2007-024


2007-06-08, 23:38:03.976 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Atlantis, OV-104

2007-024A
SSC 31600
STS 117   (Space Transportation System) USA
ISS-13A   (International Space Station) technické označení
Atlantis F-28  
Shuttle Mission 118  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 122 683 kg výr. č. OV-104 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Hlavním nákladem umístěným v nákladním prostoru je příhradová konstrukce ITS-S3 a ITS-S4 (Integrated Truss Structure - Starboard) s panely slunečních baterií (16 183 kg), jejichž montáž je hlavním úkolem letu.
Posádka:
Frederick Wilford Sturckow NASA, USA 3. let
Lee Joseph Archambault NASA, USA 1. let
Patrick Graham Forrester NASA, USA 2. let
Steven Ray Swanson NASA, USA 1. let
John Daniel Olivas NASA, USA 1. let
James Francis Reilly NASA, USA 3. let
Clayton Conrad Anderson NASA, USA 1. let jen ze Země na ISS
Sunita Lyn Williamsová NASA, USA jen z ISS na Zem

Parametry dráhy:
2007-06-09.12 51.63° 88.36 min 156 - 231 km
2007-06-10.36 51.63° 90.24 min 244 - 329 km
2007-06-10.79 51.63° 91.24 min 330 - 341 km
2007-06-22.70 51.63° 91.42 min 333 - 355 km

Události:
2007-02-26 Při neočekávaném krupobití byla poškozena vnější nádrž a let plánovaný na 2007-03-15 byl odložen na neurčito. [2]
2007-05-15 Sestava raketoplánu byla přesunuta na startovní rampu. [2]
2007-06-08 23:38:03 UT: Vzlet. [1],[2],[3]
2007-06-09 00:16:34 UT: Navedení na základní dráhu.
01:23 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Při kontrole stavu tepelné ochrany zjištěno (nevýznamné) poškození.
16:40:52 UT: Zahájení korekčního manévru NC-2; motory OMS pracovaly 29.5 s [1],[2],[3]
2007-06-10 01:10:37 UT: Zahájení korekčního manévru NC-3; motory OMS pracovaly 95.7 s.
17:00:37 UT: Zahájení závěrečného přibližovacího manévru; jeden motor OMS pracoval 16.2 s.
~19:36 UT: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2.
21:20 UT: Posádka přestoupila do prostor ISS. [1],[2],[3]
2007-06-18 po 22:30 UT: Přestup posádky z ISS do raketoplánu.
22:51 UT: Uzavření průlezů a zahájení kontroly hermetičnosti. [1],[2],[3]
2007-06-19 14:42 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2.
15:07 UT: Zahájen inspekční oblet stanice ISS.
16:01 a 16:25 UT: Úhybné manévry pro bezpečné vzdálení se od ISS.
19:13 až 22:48 UT: Kontrola stavu tepelné ochrany. [1],[2],[3]
2007-06-20 Příprava raketoplánu a posádky k návratu na Zem. [1],[2],[3]
2007-06-21 14:25 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
~17:30 UT: Řízení letu odložilo návrat raketoplánu o jeden den.
Zpětný převod raketoplánu do konfigurace při letu po oběžné dráze. [1],[2],[3]
2007-06-22 13:05 UT: Opětovné zahájení přípravy na návrat.
14:35 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
17:50 UT: Rozhodnuto uskutečnit přistání na základně Edwards AFB (doposud se uvažovalo KSC na Floridě).
18:43:47 UT: Zahájení brzdicího manévru; motory OMS pracovaly 155 s a snížily rychlost o 87.3 m/s.
19:18 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 121 km.
19:49:38 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 22 základny Edwards AFB.
19:50:48 UT: Raketoplán se zastavil; délka trvání mise je 13.84 dne. [1],[2],[3]
Zdroje informací:
  1. 2007-024A – STS 117 / A. Vítek – 2010-03-29 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/024A.HTM.
  2. A. Vítek: STS-117/ISS-13A. S překážkami, ale úspěšně; Letectví a kosmoanutika, ročník 2007, číslo 8, s. 34 - 38 a číslo 9, s. 54 - 58.
  3. STS-117 /NASA - 2007-červen - http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemission/sts117/main/.
Poslední aktualizace: 2013-10-15       © Jan Sedláček