2005-006


2005-02-26, 09:25 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A 2022, F7

2005-006A
SSC 28622
Himawari-6   Japonsko
MTSat-1R   (Multifunctional Transport Satellite) předletové technické označení
Stacionární telekomunikační a meteorologická družice; vypuštěna jako náhrada za družici MTSat-1 ztracenou při startu v roce 1999.
Družici pro Japan Civil Aviation Board, Tokio, a Japan Meteorological Agency, Tokio postavila americká firma Sapce Systems/Loral, Palo Alto, na základě typu LS-1300.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3300 kg (prázdná 1650 kg) má tvar kvádru o rozměrech 240x260x260 cm s připojeným jedním panelem sluneční baterie dodávajícím 2.7 kW (na konci aktivní životnosti); z opačné strany vychází vyvažovací tyč se solární plachtou tvaru komolého kužele - celkové rozpětí je 33.05 m. Meteorologická dat jsou pozemním střediskům předávána v pásmech S a UHF; komunikace s letouny probíhá v pásmech Ku a Ka. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem o tahu 490 N; pro stabilizaci a jemné korekce dráhy slouží 12 motorků s tahem po 22 N.
Družice nese:
- aparaturu pro fonickou komunikaci s letícími letouny a řízením eltového provozu;
- navigační aparaturu vysílající vlastní navigační data a informaci o aktuálním stavu systému GPS;
- přenáší navigační údaje z letadel do řídicích středisek v rámci systému GNSS (Global Navigation Surveillance System);
- pětikanálový skener JAMI (Japanese Advanced Meteorological Imager) pro snímkování oblačnosti ve viditelné (rozlišení 500 m) a infračervené (rozlišení 4 km) části spektra;
- přístroj DCS (Data Collection Service) pro sběr meteorologických dat z automatických stanic.
Plánovaná poloha na dráze je nad 140° v.d. (nahrazuje meteorologickou družici GMS-5 - 1995-011B, 23522); předpokládaná aktivní životnost je 10 roků (5 roků u meteorologické části). [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-02-26.63 29.06° 621.02 min 159 - 35308 km
2005-02-27.49 9.76° 810.00 min 9093 - 35718 km
2005-03-01.74 0.49° 1361.32 min 32837 - 35782 km
2005-03-08.63 0.10° 1436.12 min 35774 - 35799 km
2005-05-12.19 0.09° 1436.10 min 35772 - 35802 km nad 145° v.d.
2009-01-01.52 0.04° 1436.11 min 35776 - 35798 km nad 140.0° v.d.
2014-01-01.54 0.04° 1436.11 min 35781 - 35793 km nad 140.1° v.d.
2015-01-02.67 0.03° 1436.10 min 35771 - 35803 km nad 140.0° v.d.

Události:
2005-02-26 09:25 UT: Vzlet.
10:05 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2005-05-08 Družice byla zakotvena na stacionární dráze nad 145° v.d., kde proběhne testování systémů a aparatur. [4]
2005-06-28 Družice byla uvedena do omezeného provozu (letecká navigační část je funkční od června 2006). [5]
2005-006B
SSC 28623
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 3000 kg s motorem LE-5B; válcové těleso s přechodovým kuželem je dlouhé 10.6 m a jeho maximální průměr je 400 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-02-26.45 28.45° 631.98 min 266 - 35767 km
2005-10-01.95 28.75° 573.53 min 215 - 32761 km
2008-07-18.80 28.43° 88.60 min 106 -     305 km

Události:
2005-02-26 09:25 UT: Vzlet.
10:05 UT: Oddělení družice. [2]
2008-07-18 Přirozený zánik v atmosféře po 1238 dnech letu (3.39 roku). [6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-006A – MTSat-1R / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/006A.HTM.
  3. MTSAT (Multifunction Transport Satellite) - [2014-03-11] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/mtsat.
  4. MTSAT-1R placed in geostationary orbit - 2005-05-09 - http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/satellite/news/2005_stngeo.html.
  5. MTSAT-1R to be in operation from 03UTC on 28 June 2005 - 2005-06-22 - http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/satellite/news/2005_announceope.html.
  6. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček