1992-024


1992-04-29, 08:59:59.830 UT; Pleseck, PU-43/4; Sojuz-U, 78012267

1992-024A
SSC 21951
Resurs-F 14   (Ресурс-Ф 14) Rusko
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro GNIPC Priroda, Moskva, postavilo CSKB Samara na základě typu Resurs-F1.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 6300 kg s celkovou délkou 650 cm se skládá ze tří částí: návratového modulu, přístrojového úseku a bloku s manévrovacím motorem. Návratový modul má tvar koule o průměru 230 cm s povrchem pokrytým ablativní tepelnou ochranou, uvnitř modulu je vědecká aparatura o hmotnosti asi 800 kg. Přístrojový úsek má tvar dvou spojených komolých kuželů s maximálním průměrem 243 cm a délkou 225 cm, přístrojový úsek nese pomocné systémy a brzdicí motor s tahem 15.8 N. Blok s manévrovacím motorem s průměrem asi 100 cm a délkou asi 190 cm je umístěn v přední části a zabezpečuje korekce dráhy v průběhu letu; před sestupem z dráhy se odhazuje. Elektrickou energii dodávají chemické baterie.
Družice nese:
- dvě kamery SA-20M pro snímkování zemského povrchu ve třech spektrálních pásmech (500-600 nm, 600-700 nm a 700-900 nm) s rozlišením 15 až 30 metrů;
- dvě kamery SA-34 pro snímkování zemského povrchu v pásmu 450 nm s rozlišením 4-6 m, nebo v pásmu 810 nm s rozlišením 6-10 m.
Maximální aktivní životnost je 25 dní, z toho 19 dní v režimu snímkování.
Parametry dráhy:
1992-04-29.43 82.08° 88.75 min 184 - 241 km
1992-05-01.35 82.08° 89.12 min 229 - 233 km
1992-05-23.58 82.08° 89.05 min 224 - 231 km
1992-05-28.47 82.08° 89.09 min 219 - 240 km

Události:
1992-04-29 09:00:00 UT: Vzlet.
1992-05-29 ~00:15 UT: Návratový modul přistál na Zemi; doba letu byla 29.6 dne.
1992-024B
SSC 21952
horní stupeň rakety Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2500 kg je dlouhé 750 cm s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1992-04-29.43 82.09° 88.64 min 183 - 231 km
1992-04-30.23 82.08° 88.33 min 173 - 211 km
1992-04-30.90 82.07° 87.84 min 154 - 181 km
1992-05-01.15 82.07° 87.45 min 140 - 157 km

Události:
1992-04-29 09:00:00 UT: Vzlet.
1992-05-01 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
1992-024C
SSC 21975
fragment družice Resurs-F 14 Rusko
 
Modul manévrovacího motoru; těleso o hmotnosti asi 600 kg (včetně paliva) je dlouhé 190 cm s průměrem asi 100 cm.
Parametry dráhy:
1992-05-29.65 82.07° 88.74 min 202 - 223 km
1992-05-30.01 82.08° 88.47 min 187 - 211 km
1992-05-30.32 82.07° 88.14 min 171 - 194 km
1992-05-30.50 82.07° 87.82 min 156 - 178 km

Události:
1992-04-29 09:00:00 UT: Vzlet.
1992-05-28 Oddělení modulu od družice Resurs-F 14.
1992-05-30 Přirozený zánik v atmosféře 31 den po startu družice.
Poslední aktualizace: 2016-09-21       © Jan Sedláček