1992-071


1992-10-27, 17:19:40.988 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-U2, U15000-061

1992-071A
SSC 22203
Progress-M 15   (Прогресс-М 15) Rusko
 
Nákladní kosmická loď.
Nákladní loď pro RKA (Rossijskoje kosmičeskoje agenstvo), Moskva, vyrobila NPO Energija, Kaliningrad.
Loď (výrobní číslo 215) o startovní hmotnosti 7338 kg má délku 700 cm a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO; gruzovoj otsek), nehermetizovaného úseku (OKD; otsek komponentov dozapravki) a servisní sekce (PAO; priborno-agregatnyj otsek).
GO má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a obsahuje hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 sloužící k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. GO je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm, obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor KTDU-80 o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese náklad o hmotnosti 2558 kg pro zabezpečení dalšího provozu stanice Mir (palivo, kyslík, pitná voda, potraviny, vědecké zařízení a osobní potřeby pro kosmonauty).
Životnost při připojení ke stanice jsou asi 3 měsíce.
Parametry dráhy:
1992-10-27.90 51.61° 88.52 min 188 - 215 km
1992-10-28.02 51.63° 90.42 min 270 - 321 km
1992-10-29.59 51.63° 90.43 min 269 - 322 km
1993-02-07.16 51.62° 92.37 min 389 - 393 km

Události:
1992-10-27 17:19:41 UT: Vzlet.
1992-10-29 19:05:51 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Kvant komplexu stanice Mir.
1992-10-30 Posádka stanice Mir zahájily vykládku kusového nákladu.
1993-02-04 00:44:52 UT: Oddělení od stykovacího uzlu modulu Kvant.
Po oddělení byl rozvinutím sluneční plachty o průměru 20 m spuštěn experiment Znamja-2; experiment spočíval v odrážení slunečního světla na noční stranu Země.
1993-02-07 05:55 UT: Zapálením brzdicího motoru byl zahájen sestup do atmosféry.
06:43 UT: Řízený zánik lodi v atmosféře nad Tichým oceánem; celková doba letu 102.6 dne
1992-071B
SSC 22204
horní stupeň rakety Rusko
 blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1992-10-27.96 51.61° 88.33 min 184 - 200 km
1992-10-28.27 51.61° 88.15 min 176 - 190 km
1992-10-28.63 51.61° 87.82 min 163 - 170 km

Události:
1992-10-27 17:19:41 UT: Vzlet.
1992-10-28 Přirozený zánik v atmosféře po jednom dni letu.
1992-071C
SSC 22449
experiment Znamja-2 Rusko
 
Sluneční plachta o průměru 20 m použitá pro pokusy s odrážením slunečního světla na noční stranu Země. Po skončení experimentu se oddělila od nákladní lodi Progress-M 15.
Parametry dráhy:
1992-10-27.96 51.61° 88.33 min 184 - 200 km
1992-10-28.27 51.61° 88.15 min 176 - 190 km
1992-10-28.63 51.61° 87.82 min 163 - 170 km

Události:
1992-10-27 17:19:41 UT: Vzlet na palubě lodi Progress-M 15.
1993-02-04 po 00:45 UT: Rozvinutí sluneční plachty (průběh byl sledován kosmonauty z paluby stanice Mir).
Odrážení slunečního světla na noční stranu Země během průletu nad Evropou (pro silnou oblačnost nebyl spolehlivě pozorován).
Po skončení pokusu byla sluneční plachta odhozena.
1993-02-05 Přirozený zánik v atmosféře 101 den po startu nákladní lodi.
Poslední aktualizace: 2016-08-23       © Jan Sedláček
TOPlist