2001-008


2001-02-26, 08:09:35.029 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U

2001-008A
SSC 26713
Progress-M 44   (Прогресс-М 44) Rusko
ISS-3P   (International Space Station 3 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 244) o vzletové hmotnosti 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 839 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty, 752 kg paliva, 318 kg potravin, 50 kg kyslíku a 176 kg nákladu pro americký segment. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších 260 kg paliva v nádržích lodi.
Parametry dráhy:
2001-02-26.39 51.57° 88.64 min 191 - 224 km
2001-02-26.60 51.57° 89.99 min 264 - 284 km
2001-02-28.46 51.57° 92.14 min 373 - 385 km
2001-04-16.10 51.57° 92.25 min 376 - 393 km

Události:
2001-02-26 08:09:35 UT: Vzlet.
08:18:24 UT: Navedení na základní dráhu a oddělení od horního stupně.
11:43 a 12:24 UT: Dvouimpulsní korekce dráhy.
2001-02-28 09:49:47 UT: Nákladní loď se připojila ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda.
2001-04-16 08:48:00 UT: Nákladní loď se odpojila od modulu Zvezda.
13:23 UT: Zahájení brzdicího manévru; motory snížily rychlost o 94.96 m/s.
~14:11 UT: Dopad neshořených zbytků do jižní části Tichého oceánu.
2001-008B
SSC 26714
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2300 kg je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
2001-02-26.33 51.66° 88.61 min 188 - 224 km
2001-02-28.05 51.64° 87.09 min 125 - 136 km

Události:
2001-02-26 08:09:35 UT: Vzlet.
08:18:24 UT: Navedení na základní dráhu a oddělení nákladní lodi.
2001-02-28 ~02:25 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 1.76 dne letu.
Poslední aktualizace: 2014-09-18       © Jan Sedláček