2007-016


2007-05-04, 22:29 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5ECA (536), V-176

2007-016A
SSC 31306
Astra 1L   Lucembursko
Astra 19.2E   přejmenována v roce 2008
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost SES Astra (Société Européene des Satellites, Betzdorf) postavila americká firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Sunnyvale, na základě typu A2100AXS.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4497.5 kg (prázdná 2253 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 770x662x362 cm s připojenými čtyřmi parabolickými anténami a dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 27 m dodávajícími 11 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním motorem LEROS-1C o tahu 458 N.
Družice nese 29 transponderů pro pásmo Ku a 2 transpondéry pro pásmo Ka.
Plánovaná poloha na dráze je nad 19.2° v.d. - v provozu nahradí družici Astra 1E (1995-055A, 23686); předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[3]
Parametry dráhy:
2007-05-05.18 6.02° 632.45 min 264 - 35793 km
2007-05-06.05 4.84° 665.35 min 1953 - 35782 km
2007-05-07.90 3.72° 725.58 min 4955 - 35784 km
2007-05-08.90 1.78° 874.77 min 12077 - 35763 km
2007-05-11.81 0.29° 1239.55 min 27927 - 35764 km
2007-05-16.91 0.15° 1435.78 min 35771 - 35789 km
2007-07-11.00 0.11° 1436.00 min 35783 - 35786 km nad 19.2° v.d.
2010-01-05.00 0.08° 1436.12 min 35765 - 35809 km nad 19.2° v.d.
2013-10-08.88 0.06° 1436.18 min 35778 - 35799 km nad 19.2° v.d.

Události:
2007-05-03 Plánovaný start byl odložen pro silný výškový vítr o jeden den.
2007-05-04 22:29 UT: Vzlet.
22:56 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2007-07-08 Družice byla zařazena do běžného provozu. [4]
2007-016B
SSC 31307
Galaxy 17   USA
G-17   (Galaxy 17)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Intelsat, Ltd., Pembroke, postavila francouzská firma Thales Alenia Space, Cannes, na základě typu Spacebus 3000 B3.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4100 kg (prázdná 1749 kg) má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 375x180x230 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 36.9 m dodávajícími 8.6 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním motorem S400 o tahu 400 N.
Družice nese 24 transponderů (+8 záložních) pro pásmo C a 24 transpondérů (+8 záložních) pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 91° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [2],[3],[5]
Parametry dráhy:
2007-05-07.37 6.04° 631.98 min 260 - 35772 km
2007-05-09.60 0.21° 1330.67 min 31579 - 35814 km
2007-05-10.85 0.04° 1430.67 min 35540 - 35820 km
2007-05-20.54 0.06° 1436.12 min 35785 - 35788 km nad 81.0° z.d.
2007-07-11.60 0.01° 1436.11 min 35772 - 35802 km nad 74.1° z.d.
2011-01-01.49 0.02° 1436.11 min 35774 - 35800 km nad 91.0° z.d.
2013-10-08.39 0.01° 1436.11 min 35775 - 35799 km nad 91.0° z.d.

Události:
2007-05-03 Plánovaný start byl odložen pro silný výškový vítr o jeden den.
2007-05-04 22:29 UT: Vzlet.
23:01 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2007-07-05 Družice byla zakotvena nad 74.05° z.d. a byly zahájeny provozní zkoušky. [2]
2007-07-19 Družice zahájila běžný provoz. [2]
2007-016C
SSC 31308
horní stupeň rakety   Francie
ESC   (Étage Supérieur Cryotechnique)
Druhý stupeň nosné rakety opatřený motorem HM-7B o tahu 64.7 kN; válcové těleso o hmotnosti 2880 kg má průměr 394 cm a délku 350 cm.
Parametry dráhy:
2007-05-05.63 5.86° 629.63 min 254 - 35658 km
2013-10-07.40 5.54° 595.69 min 270 - 33877 km

Události:
2007-05-04 22:29 UT: Vzlet.
22:56 UT: Oddělení družice Astra 1L. [1]
Odhození adaptéru Sylda.
23:01 UT: Oddělení družice Galaxy 17. [2]
2007-016D
SSC 31309
adaptér Sylda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vypuštění dvou družic; adaptér má tvar dutého válce, hmotnost 517 kg a délku 600 cm.
Parametry dráhy:
2007-05-05.62 6.01° 633.05 min 264 - 35823 km
2013-10-07.61 5.73° 351.99 min 335 - 19937 km

Události:
2007-05-04 22:29 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2007-016A – Astra 1L / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/016A.HTM.
  2. 2007-016B – Galaxy 17 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/016B.HTM.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 7, s. 43.
  4. Astra 1F, 1G, 1H, 1KR & 1L (19,2 E) - 2008-10-27 - http://www.digitalsat.co.uk/astra1_19e.html.
  5. Galaxy 17 - 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/galaxy-17.htm.
Poslední aktualizace: 2013-10-09       © Jan Sedláček