2005-026


2005-07-26, 14:38:59.977 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

2005-026A
SSC 28775
STS 114   (Space Transportation System) USA
Discovery F-31  
ISS ULF-1   (International Space Station Utility Logistics Flight)
Shuttle Mission 114  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 121 485 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2057, 2054 a 2056, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese 13 483 kg vybavení:
- nákladový modul MPLM Raffaello s vybavením stanice a materiálem pro provoz stanice;
- úložnou plošinu ESP-2 (External Storage Platform);
- náhradní silový setrvačník CMG (Control Moment Gyroscope).
Hlavním úkolem letu je doprava nákladu na ISS. [1],[2]
Posádka:
Letová: Původní před havárií Columbie:
Eileen Marie Collinsová NASA, USA 4. let Eileen Marie Collinsová NASA, USA
James M. Kelly NASA, USA 2. let James M. Kelly NASA, USA
Soichi Noguchi JAXA, Japonsko 1. let Soichi Noguchi JAXA, Japonsko
Stephen Kern Robinson NASA, USA 3. let Stephen Kern Robinson NASA, USA
Andrew Sydney Withiel Thomas NASA, USA 4. let Jurij Ivanovič Malenčenko Roskosmos, Rusko
Wendy Barrien Lawrenceová NASA, USA 4. let Edward Tsang Lu NASA, USA
Charles Joseph Camarda NASA, USA 1. let Alexandr Jurjevič Kaleri Roskosmos, Rusko

Parametry dráhy:
2005-07-26.64 51.64° 88.33 min 155 - 229 km
2005-07-26.82 51.65° 89.62 min 226 - 285 km
2005-07-28.36 51.64° 91.60 min 351 - 355 km
2005-08-06.40 51.64° 91.63 min 354 - 355 km
2005-08-09.37 51.64° 91.15 min 312 - 349 km

Události:
2005-07-26 14:39:00 UT: Vzlet.
15:17:20 UT: Zahájení manévru OMS-2 k přechodu na základní dráhu; motor pracoval 64.5 s, změna rychlosti 30.4 m/s.
Otevření dveří nákladového prostoru. [2]
2005-07-27 V průběhu dne dvě korekce dráhy - NC-2 a NC-3.
Kontrola náběžných hran křídel a dlaždic tepelné ochrany. [2]
2005-07-28 05:30 UT: Zahájení přibližovacího manévru k ISS.
~10:10 UT: Vyrovnání rychlostí asi 200 m od stanice; snímkování tepelné ochrany raketoplánu z ISS.
~10:40 UT: Zahájení závěrečné fáze přibližování k ISS.
11:18 UT: Zachycení raketoplánu ke stykovacímu uzlu přechodového tunelu PMA-2.
12:54 UT: Otevření průlezů a přestup posádky do ISS. [2]
2005-07-29 Modul MPLM Raffaello byl přemístěn z nákladového prostoru ke stykovacímu uzlu modulu Unity. [2]
2005-08-03 Přemístění plošiny ESP-2 z nákladového prostoru na povrch modulu Quest. [2]
2005-08-05 Přemístění modulu MPLM Raffaello zpět do nákladového prostoru raketoplánu. [2]
2005-08-06 Rozloučení a přestup posádky z ISS na palubu raketoplánu.
05:24 UT: Hermetické uzavření průlezů mezi raketoplánem a ISS.
07:24 UT: Odpojení raketopláno od uzlu tunelu PMA-2.
08:40 a 09:08 UT: Úhybný manévr pro odlet do bezpečné vzdálenosti. [2]
2005-08-07 Prověrka raketoplánu před návratem.
Nácvik pilotáže raketoplánu během přistávání. [2]
2005-08-08 Pro nestabilní počasí v oblasti Kennedyho kosmického střediska na Floridě odvoláno přistání a let prodloužen o jeden den. [2]
2005-08-09 Přistání přesunuto z Floridy na základnu Edwards v Kalifornii.
11:06:18 UT: Zahájení brzdicího manévru; oba motory OMS pracovaly 162 s, změna rychlosti 83.5 m/s.
11:40:11 UT: Ve výšce 121 km vstup do atmosféry.
12:11:22 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy 22 základny Edwards AFB.
12:12:36 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu je 13.90 dne. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-026A – STS 114 / A. Vítek – 2009-02-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/026A.HTM.
Poslední aktualizace: 2014-03-05       © Jan Sedláček