1994-015


1994-03-04, 13:53:01 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Columbia, OV-102

1994-015A
SSC 23025
STS 62   (Space Transportation System) USA
Columbia F-16  
Shuttle Mission 61  
USMP-2   (United States Microgravity Payload)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 111 369 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m s křídly o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma křídly dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2029, 2031 a 2109, každý o tahu 2.1 MN. Pro motorické manévry na dráze má raketoplán dvě jednotky OMS (Orbital Maneuvring System) s jedním motorem o tahu 26.7 kN, 12 motory s tahem po 3.87 kN a dvěma motory s tahem po 111 N. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese zařízení USMP o hmotnosti 4357 kg pro materiálové experimenty v mikrogravitaci (na dvou paletách), aparaturu OAST-2 (Office of Aeronautics and Space Technology-2) o hmotnosti 2626 kg pro technologické experimenty, ultrafialový spektrometr SSBUV/A (Shuttle Solar Backscatter Ultraviolet Instrument/A) a kanadský experiment LDCE (Limited Duration Space Environment Candidate Materials Exposure) pro sledování vlivu kosmického prostředí na konstrukční prvky. V nákladovém prostoru je rovněž modul EDO (Extended Duration Orbiter) s dodatečnými zásobami vodíku a kyslíku pro palivové články.
Plánovaná délka mise je 14 dní.
Posádka:
John Howard Casper NASA, USA 3. let
Andrew Michael Allen NASA, USA 2. let
Pierre Joseph Thuot NASA, USA 3. let
Charles Donald Gemar NASA, USA 3. let
Marsha Sue Ivinsová NASA, USA 3. let

Parametry dráhy:
1994-03-05.04 39.01° 90.48 min 294 - 302 km
1994-03-07.25 39.02° 90.54 min 297 - 306 km
1994-03-14.92 39.02° 89.72 min 256 - 265 km
1994-03-17.25 39.02° 89.03 min 200 - 254 km
1994-03-18.25 39.01° 89.02 min 199 - 254 km

Události:
1994-02-10 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1994-03-02 Start plánovaný na 1994-03-03 byl pro nepříznivé povětrnostní podmínky odložen o jeden den.
1994-03-04 13:53:01 UT: Vzlet.
14:35 UT: Navedení na základní oběžnou dráhu.
Po otevření dveří nákladového prostoru začalo oživování experimentů.
1994-03-06 Proběhl experiment se sledováním příhradového nosníku při dynamických operacích (příprava na budování budoucí kosmické stanice).
1994-03-13 Dvěma manévry pomocí motorů OMS byla snížena výška dráhy letu raketoplánu.
1994-03-15 Byly dokončeny experimenty OAST-2.
1994-03-16 Proběhl zkušební zážeh motorů OMS v délce 38 s.
1994-03-17 Dokončení experimentů a příprava raketoplánu na návrat.
1994-03-18 03:53 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
12:18 UT: Zapálením motorů OMS byl zahájen sestup z oběžné dráhy.
13:09:41 UT: Raketoplán se dotkla přistávací dráhy 33 v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě.
13:10:35 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu byla 13.93 dne.
Poslední aktualizace: 2016-04-20       © Jan Sedláček