2003-019


2003-05-09, 04:29:25 UT; Kagoshima Space Center; M-5, 2

2003-019A
SSC 27809
Hayabusa   (はやぶさ) Japonsko
MUSES-C   (Mu Space Engineering Satellite)   do navedení na heliocentrickou dráhu
Meziplanetární sonda.
Sondu pro Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Sagamihara, vyrobila firma NEC Toshiba Space Systems, Ltd., Jokohama.
Tříose stabilizovaná sonda o hmotnosti 530 kg (prázdná 380 kg) má tvar kvádru se dvěma panely sluneční baterie. Jako pohonný systém se testuje soubor čtyř iontových motorů používajících pracovní látku xenon. Komunikace se Zemí probíhá přes pevnou parabolickou anténu. Stabilizaci sondy zabezpečují silové setrvačníky.
Sonda nese:
- kamery ONC-T (Optical Navigation Camera - Telescopic) a ONC-W (Optical Navigation Camera - Wide-view);
- laserový dálkoměr LRF (Laser Range Finder);
- rentgenový fluorescenční spektrometr;
- spektrometr pro blízkou infračervenou oblast;
- aparaturu pro odběr vzorku prachu a jeho dopravu na Zemi (návratové pouzdro má hmotnost 20 kg).
Předpokládaná délka mise je 4.5 roku. [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-01-01 1.2° 364.7 dne 0.860 - 1.138 AU heliocentrická dráha
2004-05-31 1.3° 586.0 dne 1.01 - 1.73   AU heliocentrická dráha
2005-09-12 1.62° 556.4 dne 0.953 - 1.695 AU heliocentrická dráha
2010-04-01 1.70° 553.0 dne 0.983 - 1.654 AU heliocentrická dráha

Události:
2003-05-09 04:29:25 UT: Vzlet. [2],[3]
2003-05-27 Zahájeno zkušební spuštění iontových motorů. [1]
2003-06-25 Iontové motory byly uvedeny do provozního režimu (předpokládá se dvouletý provoz). [1]
2004-03-31 Před plánovaným gravitačním manévrem u Země byly zastaveny iontové motory. [4]
2004-05-19 Průlet v blízkosti Země; minimální vzdálenost od povrchu byla 3725 km. [5],[6]
2004-05-27 Byl obnoven provoz iontových motorů. [1]
2005-09-12 01:00 UT: Sonda dorazila k cíli cesty, planetce (25143)Itokawa.
01:17 UT: Byla vyrovnána vzájemná rychlost a sonda se "vznášela" 20.2 km nad povrchem planetky. [7]
2005-11-19 Sonda dosedla na povrch planetky; na povel ze Země po asi 30 minutách se znovu vznesla. [8]
2005-11-25 Druhý pokus o přistání a odběr vzorku prachu; během manévrování sonda přešla do bezpečnostního režimu. [1]
2006-03-07 JAXA oznámila, že byla plně obnovena komunikace se sondou. [9]
2007-04-25 Spuštěním iontového motoru byl zahájen zpětný let k Zemi. [1]
2010-06-13 10:51 UT: Návratové poudro se oddělilo od zbytku sondy.
13:51 UT: Vstup návratového pouzdra do atmosféry; zbytek sondy shořel v atmosféře. [10]
14:11 UT: Návratové pouzdro přistálo v Austrálii nedaleko Woomery; doba trvání letu 2592.4 dne (7.10 roku). [11]
2003-019B
SSC 27810
horní stupeň rakety   Japonsko
H-5  
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2004-01-01 1.2° 364.7 dne 0.860 - 1.138 AU heliocentrická dráha

Události:
2003-05-09 04:29:25 UT: Vzlet. [2],[3]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 14, s. 54.
 3. Japan launches asteroid sample return mission – 2003-05-09 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/09musesc/.
 4. はやぶさの現状と今後の予定 [Haya busa no genjō to kongo no yotei] – 2004-04-20 - http://www.isas.jaxa.jp/j/snews/2004/0420.shtml.
 5. 「はやぶさ」地球と月の撮影に成功! [`Haya busa' chikyū to tsuki no satsuei ni seikō!] – 2004-05-18 - http://www.isas.jaxa.jp/j/snews/2004/0518.shtml.
 6. Hayabusa Spacecraft Rounds Earth and Heads for Near-Earth Asteroid – 2004-05-19 - http://neo.jpl.nasa.gov/news/news143.html.
 7. Hayabusa arrives Itokawa – 2005-09-12 - http://www.isas.ac.jp/e/snews/2005/0912.shtml.
 8. Hayabusa Landed on and Took Off from Itokawa successfully – 2005-11-24 - http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2005/1124_hayabusa.shtml.
 9. Current Status of Hayabusa Spacecraft - Communication and Operation Resumption – 2006-03-08 - http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2006/0308.shtml.
 10. Asteroid Explorer "HAYABUSA" (MUSES-C) Capsule Reentry Plan – 2010-06-12 - http://global.jaxa.jp/press/2010/06/20100612_hayabusa_e.html.
 11. Capsule plunges to Earth after historic visit to asteroid – 2010-06-13 - http://www.spaceflightnow.com/news/n1006/13hayabusaentry/.
Poslední aktualizace: 2014-05-28       © Jan Sedláček