1992-070


1992-10-22, 17:09:40 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Columbia, OV-102

1992-070A
SSC 22194
STS 52   (Space Transportation System) USA
 Columbia F-13
 Shuttle Mission 51
 USMP-1   (United States Microgravity Payload)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 113 457 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m s křídly o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma křídly dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2015, 2030 a 2034, každý o tahu 2.1 MN. Pro motorické manévry na dráze má raketoplán dvě jednotky OMS (Orbital Maneuvring System) s jedním motorem o tahu 26.7 kN, 12 motory s tahem po 3.87 kN a dvěma motory s tahem po 111 N. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese družici LAGEOS 2, cílový objekt CTA, soubor aparatur USPM-1 pro technologické experimenty, aparaturu ESA pro určování orientace ASP (Attitude Sensor Package) a dva technické experimenty.
Plánovaná délka mise je 10 dní.
Posádka:
Hlavní: Záložní:
James Donald Wetherbee NASA, USA 2. let
Michael Allen Baker NASA, USA 2. let
Charles Lacy Veach NASA, USA 2. let
William McMichael Shepherd NASA, USA 3. let
Tamara Elizabeth Jerniganová NASA, USA 2. let
Steven Glenwood MacLean CSA, Kanada 1. let Bjarni Valdimar Tryggvason CSA, Kanada

Parametry dráhy:
1992-10-22.75 28.46° 90.55 min 300 - 303 km
1992-10-23.72 28.46° 90.30 min 285 - 293 km
1992-10-30.59 28.47° 88.76 min 210 - 217 km
1992-11-01.25 28.47° 88.70 min 206 - 215 km

Události:
1992-09-26 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1992-10-22 17:09:40 UT: Vzlet.
17:49 UT: Manévrem OMS-2 přešel na základní dráhu.
~18:39 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
~19:10 UT: Byla dokončena aktivace laboratoře USMP-1; další průběh experimentů byl řízen a kontrolován z Marshall Space Flight Center.
1992-10-23 13:56 UT: Z lůžka v nákladovém prostoru byla vypuštěna sestava družice LAGEOS 2 se dvěma urychlovacími stupni.
1992-10-24 Byl zahájen experiment SVS (Space Vision System) využívající cílové těleso CTA.
1992-10-31 Bylo odhozeno nepotřebné těleso CTA.
1992-11-01 ~12:00 UT: Nad Indickým oceánem byly zapáleny brzdicí motory.
13:05:53 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
13:06:54 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu 9.87 dne.
1992-070B
SSC 22195
LAGEOS 2 (Laser Geodynamics Satellite) Itálie
 
Geodetická družice.
Družici podle dokumentace družice Lageos 1 (1976-039A) pro Agenzia Spaziale Italiana (ASI) postavila firma Aeritalia.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 405.38 kg má tvar koule o průměru 60 cm s jádrem z bronzu a povrchem z hliníku. Povrch družice je osazen 426 koutovými odrážeči z křemenného skla o průměru 3.8 cm pro přesnou laserovou lokaci.
Družice nenese žádné další vybavení.
Předpokládaná použitelnost odrážečů je několik desetiletí.
Parametry dráhy:
1992-10-23.6 41.21° 153.20 min 296 - 5926 km
1992-10-24.13 52.64° 222.47 min 5617 - 5950 km
1997-01-01.06 52.65° 222.46 min 5616 - 5951 km
2002-01-01.86 52.64° 222.46 min 5616 - 5951 km
2007-01-01.58 52.66° 222.46 min 5615 - 5952 km
2012-01-01.15 52.67° 222.46 min 5616 - 5951 km

Události:
1992-10-22 17:09:40 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1992-10-23 13:56 UT: Z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu byla pomocí pružin vypuštěna sestava družice LAGEOS 2 se dvěma urychlovacími stupni (družice je umístěna mezi oběma stupni).
1992-070C
SSC 22214
CTA (Canadian Target Assembly) Kanada
 
Cílové těleso pro experiment SVS (Space Vision System).
Družici postavila Kanadská kosmická agentura CSA (Canadian Space Agency).
Těleso o hmotnosti 82 kg má tvar nízkého hranolu o rozměrech 200x120x50 cm, jehož povrch je natřen na černo a v různých vzdálenostech jsou bílé tečky několika velikostí.
Družice nenese žádné další vybavení.
Předpokládaná použitelnost odrážečů je několik desetiletí.
Parametry dráhy:
1992-10-31.33 28.46° 88.73 min 208 - 216 km
1992-10-31.42 28.46° 88.72 min 208 - 215 km
1992-10-31.64 28.46° 88.56 min 198 - 209 km

Události:
1992-10-22 17:09:40 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1992-10-24 Byl zahájen experiment SVS (Space Vision System) využívající cílové těleso CTA.
1992-10-31 Těleso bylo jako nepotřebné odhozeno z raketoplánu.
1992-11-01 Přirozený zánik v atmosféře po 10 dnech letu.
1992-070D
SSC 22196
urychlovací stupeň IRIS (Italian Research Interim Stage) Itálie
 
Urychlovací stupeň vybavený motorem Mage 1S. Válcové těleso o prázdné hmotnosti 250 kg (s palivem 1726 kg) je dlouhé 194 cm s vnějším průměrem od 130 do 158 cm.
Parametry dráhy:
1992-10-23.66 41.21° 153.34 min 297 - 5927 km
1997-01-01.82 41.20° 148.96 min 294 - 5566 km
2002-01-01.03 41.21° 138.46 min 288 - 4687 km
2007-01-01.75 41.17° 130.77 min 284 - 4029 km
2012-01-01.91 41.15° 127.20 min 287 - 3713 km

Události:
1992-10-22 17:09:40 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1992-10-23 13:56 UT: Vypuštění z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu pomocí pružin.
Oddělení družice LAGEOS 2 s urychlovacím stupněm LAS.
1992-070E
SSC 22197
urychlovací stupeň LAS (Lageos Apogee Stage) Itálie
 
Urychlovací stupeň vyrobený v USA je vybavený motorem Mage 1S. Válcové těleso o prázdné hmotnosti 37 kg (s palivem asi 400 kg) je dlouhé 129 cm s vnějším průměrem 77 cm.
Parametry dráhy:
1992-10-24.59 52.63° 222.43 min 5616 - 5950 km
1997-01-01.12 52.64° 222.43 min 5616 - 5949km
2002-01-01.77 52.63° 222.43 min 5615 - 5949 km
2007-01-01.65 52.65° 222.43 min 5614 - 5950 km
2012-01-01.07 52.67° 222.43 min 5612 - 5953 km

Události:
1992-10-22 17:09:40 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1992-10-23 13:56 UT: Vypuštění z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu pomocí pružin.
Oddělení od stupně IRIS.
Oddělení družice LAGEOS 2 na pracovní dráze.
1992-070F
SSC 22535
fragment urychlovacího stupně IRIS Itálie
 
Fragment byl katalogizovaný v únoru 1993.
Parametry dráhy:
1992-11-08.76 41.20° 153.55 min 296 - 5945 km
1997-01-01.13 41.20° 144.16 min 296 - 5162 km
2002-01-01.77 41.14° 122.06 min 288 - 3258 km
2005-01-01.12 41.08° 90.67 min 213 -   402 km
2005-01-08.67 41.07° 88.87 min 177 -   260 km

Události:
1992-10-22 17:09:40 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
2005-01-08 Přirozený zánik v atmosféře 4461 den (12.21 roku) po vzletu.
Poslední aktualizace: 2016-08-23       © Jan Sedláček