2015-055


2015-10-01, 16:49:40 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

2015-055A
SSC 40944
Progress M-29M   (Прогресс М-29М) Rusko
ISS 61P   (International Space Station 61 Progress)
Nákladní kosmická loď vyrobená v RKK Energija im. S. P. Koroljova, Koroljov.
Kosmická loď, výr. č. 429, o celkové délce 700 cm a max. průměru 272 cm; její celková hmotnost je 7283 kg. Je složena ze tří částí:
- nákladní sekce GO (грузовой отсек) - sekce má průměr 220 cm, délku 315 cm a hermetizovaný prostoru 6.6 m3 a slouží k uložení kusového nákladu. V přední části se nachází průlez zakončený stykovacím uzlem SSVP (система стыковки и внутренного перехода). Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému Kurs;
- sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD (отсек компонентов дозаправкы) - sekce má maximální průměr 210 cm a délku 100 cm; jsou zde umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou;
- přístrojové sekce PAO (приборно-агрегатный отсек) - sekce má válcovitý tvar s maximálním průměrem 272 cm a délku 310 cm; nese řídicí, navigační a digitální telekomunikační systémy včetně řídicího počítače CVM-101. V přechodové části mezi PAO a OKD je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO (двигатели причаливания и ориентации) o tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD (сближающе-корректирующий двигатель) o tahu 3.1 kN, 4 manévrovací motorky a 10 trysek systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO je umístěn radiátor klimatizačního systému.
Na palubě je náklad pro další provoz ISS o celkové hmotnosti 2369 kg; z toho palivo 350 kg, kyslík 28 kg, vzduch 22 kg, voda 420 kg, sanitární a hygienické potřeby 276 kg, potraviny 430 kg, lékařské vybavení 139 kg, náklad pro americký segment 181 kg, baterie a elektroinstalace 84 kg a zbytek tvoří materiál pro experimenty a náhradní díly.
Parametry dráhy:
2015-10-01 51.66° 88.58 min 193 - 245 km plánované parametry na 1. oběhu
2015-10-01.72 51.59° 88.94 min 196 - 247 km
2015-10-01.83 51.64° 90.98 min 308 - 337 km
2016-04-07.73 51.64° 92.30 min 373 - 402 km

Události:
2015-07-27 Vypuštění plánované na 2015-09-21 bylo odloženo do 2015-10-01; důvod nebyl oznámen.
2015-09-29 Nosná raketa s kosmickou lodí byly převezeny na startovní rampu.
2015-10-01 16:49:40 UT: Vzlet.
16:58:29 UT: Oddělení lodi od horního stupně rakety.
22:52:22 UT: Nákladní loď se připojila ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda komplexu ISS.
2016-01-11 02:05 UT: Pomocí motorů lodi byla provedena korekce letové dráhy komplexu ISS; motory pracovaly 1018.73 s.
2016-02-17 10:44 UT: Pomocí motorů lodi byla provedena korekce letové dráhy komplexu ISS; motory pracovaly 652 s.
2016-03-05 04:15 UT: Pomocí motorů lodi byla provedena korekce letové dráhy komplexu ISS; motory pracovaly 500 s.
2016-03-30 14:15:30 UT: Nákladní loď se oddělila od stykovacího uzlu modulu Zvezda komplexu ISS.
2016-04-08 13:31 UT: Zapálením brzdicího motoru byl zahájen sestup do atmosféry; motor pracoval 180 s a snížil rychlost o 96.8 m/s.
Nákladní loď řízeně zanikla v atmosféře nad Tichým oceánem; celková doba letu 190 dní.
2015-055B
SSC 40945
horní stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок «И»)
Třetí stupeň nosné rakety opatřený motorem RD-0110; válcové těleso o hmotnosti 2710 kg (startovní hmotnost 25 300 kg) je dlouhé 670 cm s maximálním vnějším průměrem 250 cm.
Parametry dráhy:
2015-10-01.72 51.66° 88.57 min 184 - 224 km
2015-10-03.40 51.63° 87.74 min 154 - 171 km

Události:
2015-09-29 Nosná raketa s kosmickou lodí byly převezena na startovní rampu.
2015-10-01 16:49:40 UT: Vzlet.
16:58:29 UT: Oddělení nákladní lodi.
2015-10-03 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
Prameny informací:
  http://www.interfax.ru/russia/456337
  http://www.federalspace.ru/21745/
  http://www.federalspace.ru/21750/
  http://www.federalspace.ru/21751/
  http://www.energia.ru/ru/iss/iss45/progress_m-29m/photo_09-29.html
  http://www.mcc.rsa.ru/progress_m29m.htm
  http://www.tsenki.com/launch_services/help_information/launch/2015/?EID=129837
  http://ria.ru/space/20160111/1357802077.html
  http://www.roscosmos.ru/22105/
  http://www.roscosmos.ru/22133/
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2016-11-26       © Jan Sedláček