2006-052


2006-11-17, 19:12 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 321

2006-052A
SSC 29601
USA 192   USA
GPS 2R-16 [M3]   (Global Positioning System)
Navstar 59   (Navigation Signal Timing and Ranging)
SVN-58   (Space Vehicle Nuber)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2064 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení a detektor pro zjištění jaderného výbuchu.
V provozu nahradí družici USA 100 (1994-016A, 23027); předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2006-11-17.84 39.97° 356.85 min 190 - 20385 km
2006-11-19.94 55.02° 722.19 min 20206 - 20366 km
2010-10-06.75 55.92° 717.94 min 20083 - 20279 km
2013-11-26.49 56.49° 717.99 min 20063 - 20302 km

Události:
2006-11-17 19:12 UT: Vzlet.
20:20 UT: Oddělení družice od horního stupně. [3]
2006-052B
SSC 29602
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm. [1]
Parametry dráhy:
2006-11-17.84 39.96° 356.05 min 188 - 20336 km
2011-06-21.70 39.75° 88.81 min 124 -     307 km

Události:
2006-11-17 19:12 UT: Vzlet. [3]
2011-06-21 Přirozený zánik v atmosféře po 1677 dnech letu (4.59 roku). [4]
2006-052C
SSC 29603
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Stupeň má tvar válce o průměru 244 cm a délce 588 cm. [1]
Parametry dráhy:
2007-05-06.36 32.62° 87.61 min 138 - 175 km

Události:
2006-11-17 19:12 UT: Vzlet. [3]
2007-05-06 Přirozený zánik v atmosféře po 170 dnech letu. [4]
2006-052D
SSC 38675
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-11-18.01 39.95° 137.10 min 157 - 4701 km
2014-10-24.50 39.83° 92.53 min 130 -   667 km

Události:
2006-11-17 19:12 UT: Vzlet. [3]
2014-10-26 Přirozený zánik v atmosféře po 2900 dnech letu (7.94 roku). [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 1, s. 55.
  3. 2006-052A – USA 192 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/052A.HTM.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-11-05       © Jan Sedláček