2008-012


2008-03-15, 06:10 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 332

2008-012A
SSC 32711
USA 201   USA
GPS 2R-19(M)   (Global Positioning System 2R-19 Modernized)
Navstar 62   (Navigation Signal Timing and Ranging)
SVN-48   (Space Vehicle Number 48)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě typu AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2060 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubních NiH2 baterií. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
2008-03-15.30 40.01° 355.87 min 188 - 20325 km
2008-03-17.39 55.10° 713.40 min 20134 - 20152 km
2013-08-05.53 55.88° 717.98 min 20003 - 20361 km

Události:
2008-03-15 06:10 UT: Vzlet.
07:18:03 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2008-03-17 09:21 UT: Družice dosáhla pracovní dráhu. [1]
2008-012B
SSC 32712
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm.
Parametry dráhy:
2008-03-15.30 40.02° 356.57 min 189 - 20305 km
2013-08-06.74 39.93° 206.69 min 198 - 10205 km

Události:
2008-03-15 06:10 UT: Vzlet.
07:18:03 UT: Oddělení družice. [1]
2008-012C
SSC 32713
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Válcovité těleso stupně má hmotnost 919 kg, průměr 244 cm a délku 588 cm.
Parametry dráhy:
2008-03-15.36 33.17° 98.85 min 187 - 1220 km
2008-09-07.70 33.13° 87.60 min 133 - 177 km

Události:
2008-03-15 06:10 UT: Vzlet. [1]
2008-09-08 Přirozený zánik v atmosféře po 177 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2008-012A – USA 201 / A. Vítek – 2010-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/012A.HTM.
  2. GPS-2RM (NAVSTAR-2RM) - 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2rm.htm.
Poslední aktualizace: 2013-08-07       © Jan Sedláček