1992-025


1992-04-29, 10:10:00 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 77017738

1992-025A
SSC 21953
Kosmos 2185   (Космос 2185) Rusko
 Kometa 15
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo CSKB Progress, Samara, podle typu Jantar-1KFT.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 6600 kg má tvar kužele vysokého 660 cm s průměrem základny 270 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11 m. K bokům tělesa jsou připevněna dvě návratová pouzdra pro dopravu exponovaného materiálu na Zem. V přístrojovém modulu je umístěn motor 11D430 s tahem asi 3 kN pro korekce dráhy a zahájení sestupového manévru. Pro řízení polohy je na družici 12 menších motorů s tahem od 65 do 120 N.
Družice nese:
- stereoskopickou topografickou kameru TK-350 pro přehledové snímkování s rozlišením 10 m;
- dvě kamery Topaz KVR-1000 pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 200 cm;
- laserový výškoměr.
Předpokládaná aktivní životnost je asi 45 dní.
Parametry dráhy:
1992-04-29.48 69.94° 89.72 min 197 - 325 km
1992-04-29.54 69.97° 89.37 min 197 - 290 km
1992-05-14.83 69.96° 89.62 min 225 - 287 km
1992-05-29.51 69.96° 89.60 min 221 - 288 km
1992-06-11.58 69.96° 89.60 min 224 - 286 km

Události:
1992-04-29 10:10:00 UT: Vzlet.
1992-06-11 ~21:35 UT: Návratový modul přistál na Zemi po 43.5 dne letu.
1992-025B
SSC 21954
horní stupeň rakety Rusko
 blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2400 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1992-04-29.79 69.98° 89.25 min 195 - 280 km
1992-05-01.28 69.98° 88.90 min 186 - 254 km
1992-05-02.75 69.97° 88.35 min 170 - 215 km
1992-05-03.73 69.97° 87.37 min 131 - 157 km

Události:
1992-04-29 10:10:00 UT: Vzlet.
1992-05-03 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-09-21       © Jan Sedláček