2008-011


2008-03-14, 23:18:55 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-M/Briz-M

2008-011A
SSC 32708
Americom 14   USA
AMC-14   (Americom-14)
Stacionární telekomunikační družice (nedostala se na plánovanou dráhu).
Družici pro společnost SES Americom, Inc. postavila firma Lockheed Martin Missile and Space Co., Sunnyvale, na základě platformy A-2100AX.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4209 kg má tvar kvádru o rozměrech 380x190x190 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14.65 m, dodávající 1.5 kW (na konci plánované aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je vybavena pohonným systémem LEROS-1C.
Družice nese 32 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná pracovní poloha je nad 61° z.d., předpokládaná aktivní životnost je 15 roků, vzhledem k vyčerpání paliva při přechodu na synchronní dráhu je omezena na asi 4 roky.
Parametry dráhy:
2008-03-16.00 49.21° 468.67 min 770 - 26447 km
2008-05-12.41 30.02° 745.72 min 6126 - 35597 km
2008-05-14.77 23.52° 849.52 min 11087 - 35582 km
2008-05-17.90 19.37° 976.30 min 16859 - 35584 km
2008-06-05.58 18.80° 1022.42 min 18746 - 35735 km
2008-08-05.18 17.71° 1102.92 min 21937 - 36027 km
2008-10-23.41 14.73° 1311.73 min 30291 - 36340 km
2008-12-15.70 13.25° 1428.02 min 34811 - 36445 km
2009-01-29.94 13.04° 1436.10 min 35588 - 35985 km
2013-08-03.01 16.35° 1436.09 min 35561 - 36011 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-03-15 00:49:42 UT: Předčasné vypojení motoru stupně Briz-M (2:20 min. před plánovaným okamžikem).
~00:55 UT: Oddělení družice na neplánované dráze. [1]
2008-04-11 Společnosti SES a Lockheed oznámily, že žádný z náhradních scénářů dosažení stacionární dráhy nepovede k možnosti využívat družici pro zamýšlené účely. [3]
2008-04-23 Společnost SES začala jednat s ministerstvem obrany o odprodeji satelitu. [4]
2008-červen Družice byla prodána za 15 miliónů USD ministerstvu obrany USA. [1]
2009-01-29 Po šestiměsíčním manévrování dosáhla družice synchronní dráhu se sklonem k rovníku 13.l° kolem bodu nad 34.8° v.d. [5]
2008-011B
SSC 32709
blok Briz-M   Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso válcového tvaru o hmotnosti 1220 kg má délku 262 cm a průměr 240 cm (společně s odhazovací nádrží je průměr 410 cm).
Parametry dráhy:
2008-03-16.00 49.21° 468.72 min 768 - 26451 km
2013-07-13.55 48.86° 468.60 min 698 - 26514 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-03-15 00:49:42 UT: Předčasné vypojení motoru během druhého zážehu (2:20 min. před plánovaným okamžikem).
~00:55 UT: Oddělení družice na neplánované dráze. [1]
2008-011C
SSC 37198
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-04.92 48.82° 463.63 min 363 - 26566 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011D
SSC 37199
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-05.33 48.86° 469.78 min 768 - 26511 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011E
SSC 37200
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-03.67 48.75° 476.68 min 1175 - 26496 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011F
SSC 37201
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-05.26 48.85° 470.57 min 816 - 26509 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011G
SSC 37202
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-05.44 48.86° 468.97 min 714 - 26519 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011H
SSC 37203
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-04.39 48.26° 457.21 min 545 - 26017 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011J
SSC 37204
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-03.25 48.87° 469.81 min 775 - 26506 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011K
SSC 37205
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2010.
