1996-033


1996-05-24, 01:09:59 UT; Cape Canaveral, LC-17B; Delta 7925, D236

1996-033A
SSC 23877
Galaxy 9   USA
G-9   (Galaxy 9)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Hughes Communications, Inc., Germantown, postavila firma Hughes Space and Communications Company, El Segundo, na základě platformy HS-376.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 1397 kg má na dráze tvar souosého válce o průměru 216 cm a celkové délce 749 cm (výška ve složeném stavu je 310 cm) s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících 1.16 kW a dobíjejících dvě NiCd baterie. Vysílací anténa o průměru 180 cm je umístěna na protirotující plošině. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Star-30C.
Družice nese 24 transpondéry pro pásmu C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 123° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
1996-05-24.10 22.98° 685.73 min 1877 - 36884 km
1996-05-29.58 0.07° 1462.45 min 35679 - 36832 km
1996-06-10.25 0.01° 1436.22 min 35783 - 35794 km
1996-06-17.58 0.05° 1436.09 min 35774 - 35799 km nad 123° z.d.
2000-03-17.40 0.01° 1436.12 min 35780 - 35794 km nad 127° z.d.
2001-01-02.43 0.05° 1436.08 min 35784 - 35789 km nad 127° z.d.
2006-01-02.84 0.04° 1436.10 min 35781 - 35792 km nad 127° z.d.
2010-06-08.00 1.67° 1446.69 min 35953 - 36035 km
2011-01-02.71 2.18° 1446.73 min 35964 - 36025 km

Události:
1996-05-24 01:09:59 UT: Vzlet.
2010-červen Družice ukončila činnost a byla převedena na odkládací dráhu.
1996-033B
SSC 23878
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1996-05-24.17 25.83° 104.18 min 339 - 1574 km
2003-01-17.03 25.78° 87.75 min 156 -   171 km

Události:
1996-05-24 01:09:59 UT: Vzlet.
2003-01-17 Přirozený zánik v atmosféře po 2429 dnech letu (6.65 roku).
1996-033C
SSC 23879
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm.
Parametry dráhy:
1996-05-24.10 22.98° 685.73 min 1877 - 36884 km
2001-01-03.22 23.34° 682.00 min 1921 - 36654 km
2006-01-01.08 22.93° 682.00 min 1931 - 36644 km
2011-01-31.56 22.45° 681.97 min 1957 - 36616 km

Události:
1996-05-24 01:09:59 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-12-01       © Jan Sedláček