2007-015


2007-04-25, 20:26 UT; Vandenberg AFB; L-1011/Pegasus XL, 41(?)

2007-015A
SSC 31304
AIM   (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) USA
SMEX-9   (Small Class Explorer)
SMEX/AIM   (Small Class Explorer/Aeronomy of Ice in the Mesosphere)
Aeronomická družice.
Družici pro NASA postavila firma Orbital Sciences Corp., Dulles, na základě typu LeoStar-2; na přípravě experimentů se podílely Hampton University Center for Atmospheric Science, Hampton, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, University of Colorado, Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), Boulder, a Utah State University, Space Dynamics Laboratory (SDL), Logan.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 199 kg má nepravidelný tvar o průměru 109  a výšce 140 cm s připojenými jedním šestidílným panelem sluneční baterie dodávajícím 739 W (na začátku aktivní životnosti) a dobíjejícím palubní NiH2 baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Gbit, nebo se vysílají prostřednictvím družic systému TDRSS rychlostí 2 Mbit/s.
Družice nese:
- osmikanálový radiometr SOFIE (Solar Occultation for Ice Experiment) pro měření vertikální struktury oblaků a jejich tepelných a chemických vlastností;
- systém CIPS (Cloud Imaging and Particle Size) pro sledování oblaků a zjišťování velikosti částic v nich obsažených;
- detektor CDE (Cosmic Dust Experiment) pro měření množství kosmického prachu vstupujícího do zemské atmosféry.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 26 měsíců.
Parametry dráhy:
2007-04-25.89 97.79° 96.53 min 585 - 600 km
2011-03-10.39 97.81° 96.45 min 581 - 596 km
2013-10-03.85 97.87° 96.07 min 562 - 578 km

Události:
2007-04-25 19:28 UT: Start mateřského letounu Lockheed L-1011 ze základny Vandenberg AFB.
20:26 UT: Odhození nosné rakety ve výšce 12 km a její start nad Tichým oceánem (136° z.d., 36° s.š.).
20:36 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[3]
2008-05-20 Bylo rozhodnuto o prodloužení mise do konce finančního roku 2012. [4]
2007-015B
SSC 31305
horní stupeň rakety   USA
 
Třetí stupeň nosné rakety Pegasus XL/3 s motorem Orion 38; válcové těleso má průměr 97 cm a délku 208 cm.
Parametry dráhy:
2007-04-25.89 97.80° 96.43 min 578 - 598 km
2013-10-04.83 97.91° 96.24 min 570 - 588 km

Události:
2007-04-25 19:28 UT: Start mateřského letounu Lockheed L-1011 ze základny Vandenberg AFB.
20:26 UT: Odhození nosné rakety ve výšce 12 km a její start nad Tichým oceánem (136° z.d., 36° s.š.).
20:36 UT: Oddělení družice. [1],[3]
Zdroje informací:
  1. 2007-015A – AIM / A. Vítek – 2011-03-13 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/015A.HTM.
  2. AIM - 2013 - http://www.orbital.com/SatellitesSpace/ScienceTechnology/AIM/.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2007, číslo 6, s. 74.
  4. AIM Mission - Overview - 2008-05-20 - http://aim.hamptonu.edu/mission/index.html.
Poslední aktualizace: 2013-10-08       © Jan Sedláček