2006-053


2006-12-08, 00:53:22.656 UT; Xichang Satellite Launch Center, LA-2; CZ-3A, Y11

2006-053A
SSC 29640
Fengyun 2D   (风云二号) Čína
FY-2D   (Fengyun)
Stacionární meteorologická družice.
Družici pro National Satellite Meteorological Center postavila firma Shanghai Academy of Spaceflight Technology na základě typu FY O2.
Rotací stabilizovaná (100 ot./min.) družice výr. číslo 05 o vzletové hmotnosti 1390 kg (prázdná 620 kg) má tvar válce o průměru 210 cm a délce 310 cm s pláštěm osazeným články sluneční baterie dodávajícími 300 W. Komunikační antény jsou instalovány na stožáru protirotující plošiny. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena apogeovým motorem, který se po dosažení pracovní dráhy odhazuje.
Družice nese
- pětikanálový radiometr VISSR (Visible and Infrared Spin Scan Radiometr) pro pořizování snímků s rozlišením 5 km;
- retranslační aparaturu pro sběr dat z automatických meteorologických stanic;
- zařízení pro distribuci zpracovaných dat koncovým uživatelům;
- senzory pro monitorování okolního prostředí.
Plánovaná poloha na dráze je nad 86.5° v.d. (spolupracuje s družicí Fengyun 2C - 2004-042A, 28451); předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-12-08.17 24.87° 639.87 min 230 - 36208 km
2006-12-12.61 2.63° 1447.97 min 35786 - 36250 km
2006-12-18.00 2.61° 1436.08 min 35775 - 35797 km nad 86.5° v.d.
2010-10-10.72 0.93° 1436.14 min 35781 - 35793 km nad 86.3° v.d.
2013-11-26.00 1.94° 1435.96 min 35781 - 35787 km nad 86.3° v.d.

Události:
2006-12-08 00:53:22 UT: Vzlet.
01:17:03 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3]
17:25 UT: Družice byla převedena na předběžnou stacionární dráhu. [2],[4]
2006-12-13 09:12 UT: Družice byla zakotvena v pracovním bodě dráhy. [2]
2006-12-25 Družice byla zařazena do běžného provozu. [2]
2006-053B
SSC 29641
horní stupeň rakety   Čína
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso má hmotnost 3060 kg, délku 12.4 m a maximální průměr 300 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-12-09.26 24.79° 638.36 min 226 - 36135 km

Události:
2006-12-08 00:53:22 UT: Vzlet.
01:17:03 UT: Oddělení družice. [2],[3]
2006-12-09 Přirozený zánik v atmosféře po jednom dni letu. [5]
2006-053C
SSC 29642
apogeový motor   Čína
 
Motorová sekce družice s motorem FG-36. Sekce, která se po navedení družice na pracovní dráhu odděluje, má tvar válce o průměru asi 210 cm a délce 128 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-12-09.27 2.70° 1449.58 min 35599 - 36501 km

Události:
2006-12-08 00:53:22 UT: Vzlet.
01:17:03 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3]
17:25 UT: Motor sekce pracoval 42 s a převedl družici na pracovní dráhu. [2],[4]
2006-053D
SSC 33458
fragment družice Fengyun 2D   Čína
 
Fragment katalogizovaný v prosinci 2008.
Parametry dráhy:
2008-12-14.52 0.75° 1436.05 min 35581 - 35989 km
2013-11-24.83 3.49° 1436.30 min 35472 - 36109 km

Události:
2006-12-08 00:53:22 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2006-053A – FY-2D / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/053A.HTM.
  3. China launches 2nd geostationary orbit weather satellite - 2006-12-08 - http://english.gov.cn/2006-12/08/content_464198.htm.
  4. "风云二号"D气象卫星成功进入预定准同步轨道 ["Fengyun er hao"D qixiang weixing chenggong jinru yuding zhun tongbu guidao] - 2006-12-09 - http://news.xinhuanet.com/mil/2006-12/09/content_5459552.htm.
  5. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-27       © Jan Sedláček