Parametry dráhy:
2013-08-05.49 48.88° 470.68 min 818 - 26513 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011L
SSC 38565
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-03.39 48.84° 464.87 min 483 - 26517 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011M
SSC 38566
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.64 48.64° 426.91 min 419 - 24386 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011N
SSC 38567
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.59 49.47° 488.44 min 1335 - 26998 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011P
SSC 38568
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.15 49.24° 456.16 min 418 - 26084 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011Q
SSC 38569
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.40 49.06° 479.13 min 1079 - 26730 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011R
SSC 38570
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.36 48.53° 478.34 min 552 - 27213 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011S
SSC 38571
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.51 49.49° 482.54 min 1274 - 26727 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011T
SSC 38572
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.44 48.55° 474.99 min 932 - 26642 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011U
SSC 38573
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-03.75 48.88° 476.77 min 1098 - 26578 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011V
SSC 38574
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.49 48.75° 477.16 min 1202 - 26495 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011W
SSC 38575
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.18 48.52° 446.57 min 471 - 25479 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011X
SSC 38576
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2
2013-08-05.78 48.91°459.87 min 373 - 26339 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011Y
SSC 38577
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.45 48.89° 480.70 min 547 - 27351 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011Z
SSC 38578
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-29.21 47.57° 479.81 min 565 - 27282 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AA
SSC 38579
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-02.40 48.65° 481.68 min 622 - 27330 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AB
SSC 38580
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.37 48.43° 490.73 min 709 - 27752 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AC
SSC 38581
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.17 49.11° 427.00 min 349 - 24462 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AD
SSC 38582
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-04-06.53 47.52° 480.46 min 1455 - 26429 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AE
SSC 38583
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.17 48.98° 464.07 min 395 - 26560 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AF
SSC 38584
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-31.17 48.42° 470.13 min 575 - 26724 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AG
SSC 38585
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-03.24 48.98° 453.14 min 309 - 26020 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AH
SSC 38586
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.64 49.76° 493.37 min 1270 - 27339 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AJ
SSC 38587
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-15.26 48.79° 467.38 min 621 - 26522 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AK
SSC 38588
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.58 49.78° 476.51 min 818 - 26843 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AL
SSC 38589
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.20 48.30° 487.52 min 920 - 27361 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AM
SSC 38590
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.23 49.13° 499.75 min 1114 - 27850 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AN
SSC 38591
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.47 48.97° 498.77 min 515 - 28394 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AP
SSC 38592
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.04 48.39° 461.36 min 542 - 26257 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AQ
SSC 38593
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.62 48.93° 439.76 min 453 - 27159 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AR
SSC 38594
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.46 48.91° 484.69 min 646 - 27476 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AS
SSC 38595
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2012-10-05.35 50.14° 464.76 min 625 - 26369 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AT
SSC 38596
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2012-09-08.63 49.19° 470.14 min 899 - 26400 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AU
SSC 38597
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.29 48.92° 446.01 min 373 - 25544 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AV
SSC 38598
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-03-31.79 48.93° 466.63 min 610 - 26490 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AW
SSC 38599
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-01.64 48.49° 507.85 min 785 - 28628 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AX
SSC 38600
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.75 48.74° 462.81 min 406 - 26476 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AY
SSC 38601
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.33 48.04° 413.47 min 278 - 23735 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011AZ
SSC 38602
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.23 48.49° 461.44 min 345 - 26459 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BA
SSC 38603
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-29.40 49.54° 462.50 min 462 - 26403 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BB
SSC 38604
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.12 48.91° 466.12 min 533 - 26538 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BC
SSC 38605
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-01.21 48.85° 468.82 min 707 - 26518 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BD
SSC 38606
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.13 48.25° 469.48 min 415 - 26848 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BE
SSC 38607
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.39 49.50° 470.72 min 833 - 26500 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BF
SSC 38608
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.75 48.37° 386.92 min 363 - 22058 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BG
SSC 38609
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-06.03 48.02° 459.87 min 485 - 26229 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BH
SSC 38610
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.44 48.89° 470.63 min 828 - 26500 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BJ
SSC 38611
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-05-16.91 48.96° 90.64 min 210 - 401 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2013-05-17 Přirozený zánik v atmosféře po 1801 dni letu (4.93 roku).
2008-011BK
SSC 38612
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-02.42 47.68° 479.31 min 859 - 26960 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BL
SSC 38613
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-03-20.42 48.66° 463.41 min 351 - 26566 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BM
SSC 38614
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.42 49.11° 475.41 min 1158 - 26440 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BN
SSC 38615
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-31.26 48.88° 463.45 min 421 - 26498 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BP
SSC 38616
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.12 49.99° 206.20 min 352 - 10701 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BQ
SSC 38617
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-26.64 49.01° 449.04 min 441 - 25651 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BR
SSC 38618
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-02-25.62 48.70° 467.21 min 477 - 26657 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BS
SSC 38619
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-03.40 48.88° 470.88 min 850 - 26492 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BT
SSC 38620
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2012-11-27.82 49.15° 468.51 min 838 - 26369 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BU
