2005-036


2005-09-08, 21:53:39.994 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-M/Briz-M, 535-12/88513

2005-036A
SSC 28868
Anik F1R   Kanada
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Telesat Canada, Ltd., Gloucester, postavila francouzská firma EADS Astrium, Vélizy, na základě platformy Eurostar E3000S.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4528 kg (prázdná 2135 kg) má tvar kvádru o rozměrech 240x290x580 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 36 m dodávajících 10 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese:
- 32 transpondérů pro pásmo Ku a 24 transpondérů pro pásmo C;
- aparaturu pro zajišťování doplňkových regionálních navigačních služeb LM-RPS (Lockheed Martin Regional Positioning System).
Plánovaná poloha na dráze je nad 107.3° z.d., předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-09-08.97 50.31° 141.68 min 260 -   4989 km
2005-09-09.52 10.05° 686.08 min 3171 - 35607 km
2005-09-11.76 5.10° 837.52 min 10311 - 35797 km
2005-09-13.80 1.35° 1157.08 min 24487 - 35775 km
2005-09-21.49 0.06° 1436.13 min 35784 - 35790 km nad 107.3° z.d.
2009-01-05.22 0.01° 1436.09 min 35778 - 35795 km nad 107.3° z.d.
2014-01-02.06 0.02° 1436.14 min 35781 - 35794 km nad 107.3° z.d.
2015-01-01.14 0.01° 1436.10 min 35778 - 35795 km nad 107.3° z.d.

Události:
2005-09-08 21:53:40 UT: Vzlet. [2]
2005-09-09 07:05 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-10-03 Družice byla zařazena do běžného provozu. [3]
2005-036B
SSC 28869
blok Briz-M   (Бриз-М) Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso válcovitého tvaru má hmotnost 1220 kg, délku 262 cm a maximální průměr asi 240 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-09-11.44 10.33° 682.32 min 3176 - 35414 km
2009-01-01.46 9.84° 683.31 min 3187 - 35453 km
2014-01-03.26 10.04° 683.30 min 3183 - 35458 km
2015-01-01.90 10.38° 683.30 min 3147 - 35493 km

Události:
2005-09-08 21:53:40 UT: Vzlet. [2]
2005-09-09 07:05 UT: Oddělení družice na přechodové dráze. [2]
2005-036C
SSC 28870
odhazovací nádrž   Rusko
DTB   (дополнительный топливный бак)
Toroidální těleso s nádržemi paliva a okysličovadla, které se po vyčerpání paliva odhazuje. Těleso o hmotnosti 1290 kg je 210 cm dlouhé, vnější průměr je 410 cm a vnitřní průměr je 80 cm. Uvnitř tělesa je centrální těleso bloku Briz-M s motorem. [1]
Parametry dráhy:
2005-09-12.67 49.49° 305.10 min 321 - 16948 km
2009-01-01.68 49.45° 304.02 min 348 - 16850 km
2014-01-01.56 49.42° 300.74 min 305 - 16677 km
2015-01-01.77 49.40° 299.20 min 347 - 16534 km

Události:
2005-09-08 21:53:40 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-036A – Anik F1R / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/036A.HTM.
  3. Telesat's Anik F1R satellite begins commercial service - 2005-10-03 - http://www.bce.ca/news-and-media/releases/show/telesats-anik-f1r-satellite-begins-commercial-service.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček