2012-047


2012-09-09, 04:23 UT; Satish Dhawan Space Centre (Šríharikota); PSLV-C21

2012-047A
SSC 38755
SPOT-6   (Système Pour l’Observation de la Terre) Francie

Družice určené ke snímkování povrchu Země. Družici pro společnost Spot Image postavilo EADS Astrium na základě platformy Astrosat 500 MkII.
Družice o startovní hmotnosti 720 kg (+ 80 kg paliva pro korekční motor) má tvar šestibokého hranolu o průměru 1.55 m, celková výška je 2.7 m. K tělesu družice jsou připojeny tři výklopné panely sluneční baterie o celkové ploše 5.4 m2 a výkonu do 1.2 kW. Družice je na dráze tříose stabilizovaná pomocí systému ADCS (Attitude Determination and Control Subsystem) obsahujícího 4 gyroskopy (CMGs - Control Moment Gyros) a 3 torzní magnety (MTQ – Magnetic Torquers); záložní systém tvoří čidlo Slunce CESS (Coarse Earth Sun Sensor).
Na palubě družice jsou dvě zobrazovací jednotky NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) pořizující snímky s rozlišením 1.5 m (panchromatické) nebo 8 m (multispektrální); jeden snímek zabírá území 60x60 km. Získaná data jsou na Zemi přenášena v pásmu X rychlostí 300 Mbit/s, služební komunikace probíhá v pásmu S.
Plánovaná aktivní životnost je 10 roků. [1], [2], [3], [4], [10]
Parametry dráhy:
2012-09-09 97.64° 97.4 min. 635 - 635 km plánovaná dráha
2012-09-09.36 98.18° 97.60 min. 640 - 648 km
2013-01-25.18 98.18° 98.73 min. 697 - 698 km

Události:
2012-04-03 ISRO oznámila, že získala zakázku na vypuštění družice. [1]
2012-08-01 Kontejner s družicí byl letecky dopraven na Satish Dhawan Space Centre. [8]
2012-09-09 04:23 UT: Vzlet. [9]
04:40 UT: Družice se oddělila od horního stupně.
2012-047B
SSC 38756
PROITERES   (Project of Osaka Institute of Technology Electric-Rocket-Engine onboard Small Space Ship); プロイテレス Japonsko
大阪工業大学・電気推進ロケットエンジン搭載小型スペースシッププロジェクト
Studentský nanosatelit, který má ověřit možnosti pulzního pohonu PPT (Pulsed Plasma Thruster), sekundárním úkolem je snímkování zemského povrchu. Družici postavili studenti Osaka Institute of Technology, projekt byl zahájen v roce 2007.
Družice o startovní hmotnosti 10 kg má tvar krychle s délkou strany 30 cm, stěny jsou pokryty buňkami sluneční baterie s celkovým výkonem 10 W. V palubních rozvodech se používá napětí 12 V; energie se uchovává v NiMH baterii (výrobce Sanyo Electric Co.).
Na dráze je družice tříose stabilizovaná při využití gyroskopu CRS03-02S, tříosého magnetometru HMR2300 a slunečního čidla S5991-01. Povelový a řídicí systém obsahuje dva procesory OBCs (operační systém Linux); procesory se při zásadních operacích navzájem kontrolují, méně důležité úkony provádějí samostatně. Telemetrii předává na zem vysílač rychlostí 1200 bit/s v pásmu 430 MHz.
Hlavní aparaturu tvoří jednotka PPU (Power Processing Unit) se čtyřmi PPT, vždy dva a dva pracují souběžně. PPU má hmotnost 710 g a rozměry 100x100x50 mm; spotřeba elektrické energie je 5 W. Největší celkový impuls je 1.6 Ns.
Družice dále nese kameru o hmotnosti 230 g se senzorem CMOS 2048x1536 pixelů (3 Mpixely). [5], [6], , [10]
Parametry dráhy:
2012-09-09.36 98.29° 97.72 min. 641 - 658 km
2013-01-25.10 98.27° 97.69 min. 639 - 657 km

Události:
2012-09-09 UT: Vzlet. [9]
04:41 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2012-047C
SSC 38757
horní stupeň rakety   Indie

Stupeň PS4 o hmotnosti asi 2500 kg o průměru 280 cm a délce 260 cm s raketovým motorem o tahu 2x7.3 kN spalující asymetrický monomethylhydrazin a směs oxidů dusíku.
Na stupni je instalováno zařízení mRESINS (mini Redundant Strapdown Inertial Navigation System), které je nově testováno; jeho hmotnost je asi 50 kg. Jedná se o zmenšenou verzi doposud používaného navigačního zařízení RESINS. V případě úspěšného navádění bude mRESINS využíváno při budoucích letech. [7], [10]
Parametry dráhy:
2012-09-10 98.3° 97.7 min 641 - 656 km
2013-01-24.82 98.16° 97.59 min. 640 - 647 km

Události:
2012-09-09 UT: Vzlet.[9]
04:40 UT: Oddělení družice SPOT-6.
04:41 UT: Oddělení družice Proiteres.
Zdroje informací:
  1. India To Launch Astrium’s Spot 6 Imaging Satellite - 2012-04-04 -http://www.spacenews.com/launch/120404-india-launch-spot-sat.html.
  2. SPOT 6 and SPOT 7 - http://www.astrium-geo.com/en/147-spot-6-7.
  3. Astrium’s SPOT 6 ready for launch campaign - http://www.astrium.eads.net/en/news2/astrium-s-spot-6-ready-for-launch.html.
  4. SPOT-6 and SPOT-7 Commercial Imaging Constellation - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/spot-6-7 .
  5. PROITERES - http://www.oit.ac.jp/elc/~satellite/making.pdf.
  6. PROITERES - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/proiteres.
  7. mRESINS - 2012-08-16 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/mresins.htm.
  8. SPOT 6 heading for India - http://www.astrium-geo.com/en/4333-august-2012-spot-6-heading-for-india.
  9. Indian PSLV successfully launches SPOT-6 for France - 2012-08-16 - http://www.nasaspaceflight.com/2012/09/indian-pslv-spot-6-launch-france/.
  10. PSLV-C21 - http://www.isro.org/pslv-c21/pdf/pslv-c21-brochure.pdf.
Poslední aktualizace: 2013-01-25       © Jan Sedláček