SSC 38621
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.25 48.72° 476.32 min 721 - 26929 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BV
SSC 38622
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-31.21 48.90° 466.34 min 471 - 26613 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BW
SSC 38623
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-04-15.85 48.95° 471.40 min 890 - 26481 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BX
SSC 38624
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.16 48.45° 463.05 min 459 - 26437 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BY
SSC 38625
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.05 48.74° 457.26 min 361 - 26204 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011BZ
SSC 38626
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-03-17.55 48.63° 454.77 min 394 - 26028 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CA
SSC 38627
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-08.37 49.57° 480.71 min 543 - 27355 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CB
SSC 38628
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.56 48.55° 465.71 min 385 - 26662 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CC
SSC 38629
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-15.34 49.21° 400.36 min 321 - 22910 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CD
SSC 38630
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.32 49.00° 475.08 min 382 - 27198 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CE
SSC 38631
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-28.37 48.99° 464.61 min 563 - 26422 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CF
SSC 38632
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.58 48.87° 462.70 min 389 - 26487 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CG
SSC 38633
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.53 49.47° 507.15 min 663 - 28712 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CH
SSC 38634
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-28.45 48.73° 485.39 min 871 - 27290 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CJ
SSC 38635
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-04-03.28 48.66° 469.18 min 737 - 26508 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CK
SSC 38636
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.35 49.01° 467.41 min 436 - 26709 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CL
SSC 38637
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-07.59 48.95° 469.45 min 760 - 26501 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CM
SSC 38638
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-02-04.31 48.61° 466.10 min 466 - 26603 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CN
SSC 38639
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-05-28.38 49.24° 474.67 min 537 - 27020 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CP
SSC 38640
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-03.21 48.53° 477.08 min 700 - 26993 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CQ
SSC 38641
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-03-06.83 49.17° 476.19 min 1251 - 26392 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CR
SSC 38642
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-28.10 48.46° 467.32 min 633 - 26506 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CS
SSC 38643
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.29 49.40° 468.44 min 520 - 26683 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CT
SSC 38644
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-07-29.55 48.94° 444.35 min 442 - 25379 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CU
SSC 38645
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.99 48.82° 469.93 min 758 - 26530 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CV
SSC 38646
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.03 48.90° 470.69 min 812 - 26519 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CW
SSC 38647
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-03.15 48.88° 471.74 min 909 - 26481 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CX
SSC 38648
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-04.97 48.83° 475.15 min 530 - 27054 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CY
SSC 38649
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.09 48.69° 459.45 min 487 - 26203 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011CZ
SSC 38650
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.47 48.84° 469.73 min 770 - 26506 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DA
SSC 38651
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-08-05.43 48.87° 470.60 min 801 - 26525 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DB
SSC 39324
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 47.44° 479.69 min 607 - 27234 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DC
SSC 39325
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 49.41° 476.56 min 1067 - 26597 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DD
SSC 39326
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 48.62° 498.31 min 2351 - 26535 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DE
SSC 39327
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 49.36° 488.29 min 741 - 27583 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DF
SSC 39328
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 48.66° 486.62 min 909 - 27323 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DG
SSC 39329
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 48.78° 469.61 min 714 - 26556 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DH
SSC 39330
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 49.58° 478.62 min 760 - 27020 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DJ
SSC 39331
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 2013.
Parametry dráhy:
2013-10-18 48.94° 463.37 min 397 - 26518 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DK
SSC 39599
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v březnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-03-14 49.3° 457.9 min 722 - 25880 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DL
SSC 39987
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2013-03-18.05 49.23° 468.58 min 800 - 26412 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DM
SSC 39988
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-06-05.94 49.36° 502.77 min 2776 - 26357 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DN
SSC 39989
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-04-10.58 48.48° 463.98 min 916 - 26033 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DP
SSC 39990
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-04-03.16 48.91° 439.58 min 481 - 25604 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DQ
SSC 39991
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-01-29.95 48.28° 474.12 min 574 - 269528 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DR
SSC 39992
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-04-10.65 49.03° 408.24 min 317 - 23386 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DS
SSC 39993
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-06-06.38 51.09° 453.29 min 741 - 25596 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DT
SSC 39994
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-04-27.75 49.10° 467.94 min 716 - 26459 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DU
SSC 39995
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2014-05-06.37 49.25° 467.44 min 689 - 26457 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DV
SSC 39996
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2013-10-25.39 47.31° 490.46 min 2175 - 26272 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
2008-011DW
SSC 39997
fragment bloku Briz-M   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2014.
Parametry dráhy:
2013-10-23.97 49.87° 529.31 min 705 - 29889 km

Události:
2008-03-14 23:18:55 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-011A – Americom-14 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/011A.HTM.
  2. AMC-14 - 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/amc-14.htm.
  3. SES AMERICOM Declares AMC-14 Satellite a Total Loss - 2008-04-11 - http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=25192.
  4. SES Negotiating to Sell AMC-14 to US Government Agency - 2008-04-23 - http://www.spacedaily.com/reports/SES_Negotiating_To_Sell_AMC-14_To_US_Government_Agency_999.html.
  5. Stranded satellite finally reaches geosynchronous orbit - 2009-01-29 - http://www.sat-index.co.uk/archive/?id=2009012901.
Poslední aktualizace: 2014-06-07       © Jan Sedláček