2005-005


2005-02-12, 21:03:08 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5ECA, V-164

2005-005A
SSC 28542
Xtar-EUR   USA
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Xtar, LLC, Rockville, postavila firma Loral Space & Communications, New York, na základě platformy LS-1300.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3631 kg (prázdná 1412 kg) má tvar kvádru o rozměrech 220x280x540 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 31.4 m dodávajících 4.6 kW (na konci aktivní životnosti). Vysílání probíhá prostřednictvím pěti parabolických antén. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem R-4D.
Družice nese 12 širokopásmových transpondérů pro pásmo X sloužících pro zabezpečené komunikace vládních a vojenských struktur členských zemí NATO.
Plánovaná poloha na dráze je nad 29° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[5]
Parametry dráhy:
2005-02-13.12 7.08° 638.53 min 238 - 36131 km
2005-02-14.59 2.42° 844.80 min 10668 - 35781 km
2005-02-16.36 0.10° 1406.87 min 34657 - 35767 km
2005-02-27.90 0.06° 1436.03 min 35599 - 35970 km nad 29.0° v.d.
2009-01-04.90 0.01° 1436.05 min 35780 - 35792 km nad 29.0° v.d.
2014-01-02.68 0.01° 1436.09 min 35781 - 35792 km nad 29.0° v.d.
2015-01-01.22 0.02° 1436.07 min 35773 - 35799 km nad 29.0° v.d.

Události:
2005-02-12 21:03:08 UT: Vzlet.
21:34 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2005-04-11 Společnost Xtar oznámila, že družice je v pracovní poloze a je připravena k běžnému provozu. [6]
2005-005B
SSC 28543
adaptér Sylda 5   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení více družic; adaptér má tvar na jednom konci uzavřeného dutého válce o hmotnosti asi 500 kg a délce 520 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-02-13.12 7.02° 630.87 min 242 - 35733 km
2005-08-28.83 6.73° 609.52 min 253 - 34617 km
2009-01-01.50 7.09° 508.99 min 267 - 29211 km
2012-12-03.81 6.72° 93.24 min 112 -     754 km

Události:
2005-02-12 21:03:08 UT: Vzlet. [2]
2012-12-03 Přirozený zánik v atmosféře po 2851 dni letu (7.81 roku). [8]
2005-005C
SSC 28544
Sloshsat-FLEVO   (Sloshsat - Facility for Liquid Experimentation and Verification in Orbit) ESA
Flevo   název nizozemské provincie, která vznikla vysušením moře
Vědecká družice ke studiu pohybu a dynamiky vody v mikrogravitaci.
Družici pro společnost European Space Agency, Paříž, postavila Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterodam, ve spolupráci s Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, Delft.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 129 kg má tvar kvádru o rozměrech 70x90x100 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice je vybavena 12 tryskami na stlačený dusík pro zajištění stabilizace a pro plánované manévry k zajištění pohybu vody ve zkušební nádrži.
Družice nese nádrž s objemem 87 litrů obsahující 33.5 litru deionizované vody; pohyb vody je sledován 270 čidly, v 17 místech je měřen tlak, teplota a rychlost proudění. Dodatečná zrychlení a rotace družice způsobená pohybem vody sleduje šest akcelerometrů a tři optické gyroskopy.
Předpokládaná aktivní životnost je 14 dní. [1],[4],[7]
Parametry dráhy:
2005-02-13.12 7.03° 631.73 min 244 - 35776 km
2005-10-01.34 6.72° 629.83 min 268 - 35655 km
2009-01-09.31 7.29° 620.33 min 260 - 35172 km
2014-01-02.65 7.24° 598.26 min 285 - 33997 km
2015-01-04.69 6.80° 589.73 min 283 - 33550 km

Události:
2005-02-12 21:03:08 UT: Vzlet.
21:29 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [4]
2005-005D
SSC 28545
Maqsat-B2 + horní stupeň rakety   (Maquette Satélitte Bas) ESA
 
Technologická družice; plánovaně zůstala spojena s druhým stupněm nosné rakety.
Družici pro firmu Arianespace, Evry, postavila Kayser-Threde GmbH, Mnichov.
Objekt o vzletové hmotnosti 3622 kg (společně s horním stupněm 6710 kg) tvoří hmotnostní a rozměrová maketa družice ve tvaru válce o průměru 260 cm a délce 360 cm. Celková délka objektu je asi 810 cm a maximální průměr 390 cm.
Družice nese:
- elektroniku pro kamerový systém sledující raketu během vzletu a oddělování stupňů a užitečné zatížení pod aerodynamickým krytem a jeho oddělení;
- experiment vyhodnocující chování cirkulujícího kapalného čpavku v uzavřené smyčce.
- na horním stupni rakety sadu snímačů sledujících teplotu, tlak, zrychlení, vibrace a hluk během vzletu. [1],[3],[7]
Parametry dráhy:
2005-02-13.12 7.03° 632.40 min 241 - 35813 km
2005-10-02.10 6.72° 636.85 min 262 - 36020 km
2009-01-01.10 7.29° 627.21 min 247 - 35541 km
2014-01-01.40 7.28° 604.50 min 269 - 34339 km
2015-01-02.44 6.78° 597.69 min 258 - 33994 km

Události:
2005-02-12 21:03:08 UT: Vzlet. [3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-005A – XTAR-EUR / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/005A.HTM.
  3. 2005-005B – Maqsat-B2 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/005B.HTM.
  4. 2005-005C – Sloshat / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/005C.HTM.
  5. Space Systems/Loral-Built XTAR-EUR Satellite Successfully Launched - 2005-02-12 - http://www.prnewswire.com/news-releases/space-systemsloral-built-xtar-eur-satellite-successfully-launched-54038572.html.
  6. Xtar-Eur Enters Full Commercial Service - 2005-04-11 - http://www.satellitetoday.com/publications/st/feature/2005/04/11/xtar-eur-enters-full-commercial-service/.
  7. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2005, číslo 4, s. 76.
  8. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček