2012-048


2012-09-13, 21:39:00.242 UT; Vandenberg AFB, SLC-3E; Atlas 5 (401), AV-033

2012-048A
SSC 38758
USA-238   USA
NRO L-36  (National Reconnaissance Office)
NOSS 3-6 p/l 1(?) (Navy Ocean Surveillance Satellite)
Vojenská družice.
Vybavení a dráha družice jsou utajovány. Jedná se o satelit s odhadovanou hmotností 6500 kg pro kontrolu provozu na oceánech.
Parametry dráhy:
2012-09-13.98 63.44° 107.52 min 1016 - 1208 km

Události:
2012-07-17 Družice byla pod aerodynamickým krytem přivezena k raketě a instalována na stupeň Centaur.[1]
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048B
SSC 38759
SMDC-ONE 1.2  USA
Able
ORSES  (Operationally Responsive Space Enabler Satellite)
Mikrodružice typu CubeSat postavená firmou Miltec pro US Army Space and Missile Defense Command.
Družice má tvar kvádru o rozměrech 30x10x10 cm částečně stabilizovaná pomocí permanentních magnetů. Testuje možnosti retranslace dat z pozemních stanic v terénu na velitelské stanoviště a hlasových zpráv kurýrním způsobem.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 12 měsíců. [9]
Parametry dráhy:
2012-09-14.03 64.67° 97.21 min 472 - 778 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048C
SSC 38760
Aeneas  USA

Mikrodružice typu CubeSat. Pro National Reconnaissance Office (NRO) ji v rámci projektu Department of Homeland Security postavili pracovníci University of Southern California na základě Pumpkin Incorporated Colony I bus.
Družice má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm a její hmotnost je asi 3 kg. Elektrickou energii dodávají sluneční baterie umístěné na čtyřech výklopných panelech připojených k horní základně. Na druhé základně se otevírá parabolická anténa o průměru 50 cm.
Primárním úkolem mise je sledování námořních kontejnerů během jejich přepravy po moři, sekundárním úkolem je studium vlivu kosmického prostředí na řídicí procesor. [7]
Parametry dráhy:
2012-09-14.03 64.67° 97.19 min 469 - 779 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048D
SSC 38761
CSSWE   (Colorado Student Space Weather Experiment) USA

Studentská družice typu CubeSat pro studium toku elektronů a protonů v magnetosféře v závislisti na sluneční aktivitě. Postavili ji v rámci projektu ELANA (Educational Launch of Nanosatellite) studenti University of Colorado v Boulderu.
Družice má tvar kvádru se čtvercovou základnou 10x10 cm a výškou 30 cm; její hmotnost je asi 3 kg.
Družice nese aparaturu REPTile (Relativistic Electron and Proton Telescope integrated little experiment), která bude zkoumat vztahy solárních energetických částic a radiačních pásů Země. [4]
Parametry dráhy:
2012-09-14.03 64.67° 97.19 min 468 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048E
SSC 38762
CXBN  (Cosmic X-ray Background Nanosat) USA

Studentská družice typu CubeSat pro studium rentgenového záření. Postavili ji v rámci projektu ELANA (Educational Launch of Nanosatellite) studenti Morehead State University.
Družice má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm a její hmotnost je 2.6 kg. Elektrickou energii (max. 15 W) dodávají články sluneční baterie umístěné na čtyřech výklopných panelech.
Družice nese přístroje pro výzkum kosmického záření v rozmezí energií 30 až 50 keV. [6]
Parametry dráhy:
2012-09-14.03 64.67° 97.21 min 470 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048F
SSC 38763
CP5  (California Polytechnic University) USA

Studentská družice typu CubeSat. Postavili ji v rámci projektu ELANA (Educational Launch of Nanosatellite) studenti California Polytechnic State University.
Družice má tvar krychle o délce hrany 10 cm a její hmotnost je 1 kg. Družice bude testovat vliv malé plachty na brzdění družice zbytky atmosféry. Plachta se rozvine po navedení na pracovní dráhu. Ke sledování družice slouží radiomaják vysílající výkonem 0.5 W každé 2 minuty na frekvenci 437.405 MHz. [5]
Parametry dráhy:
2012-09-14.03 64.67° 97.21 min 470 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048G
SSC 38764
CINEMA   (Cubesat for Ion, Neutral, Electron, Magnetic fields) USA

