2005-025


2005-07-10, 03:30 UT; Uchinoura Space Center; Mu-5, M-V-6

2005-025A
SSC 28773
Suzaku   (すざく) Japonsko
Astro E2   předstartovní technické označení
Astronomická družice.
Družici postavila a provozuje Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Tokio; na přípravě vědeckého vybavení se podílely japonské univerzity, Massachussetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, a NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1706 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 200 cm a výšce 500 cm (po vysunutí optiky 650 cm). K protilehlým bokům družice jsou upevněny dva panely sluneční baterie o rozpětí 540 cm dodávající 500 W. Stabilizační a orientační systém obsahují čtyři silové setrvačníky, tři měřicí gyroskopy a dva hvězdné detektory. Pro dosažení pracovní kruhové dráhy je vybavena čtyřmi motory na hydrazin (zásoba paliva 100 kg).
Družice nese:
- pět rentgenových teleskopů XRT (X-Ray Telescope) jeden s detektorem XRS (X-Ray Spectrometer) chlazeným kapalným héliem a tuhým neonem a čtyři s detektory XIS (X-ray Imaging Spectrometer);
- detektor rentgenového záření HXD (Hard X-ray Detector).
Předpokládaná plná aktivní životnost je 2 roky (omezeno množstvím chladicího média), částečná funkčnost je možná 5 roků. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2005-07-10.26 31.39° 92.45 min 248 - 540 km
2005-07-11.73 31.40° 92.92 min 295 - 540 km
2005-07-18.46 31.41° 93.50 min 356 - 536 km
2005-07-22.54 31.40° 96.03 min 565 - 573 km
2009-01-01.95 31.41° 95.95 min 560 - 569 km
2014-01-02.77 31.38° 95.56 min 541 - 550 km
2015-01-01.98 31.38° 95.30 min 530 - 537 km

Události:
2005-07-10 03:30 UT: Vzlet. [2]
2005-07-12 Optický systém byl vysunut na plnou délku. [2]
2005-07-20 Dosažena pracovní kruhová dráha. [2]
2005-07-29 Byla zjištěna porucha v chladicím systému. [1]
2005-08-07 Z nezjištěných příčin došlo k úniku veškerého chladicího hélia, což znemožnilo další funkci detektoru XRS; další aparatura pracuje normálně. [4]
2015-06-12 Družice ztratila stabilizaci a na dráze nekontrolovaně rotuje; aparatura byla pro nedostatek energie vypnuta. [6]
2005-025B
SSC 28774
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Třetí stupeň nosné rakety; přibližně válcové těleso má průměr 220 cm a délku 355 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-07-10.78 31.40° 92.93 min 295 - 541 km
2005-10-01.99 31.40° 91.37 min 238 - 444 km
2005-12-23.50 31.40° 87.68 min 153 - 167 km

Události:
2005-07-10 03:30 UT: Vzlet. [2]
2005-12-23 Přirozený zánik v atmosféře po 166 dnech letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-025A – Suzaku / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/025A.HTM.
  3. The X-Ray Observatory Suzaku - 2007-01-25 - http://pasj.asj.or.jp/v59/sp1/59s101/59SP12954.pdf.
  4. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2005, číslo 9, s. 77.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
  6. X線天文衛星「すざく」の状況について [ X-sen tenmon eisei 'su zaku' no jōkyō ni tsuite] - 2015-06-12 - http://www.jaxa.jp/press/2015/06/20150612_suzaku_j.html.
Poslední aktualizace: 2015-06-13       © Jan Sedláček