2007-025


2007-06-10, 23:40 UT; Palmachim; Shavit-2

2007-025A
SSC 31601
Ofeq 7   (7 אופק) Izrael
Offek 7  
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici pro izraelské ministerstvo obrany postavila firma Israel Aircraft Industries Ltd., Haifa, optický systém dodala firma Elbit System Electro-Optics Industries Ltd.,Rehovot.
Družice o hmotnosti 300 kg má tvar šestibokého hranolu přecházejícího do válce, maximální průměr je 120 cm a výška 230 cm. K tělesu drzžice jsou připojeny dva panely sluneční baterie o rozpětí 360 cm.
Družice nese optickou aparaturu pro snímkování zemského povrchu s maximálním rozlišením 50 až 80 cm.
Předpokládaná aktivní životnost je 4 roky (v provozu doplní družici Ofeq 5 - 2002-025A, 27434).
Parametry dráhy:
2007-06-11.11 141.75° 93.75 min 340 - 576 km
2008-02-11.55 141.75° 94.85 min 460 - 563 km
2010-10-14.10 141.75° 95.00 min 455 - 582 km

Události:
2007-06-10 23:40 UT: Vzlet. [1]
2007-025B
SSC 31602
horní stupeň rakety   Izrael
AUS-51  
Třetí stupeň nosné rakety vybavený motorem RSA-3-3. Válcové těleso má hmotnost 170 kg, průměr 130 cm a délku 260 cm.
Parametry dráhy:
2007-06-11.11 141.75° 93.33 min 299 - 576 km
2008-07-10.35 141.74° 87.68 min 158 - 161 km

Události:
2007-06-10 23:40 UT: Vzlet. [1]
2008-07-10 Přirozený zánik v atmosféře po 396 dnech letu (1.08 roku).
Zdroje informací:
  1. 2007-025A – Offeq 7 / A. Vítek – 2011-01-01 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/025A.HTM.
  2. Israel's Sustains its Space Superiority with 5th Successful Recce Satellite Launch - 2007-06-11 - http://defense-update.com/analysis/analysis_110607_space_israel.htm.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 8, s. 38.
Poslední aktualizace: 2013-10-16       © Jan Sedláček