1996-032


1996-05-19, 10:30:00.066 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Endeavour, OV-105

1996-032A
SSC 23870
STS 77   (Space Transportation System) USA
Endeavour F-11  
Shuttle Mission 77  
Spacehab 5
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 115 456 kg výr. č. OV-105 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) č. 2037, 2038 a 2040 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladním prostoru je umístěn přetlakový modul Spacehab-04 a družice Spartan 207/IAE a PAMS-STU.
Posádka:
John Howard Casper NASA, USA 4. let
Curtis Lee Brown NASA, USA 3. let
Andrew Sydeny Withiel Thomas NASA, USA 1. let
Daniel Wheeler Bursch NASA, USA 3. let
Mario Runco NASA, USA 3. let
Joseph Jean-Pierre Marc Garneau CSA, Kanada 2. let

Parametry dráhy:
1996-05-19.47 39.01° 90.22 min 280 - 290 km
1996-05-20.79 39.02° 90.20 min 279 - 290 km
1996-05-27.79 39.01° 90.12 min 275 - 286 km
1996-05-29.33 39.01° 90.10 min 274 - 284 km

Události:
1996-04-16 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1996-05-19 10:30:00 UT: Vzlet.
11:11:47 UT: Zahájení manévru OMS-2 k přechodu na základní dráhu; motory pracovaly 126.4 s.
12:12:28 UT: Byly otevřeny dveře nákladového prostoru.
Aktivace laboratoře Spacehab.
1996-05-20 11:29:12 UT: Pomocí ramene RMS byla uvolněna na samostatnou dráhu družice Spartan 207-IAE.
11:31:16 UT: Uskutečnil se korekční manévr a raketoplán se vzdálil od družice Spartan 207.
1996-05-21 14:52:47 UT: Zachycení družice Spartan 207 manipulátorem RMS.
15:55:41 UT: Družice Spartan 207 byla uložena v nákladovém prostoru.
1996-05-22 Z přepravního kanystru v nákladovém prostoru byla vypuštěna družice PAMS-STU.
1996-05-28 Vypnutí experimentů a příprava posádky a raketoplánu na návrat.
1996-05-29 07:30 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
10:09:30 UT: Zážehem motorů OMS byl zahájen sestup z oběžné dráhy; motory pracovaly 208.8 s a snížily rychlost o 107.8 m/s.
11:09:18 UT: Raketoplán dosedl na přistávací dráhu 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
11:10:10 UT: Raketoplán se zastavil; celková délka letu 10.03 dne.
1996-032B
SSC 23871
Spartan 207   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
Spartan 207/IAE   (Spartan 207 / Inflatable Antenna Experiment)
Autonomní technologická družice vypouštěná z raketoplánu.
Družici vyrobilo a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 856 kg (s anténou IAE 1332 kg) má tvar dvou spojených kvádrů; ve větším z nich (o rozměru 204x108x50 cm) je složená anténa IAE. Elektrickou energii dodávají pouze chemické baterie (k dispozici je 7 kWh).
Družice nesla nafukovací anténu IAE z pohliníkované polyesterové fólie, která se později oddělila a testovací prototyp polovodičové paměti.
Parametry dráhy:
1996-05-21.06 39.02° 90.27 min 281 - 294 km
1996-05-21.62 39.02° 90.18 min 279 - 288 km

Události:
1996-05-19 10:30:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1996-05-20 11:29:12 UT: Pomocí ramene RMS byla uvolněna na samostatnou dráhu.
Uvolnění a nafouknutí antény IAE (anténa se později oddělila).
1996-05-21 14:52:47 UT: Zachycení družice manipulátorem raketoplánu.
15:55:41 UT: Družice byla uložena v nákladovém prostoru.
1996-05-29 11:10:10 UT: Návrat na zem v nákladovém prostoru raketoplánu; celková délka letu 10.03 dne.
1996-032C
SSC 23872
IAE   (Inflatable Antenna Experiment) USA
 
Technologické zařízení.
Objekt vyrobilo a provozuje středisko NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, ve spolupráci s firmou L'Garde.
Družici tvoří pouzdro o rozměrech 204x108x50 cm, ve kterém je složena nafukovací anténa. Po nafouknutí na dráze má anténa průměr 14 m a s pouzdrem je spojeno třemi nafukovacími nosníky o délce 28 m. Anténa je vyrobena z pohliníkované polyesterové fólie a slouží k testování možností nafukovacích konstrukcí velkých rozměrů.
Po nafouknutí se družice oddělila od mateřského satelitu Spartan 207.
Parametry dráhy:
1996-05-20.79 39.00° 90.19 min 280 - 288 km
1996-05-21.12 38.99° 90.19 min 277 - 295 km
1996-05-22.36 39.03° 88.24 min 182 - 193 km

Události:
1996-05-19 10:30:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1996-05-20 11:29:12 UT: Pomocí ramene RMS byla jako součást družice Spartan 207 uvolněna na samostatnou dráhu.
Uvolnění z pouzdra a nafouknutí antény.
Oddělení od mateřské družice Spartan 207.
1996-05-22 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu.
1996-032D
SSC 23876
PAMS-STU   USA
(Passive Aerodynamically stabilized Magnetically damped Satellite-Satellite Test Unit)  
Technologická družice.
Družici vyrobilo a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 49 kg má tvar válce o průměru 60 cm a délce 120 cm. Elektrickou energii dodávají chemické baterie. Na plášti družice jsou koutové odrážeče pro pozorování pomocí laseru.
Družice testuje možnost pasivní aerodynamické stabilizace a stabilizici pomocí dvou pevných magnetů.
Parametry dráhy:
1996-05-22.52 39.01° 90.17 min 278 - 287 km
1996-09-27.15 39.01° 89.28 min 233 - 245 km
1996-10-26.10 39.00° 87.45 min 146 - 151 km

Události:
1996-05-19 10:30:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1996-05-22 10:18 UT: Družice byla vypuštěna z přepravního kanystru v nákladovém prostoru raketoplánu.
~14:45 UT: Neúspěšný pokus o zasažení družice laserem z raketoplánu Endeavour ze vzdálenosti asi 600 m.
1996-05-24 Z raketoplánu, který se přiblížil na 520 m byla sledována stabilizace družice (palubní systém sledující stabilizaci na družici selhal a nepracoval).
1996-05-26 Při dalším přiblížení raketoplánu Endeavour (na 550 m) bylo zjištěno, že orientace družice je stabilizovaná.
1996-10-26 Přirozený zánik v atmosféře po 160 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2015-12-01       © Jan Sedláček