Studentská družice typu CubeSat pro sledování energetických částic a magnetického pole. Postavili ji v rámci projektu ELANA (Educational Launch of Nanosatellite) studenti University of California v Berkeley ve spolupráci s Imperial College v Londýně a NASA Ames Research Center.
Družice má tvar kvádru se čtvercovou základnou 10x10 cm a výškou 30 cm, její hmotnost je 3.15 kg. Elektrickou energii dodávají buňky sluneční baterie umístěné na desíti výklopných panelech 10x10 cm, které dobíjejí Li-Ion baterii.
Družice nese přístroje pro zkoumání magnetických bouří, sledování srážek nabitých částic ve vysoké atmosféře, měření iontů a elektronů v rozmezí 2 až 100 keV (aparatura STEIN - Suprathermal Electrons, Ions, & Neutrals) a výzkum magnetického pole Země (magnetometr MAGIC je umístěn na výsuvné tyči). [3]
První ze tří plánovaných CubeSatů pro studium zemské magnetosféry.
Parametry dráhy:
2012-09-14.03 64.67° 97.25 min 474 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048H
SSC 38765
RE   USA
STARE-A   (Space-Based Telescopes for Actionable Refinement of Ephemeris)
Mikrodružice typu CubeSat. Pro NRO ji postavili v Lawrence Livermore National Laboratoty.
Družice má tvar kvádru o rozměrech 30x10x10 cm. Ve družici je miniaturní teleskop, GPS navigace, vysílač a baterie, kterou dobíjejí články sluneční baterie. Družice studuje možnosti přesného sledování částic kosmického smetí. [8]
Parametry dráhy:
2012-09-14.04 64.68° 97.30 min 479 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048J
SSC 38766
SMDC-ONE 1.1  USA
Techsat
Baker
Mikrodružice typu CubeSat postavená firmou Miltec pro US Army Space and Missile Defense Command.
Družice má tvar kvádru o rozměrech 30x10x10 cm částečně stabilizovaná pomocí permanentních magnetů. Testuje možnosti retranslace dat z pozemních stanic v terénu na velitelské stanoviště a hlasových zpráv kurýrním způsobem.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 12 měsíců. [9]
Parametry dráhy:
2012-09-1404 64.68° 97.35 min 484 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048K
SSC 38767
AeroCube 4.5A  USA
AeroCube-4.5
Technologická mikrodružice typu CubeSat postavená v Aerospace Corp.
Družice má tvar krychle o délce hrany 10 cm a její hmotnost je asi 1 kg. Testuje solární články, brzdicí "padák" pro zkrácení životnosti a tříosý gyroskop.
Parametry dráhy:
2012-09-14.04 64.69° 97.40 min 488 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048L
SSC 38768
AeroCube-4.5B  USA

Mikrodružice typu CubeSat. Pro NRO ji za podpory Army Space and Missile Defense Command postavili v Aerospace Corp.
Družice má tvar krychle o délce hrany 10 cm a její hmotnost je asi 1 kg. Testuje solární články, brzdicí "padák" pro zkrácení životnosti a tříosý gyroskop.
Parametry dráhy:
2012-09-14.04 64.69° 97.40 min 488 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048M
SSC 38769
AeroCube-4  USA
Aerocube 4.1
Mikrodružice typu CubeSat. Pro NRO ji za podpory Army Space and Missile Defense Command postavili v Aerospace Corp.
Družice má tvar krychle o délce hrany 10 cm a její hmotnost je asi 1 kg. Testuje solární články, brzdicí "padák" pro zkrácení životnosti a tříosý gyroskop.
Parametry dráhy:
2012-09-14.04 64.69° 97.40 min 488 - 780 km

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048N
SSC 38770
stupeň Centaur  USA

Horní stupeň nosné rakety.
Po oddělení hlavního zatíže manévruje na novou dráhu a zde uvolní mikrodružice typu CubeSat.
Parametry dráhy:
2012-09-17.18 64.61° 97.06 min 468 - 768 km  
2013-01-21.72 64.66° 96.98 min 460 - 768 km  

Události:
2012-08-02 Vzlet byl pro technické potíže se zařízením rampy zrušen.[10]
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
2012-048P
SSC 38773
fragment družice USA-238  USA
 
Parametry dráhy:
2012-09-24.39 63.45° 107.41 min 1011 - 1202 km
2013-01-16.13 63.44° 107.41 min 1024 - 1190 km

Události:
2012-09-13 21:39:00 UT: Vzlet.[11], [12]
Zdroje informací:
 1. Atlas 5 set for late-night launch from California /J. Ray – 2012-07-29 - (http://spaceflightnow.com/atlas/av033/preview.html).
 2. Vandenberg AFB Launch Schedule - (http://www.spacearchive.info/vafbsked.htm).
 3. Home page /University of California – (http://sprg.ssl.berkeley.edu/cinema/default.html).
 4. CSSWE /University of Colorado Boulder – (http://lasp.colorado.edu/home/csswe/overview/).
 5. CP5 At A Glance /California Polytechnic State University – (http://polysat.calpoly.edu/CP5.php).
 6. Cosmic X-Ray Background Nanosatellite – (http://universe.sonoma.edu/CXBNanosat/).
 7. AENEAS /University of Southern California – (http://www.isi.edu/projects/serc/aeneas).
 8. Science & Technology Review - April/May 2012 – (https://str.llnl.gov/AprMay12/pdfs/4.12.pdf).
 9. SMDC - ONE – (http://www.smdc.army.mil/FactSheets/SMDC-One.pdf).
 10. Atlas V NROL-36 Launch Scrubbed Due To Range Instumentation Issue. – (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=41535).
 11. Mission Status Center – [2012-09-13] - (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av033/status.html).
 12. Spy satellite and hitchhiking Cubesats successfully launched – 2012-09-14 - (http://www.flightglobal.com/news/articles/spy-satellite-and-hitchhiking-cubesats-successfully-launched-376496/).
Poslední aktualizace: 2013-01-25       © Jan Sedláček