1994-014


1994-03-02, 03:25:00 UT; Pleseck, PU-32/1; Ciklon-3

1994-014A
SSC 23019
Koronas-I   (Коронас-И) Rusko
Коронас-И   (Комплексные орбитальые околоземные наблюдения активности Солнца - ИЗМИРАН)
Vědecká družice pro výzkum Slunce.
Družici pro RKA (Ruská kosmická agentura) a IKI RAN (Ústav kosmických výzkumů Ruské akademie věd) postavilo NPO Južnoje, Dněpropetrovsk, na základě typu AUOS-SM; vědeckou část připravil ústav IZMIRAN (Институт Земного Магнетизма И Роспространения Радиоволн Академии Наук), Troisk.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2298.2 kg má tvar válce s osmi pevnými panely sluneční baterie.
Družice nese užitečné zatížení o hmotnosti 395 kg:
- rentgenový dalekohled Terek pracující v pásmech 0.5 až 2.5 nm, 17 až 18 nm, 29 až 32 nm kombinovaný s koronografem (pásmo 400 až 600 nm) pro studium struktur ve sluneční atmosféře;
- rentgenový spektrální polarimetr RES-C pro studium slunečního plazmatu;
- rentgenový spektrometr a fotometry DIOGENESS pro studium energie solárních erupcí;
- scintilační spektrometr HELICON ke studiu procesů ve slunečních erupcích;
- spektrometr IRIS pro studium procesů na Slunci ve 12 energetických kanálech;
- ultrafialový radiometr SUFR-Sp-C (Солнечный ультрафиолетовый радиометр) pro měření intenzity záření v ultrafialové oblasti;
- spektrometr VUSS (Вакуумный ультрафиолетовый спектрометр) pro dlouhodobé měření slunečního záření v pásmu 20 až 58 nm;
- tříkanálový radiometr DIFOS pro pozorování oscilací celkového slunečního záření;
- radiospektrometr SORS pro sledování slunečních rádiových vln a ionosférické plazmy v okolí družice;
- aparatura SKL (Спектрометр космических лучей) pro měření toků nabitých a neutrálních energetických částic;
- třísložkový magnetometr IMAP.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
1994-03-02.26 82.48° 97.78 min 487 - 528 km
1997-08-01.14 82.49° 94.58 min 480 - 517 km
1999-01-01.17 82.49° 94.28 min 468 - 500 km
2001-03-04.38 82.44° 87.08 min 125 - 134 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
2001-03-04 ~10:31 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem po 2559.3 dne letu (7.01 roku).
1994-014B
SSC 23020
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1000 kg je dlouhé 270 cm s vnějším průměrem 220 cm.
Parametry dráhy:
1994-03-02.86 82.49° 94.77 min 488 - 527 km
1999-01-01.18 82.49° 94.57 min 480 - 516 km
2004-01-01.07 82.46° 91.72 min 351 - 366 km
2005-02-13.29 82.44° 86.85 min 112 - 124 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
2005-02-13 Přirozený zánik v atmosféře po 4001 dni letu (10.95 roku).
1994-014C
SSC 23021
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-03-03.11 82.49° 94.15 min 462 - 492 km
1995-04-08.36 82.46° 88.02 min 169 - 183 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
1995-04-08 Přirozený zánik v atmosféře po 402 dnech letu (1.10 roku).
1994-014D
SSC 23022
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-03-02.59 82.49° 94.63 min 486 - 515 km
1996-03-19.91 82.50° 88.73 min 192 - 231 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
1996-03-21 Přirozený zánik v atmosféře po 750 dnech letu (2.05 roku).
1994-014E
SSC 23023
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-03-02.53 82.49° 94.93 min 481 - 550 km
1997-02-05.93 82.48° 88.73 min 208 - 215 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
1997-02-07 Přirozený zánik v atmosféře po 1073 dnech letu (2.94 roku).
1994-014F
SSC 23024
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-03-03.97 82.48° 94.70 min 487 - 521 km
1996-07-04.13 82.43° 88.65 min 198 - 218 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
1996-07-06 Přirozený zánik v atmosféře po 857 dnech letu (2.35 roku).
1994-014G
SSC 23026
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-03-02.33 82.49° 94.83 min 491 - 531 km
1996-12-07.30 82.45° 88.50 min 194 - 207 km

Události:
1994-03-02 03:25:00 UT: Vzlet.
1996-12-08 Přirozený zánik v atmosféře po 1012 dnech letu (2.77 roku).
Poslední aktualizace: 2016-04-21       © Jan Sedláček