2005-035


2005-09-08, 13:07:54 UT; Bajkonur, PU-5/1; Sojuz-U, Ž15000-095

2005-035A
SSC 28866
Progress-M 54   (Прогресс-М 54) Rusko
ISS-19P   (International Space Station 19 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmickou loď pro Roskosmos vyrobila RKK Energija v ZAO Zavod eksperimentalnovo mašinostrojenija, Koroljov.
Kosmická nákladní loď (typové číslo 11F615A55), výr. č. 354, o celkové hmotnosti 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 841 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 74.25 kg pro americký segment), 610 kg paliva a okysličovadla, 393 kg potravin, 210 kg vody, 110 kg kyslíku. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici asi 250 kg paliva. [1],[2],[4]
Parametry dráhy:
2005-09-08.54 51.63° 88.82 min 195 - 238 km
2005-09-09.60 51.65° 89.98 min 272 - 274 km
2005-09-10.43 51.64° 91.55 min 349 - 352 km
2006-03-03.37 51.64° 91.49 min 342 - 353 km

Události:
2005-09-08 13:07:54 UT: Vzlet.
13:16:43 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
16:47 a 17:37 UT: Dvouimpulsní korekční manévr; motor pracoval 54.8 a 44.2 s, celková změna rychlosti 39.1 m/s. [2]
2005-09-10 14:42:03 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda. [4]
2005-10-26 21:12 UT: Zkušební korekce dráhy letu komplexu ISS; motor pracoval 114 s, změna rychlosti 0.25 m/s. [4]
2005-11-10 11:23 a 12:42 UT: Dvouimpulsní korekce dráhu letu komplexu ISS; motor pracoval celkem asi 2000 s, celková změna rychlosti 4.4 m/s. [4]
2006-02-22 17:50 UT: Korekce dráhy letu komplexu ISS; motor pracoval 810 s, změna rychlosti 1.63 m/s. [4]
2006-03-03 10:06:10 UT: Odpojení od modulu Zvezda komplexu ISS.
13:05 UT: Zahájení brzdicího manévru a následné navedení k řízenému zániku v atmosféře.
~13:53 UT: Neshořené zbytky dopadly do jižní části Tichého oceánu; celková doba letu 176.03 dne. [2],[4]
2005-035B
SSC 28867
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-09-08.60 51.63° 88.82 min 195 - 238 km
2005-09-10.02 51.64° 88.47 min 177 - 220 km
2005-09-11.48 51.63° 87.17 min 130 - 138 km

Události:
2005-09-08 13:07:54 UT: Vzlet.
13:16:43 UT: Oddělení nákladní lodi. [2]
2005-09-11 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu. [5]
2005-035C
SSC 28933
Suitsat-1   Rusko
AO-54   (AMSAT - OSCAR 54)
Radioskaf   (Радиоскаф)
Radioamatérská družice tvořená radioamatérskou vysílačkou umístěnou ve vysloužilém skafandru Orlan-M (výr.č. M-14); skafandr je vysoký 180 cm a jeho hmotnost je kolem 100 kg. Družice pracuje na frekvenci 145.990 MHz. Vysílačka je napájena pouze chemickou baterií.
Skafandr byl na ISS dopraven v modulu Pirs (2001-041A, 26908), vysílačka v lodi Progress-M 54 (2005-035A, 28866). [1],[3]
Parametry dráhy:
2006-02-04.18 51.65° 91.44 min 339 - 351 km
2006-05-02.87 51.64° 90.95 min 317 - 325 km
2006-08-02.23 51.63° 90.03 min 274 - 278 km
2006-09-07.56 51.62° 87.35 min 139 - 147 km

Události:
2006-02-03 23:02 UT: Uvolnění k samostatnému letu během výstupu VKD-15 kosmonautů McArthura a Tokareva. [3]
2006-09-07 Přirozený zánik v atmosféře po 216 dnech samostatného letu. [5]
2005-035D
SSC 28934
fragment družice Suitsat-1   Rusko
 
Zřejmě uvolněná rukavice skafandru. [1]
Parametry dráhy:
2006-02-09.31 51.64° 91.35 min 335 - 346 km
2006-02-28.16 51.64° 90.83 min 310 - 320 km
2006-03-20.01 51.62° 88.53 min 195 - 208 km

Události:
2006-02-03 23:02 UT: Uvolnění k samostatnému letu během výstupu VKD-15 kosmonautů McArthura a Tokareva. [3]
2006-03-20 Přirozený zánik v atmosféře po 45 dnech samostatného letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-035A – Progress-M 54 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/035A.HTM.
  3. 2005-035C – Radioskaf / A. Vítek – 2009-02-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/035C.HTM.
  4. Прогресс-М 54 - 2006-02-22 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m54.htm.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2016-10-12       © Jan Sedláček