2005-051


2005-12-28, 05:19:08 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-FG/Fregat, Ž15000-015/1009

2005-051A
SSC 28922
GIOVE-A   (Galileo In-Orbit Validation Element) ESA
GIOVE-1   (Galileo In-Orbit Validation Element)
Prototypová navigační družice.
Družici postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, na základě platformy GMP (Geostationary Minisatellite Platform); provoz zajišťuje European Space Agency pro European Commision, Brusel.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 602 kg má tvar kvádru o rozměrech 130x180x165 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 700 cm dodávajících 600 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících tři Li-ion baterie s kapacitou 60 Ah. Orientační systém obsahuje dva detektory zemského horizontu, 16 senzorů Slunce a dvě sady gyroskopů; stabilizace družice je zajištěna systémem čtyř silových setrvačníků, třemi magnetickými cívkami a dvěma sadami plynových trysek, každá s tahem 50 mN, se zásobou 50 kg butanu. Pro vysílání navigačních signálů je k dispozici kruhová vysílací anténa se syntetickou aperturou NAVANT (Navigation Antenna) vyvinutá italskou firmou Thales Alenia Space.
Družice nese:
- prototyp navigačního zařízení NSGU (Navigation Signal Generation Unit);
- experimentální aparaturu pro autonomní stanovení parametrů oběžné dráhy;
- dva detektory radiace Merlin a CEDEX (Cosmic ray Energy Deposition Experiment);
- přístroj pro měření statického náboje na povrchu družice;
- koutový odrážeč LRR (Laser Retroreflector) se 76 odrážecími prvky.
Předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 2 roky. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-12-23.32 56.05° 840.97 min 23011 - 23258 km
2005-12-30.67 56.05° 846.10 min 23228 - 23281 km
2009-01-02.43 56.06° 846.08 min 23235 - 23274 km
2014-01-01.77 56.44° 849.96 min 23333 - 23357 km
2015-01-01.55 56.61° 849.98 min 23334 - 23356 km

Události:
2005-12-28 05:19:08 UT: Vzlet.
09:01:38 UT: Oddělení od stupně Fregat.
12:20 UT: Dokončeno úspěšné vyklopení panelů sluneční baterie. [2]
2006-01-09 Byly dokončeny technické zkoušky služebního modulu družice. [2]
2006-01-12 Družice začala vysílat (omezené) navigační signály. [3]
2007-05-02 Družice začala pokusně vysílat kompletní navigační signály. [2]
2008-duben Mise byla prodloužena o jeden rok. [3]
2009-červen Mise byla prodloužena do března 2010. [3]
2010-06-30 Oficiálně ukončen provoz a družice přesunuta na odkládací dráhu. Družice na dráze pracovala místo plánovaných 27 měsíců po dobu 78 měsíců. [3],[4]
2012-11-30 Družice ověřila možnost přijímat navigační signály i na drahách vyšších než se pohybují navigační družice. (Signály jsou slabé, protože antény jsou namířeny na Zemi.) [5]
2005-051B
SSC 28923
blok Fregat   (Фрегат) Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety vyvinutý v NPO Lavočkina; stupeň o hmotnosti asi 1100 kg sestává po obvodu ze šesti sférických nádrží a uvnitř je umístěn raketový motor. Těleso má vnější průměr 335 cm a výšku 150 cm; pro stabilizaci slouží 12 motorků s tahem po 50 N. [1]
Parametry dráhy:
2005-12-23.32 56.03° 845.12 min 23190 - 23273 km
2006-01-02.65 56.06° 853.85 min 23379 - 23492 km
2009-01-01.81 56.06° 853.85 min 23388 - 23483 km
2014-01-01.58 56.43° 853.85 min 23394 - 23477 km
2015-01-01.20 56.60° 853.85 min 23396 - 23475 km

Události:
2005-12-28 05:19:08 UT: Vzlet.
09:01:38 UT: Oddělení družice. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-051A – GIOVE-A / A. Vítek – 2009-08-16 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/051A.HTM.
  3. GIOVE-A - [2014-02-02] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/giove-a.
  4. Mission accomplished for Galileo's pathfinder GIOVE-A - 2012-07-03 - http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Mission_accomplished_for_Galileo_s_pathfinder_GIOVE-A.
  5. Retired GIOVE-A satellite helps SSTL demonstrate first High Altitude GPS navigation fix - 2012-11-30 - http://www.sstl.co.uk/Press/Retired-GIOVE-A-satellite-helps-SSTL-demonstrate-f.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček