2001-007


2001-02-20, 08:48:27 UT; Svobodnyj, mobilní rampa; Start-1, No. 4

2001-007A
SSC 26702
Odin   Švédsko
 
Vědecká družice.
Družici postavila a provozuje Swedish Space Corp. - Rymdbolaget, Solna.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 241 kg má tvar válce o průměru 110 cm a délce 200 cm s výklopnými panely sluneční baterie o rozpětí 380 cm dodávající 340 W. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 100 MB a na Zemi se vysílají rychlostí 720 kbit/s.
Družice nese:
- kryogenní radiometr pro studium atmosféry a sledování stavu ozónové vrstvy;
- dva optické spektrometry pro astronomická pozorování v blízké ultrafialové, viditelné a blízké infračervené části spektra. Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2001-02-20.56 97.84° 96.96 min 607 - 619 km
2001-02-21.24 97.83° 97.03 min 611 - 622 km
2006-01-01.07 97.78° 96.32 min 579 - 586 km
2011-01-01.12 97.68° 96.25 min 576 - 582 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
09:04:35 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2001-007B
SSC 26703
horní stupeň rakety   Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 200 kg je dlouhé 200 cm s průměrem 150 cm.
Parametry dráhy:
2001-02-20.83 97.83° 96.25 min 576 - 582 km
2006-01-01.56 97.81° 96.61 min 593 - 600 km
2011-01-01.27 97.76° 96.56 min 591 - 597 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
09:04:35 UT: Oddělení družice.
2001-007C
SSC 26704
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-21.02 97.82° 95.34 min 463 - 607 km
2001-03-02.30 97.78° 90.77 min 283 - 341 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2001-03-08 Přirozený zánik v atmosféře po 16 dnech letu.
2001-007D
SSC 26705
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-21.16 97.78° 95.56 min 485 - 606 km
2001-03-05.03 97.78° 91.98 min 339 - 404 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2001-03-05 Přirozený zánik v atmosféře po 13 dnech letu.
2001-007E
SSC 26706
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-21.02 97.78° 95.55 min 488 - 603 km
2001-03-06.40 97.76° 90.86 min 292 - 342 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2001-03-11 Přirozený zánik v atmosféře po 19 dnech letu.
2001-007F
SSC 26707
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-21.16 97.80° 95.80 min 506 - 609 km
2001-03-12.27 97.81° 89.86 min 248 - 288 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2001-03-12 Přirozený zánik v atmosféře po 20 dnech letu.
2001-007G
SSC 26708
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-21.16 97.81° 96.08 min 530 - 612 km
2002-12-30.10 97.72° 88.51 min 200 - 202 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2002-12-31 Přirozený zánik v atmosféře po 679 dnech letu (1.86 roku).
2001-007H
SSC 26709
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-21.02 97.80° 95.23 min 450 - 609 km
2001-03-04.68 97.79° 92.12 min 335 - 422 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2001-03-08 Přirozený zánik v atmosféře po 16 dnech letu.
2001-007J
SSC 26712
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2001-02-22.55 97.81° 95.28 min 471 - 593 km
2001-03-02.03 97.79° 92.32 min 353 - 423 km

Události:
2001-02-20 08:48:27 UT: Vzlet.
2001-03-08 Přirozený zánik v atmosféře po 16 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2014-09-18       © Jan Sedláček