2005-052


2005-12-29, 02:28:40.012 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-M/Briz-M, 535-13/88514

2005-052A
SSC 28924
Eutelsat 172A   Eutelsat
GE-23   (General Electric 23)   Od roku 2007 do června 2012; pak prodána Eutelsatu
Worldsat 3   (World Satellite 3)  
AMC 23   (Americom 23)   Od začátku roku 2005; pod tímto označením startovala
AMC-13   (Americom 13)   Od začátku roku 2004
GE2i   Původní označení družice v době podpisu kontraktu o výrobě
Stacionární telekomunikační družice.
Družici původně pro General Electric - Americom postavila francouzská firma Alcatel Alenia Space, Cannes, na základě platformy Spacebus 4000C3.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 5035 kg (prázdná 4967 kg) má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími 10.84 kW (na konci aktivní životnosti) a čtyřmi výklopnými parabolickými anténami. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem S400 o tahu 400 N a pro stabilizaci a drobné korekce 16 motory s tahem po 10 N.
Družice nese 18 transpondérů pro pásmo C a 20 transpondérů pro pásmo Ku (původní specifikace vyžadovala 60 transpondérů pro pásmo C - změněno začátkem roku 2005).
Plánovaná poloha na dráze je nad 172° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 16 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-12-29.73 18.45° 747.45 min 6193 - 35615 km
2006-01-03.70 0.06° 1435.77 min 35759 - 35800 km
2006-01-08.45 0.03° 1436.10 min 35784 - 35789 km nad 170° v.d.
2009-01-01.51 0.04° 1436.07 min 35773 - 35799 km nad 172.0° v.d.
2014-01-02.36 0.04° 1436.12 min 35766 - 35808 km nad 172.1° v.d.
2015-01-01.58 0.06° 1436.08 min 35761 - 35811 km nad 172.0° v.d.

Události:
2005-12-29 02:28:40 UT: Vzlet.
11:48 UT: Oddělení od urychlovacího bloku Briz-M. [2]
2012-09-25 Družice přešla pod plnou kontrolu Eutelsatem. [3]
2005-052B
SSC 28925
blok Briz-M   Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso válcovitého tvaru má hmotnost 1220 kg, délku 262 cm a maximální průměr asi 240 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-12-29.73 18.43° 748.12 min 6194 - 35646 km
2009-01-02.47 20.15° 741.68 min 6119 - 35408 km
2014-01-02.32 18.09° 741.68 min 6023 - 35505 km
2015-01-02.52 18.89° 741.69 min 6167 - 35360 km

Události:
2005-12-29 02:28:40 UT: Vzlet.
11:48 UT: Oddělení družice. [2]
2005-052C
SSC 28926
odhazovací nádrž   Rusko
DTB   (дополнительный топливный бак)
Toroidální těleso s nádržemi paliva a okysličovadla, které se po vyčerpání paliva odhazuje. Těleso o hmotnosti 1290 kg je 210 cm dlouhé, vnější průměr je 410 cm a vnitřní průměr je 80 cm. Uvnitř tělesa je centrální těleso bloku Briz-M s motorem. [1]
Parametry dráhy:
2005-12-29.65 49.57° 283.55 min 311 - 15526 km
2009-01-01.17 49.62° 281.74 min 271 - 15445 km
2014-01-02.28 49.54° 275.09 min 285 - 14982 km
2015-01-01.52 49.54° 272.76 min 300 - 14808 km

Události:
2005-12-29 02:28:40 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-052A – Worldsat 3 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/052A.HTM.
  3. Eutelsat Completes Acquisition of GE-23 Satellite - 2012-09-25 - http://www.satellitetoday.com/telecom/2012/09/25/eutelsat-completes-acquisition-of-ge-23-satellite/.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček