2015-056


2015-10-02, 10:28:30 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 (421), AV059

2015-056A
SSC 40946
Morelos 3   Mexiko
MexSat-2  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro mexické ministerstvo komunikací a dopravy (Secretaría de Comunicaciones y Transportes ) postavila firma Boeing Satellite Systems, El Segundo, na základě platformy BSS-702HP-GEM.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 5325 kg (počáteční na dráze 3200 kg) má přibližně tvar kvádru se dvěma pětidílnými panely sluneční baterie o rozpětí 41 m dodávajícími maximálně 14 kW (13 kW na konci aktivní životnosti); ve složeném stavu má družice rozměry 300x400x900 cm. Vysílání probíhá prostřednictvím antén o průměru 22 m (pásmo L) a 200 cm (pásmo Ku). Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquard R-4D s tahem 490 , pro korekce dráhy slouží čtyři motory s tahem po 22 N a čtyři motory s tahem po 10 N.
Družice nese transpondéry pro pásma L a Ku; v pásmu L lze vytvořit 122 směrovaných paprsků pokrývajících celé Mexiko.
Plánovaná poloha na dráze je nad 117° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2015-10-02.94 27.00° 722.45 min 4801 - 35784 km
2015-10-08.79 15.26° 911.91 min 13765 - 35779 km
2015-10-12.15 9.24° 1212.26 min 26781 - 35785 km
2015-10-13.44 7.47° 1391.98 min 34052 - 35785 km
2015-10-18.45 7.12° 1436.10 min 35768 - 35806 km nad 115.8° z.d.

Události:
2015-10-02 10:28:30 UT: Vzlet.
13:20 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
2015-056B
SSC 40947
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety opatřený motorem RL10C; válcové těleso je dlouhé 12,6 m s vnějším průměrem 300 cm.
Parametry dráhy:
2015-10-03.18 26.65° 703.53 min 4298 - 35302 km

Události:
2015-10-02 10:28:30 UT: Vzlet.
13:20 UT: Oddělení družice na přechodové dráze.
Prameny informací:
  http://www.ulalaunch.com/atlas-v-to-launch-morelos3.aspx?title=Atlas+V+to+Launch+Morelos-3
  http://www.ulalaunch.com/uploads/docs/Mission_Booklets/AV/av_morelos3_mob.pdf
  http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/satelite-morelos-es-lanzado-desde-cabo-canaveral.html
  http://boeing.mediaroom.com/2015-10-02-Boeing-Geomobile-Satellite-Joining-Mexico-s-Advanced-Mexsat-System
  http://www.nasaspaceflight.com/2015/10/atlas-v-morelos-3-launch/
  https://spaceflightnow.com/tag/morelos-3/
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/mexsat-1.htm
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-12-09       © Jan Sedláček