2003-018


2003-05-08, 11:28 UT; Satish Dhawan Space Center, LP-1; GSL Mk.I D2

2003-018A
SSC 27807
GSat-2   (Geostationary Satellite) Indie
Gramsat   název programu poskytujícího komunikační sítě pro výuku, informace, medicínu a zvládání přírodních katastrof
Experimentální stacionární komunikační družice.
Družici vyrobila a provozuje Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr. Tříose stabilizovaná družice typu I-2K o vzletové hmotnosti 1825 kg má tvar kvádru o rozměrech 165x153x241 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 955 cm dodávajících 1.4 kW a dobíjejících dvě NiCd baterie s kapacitou po 24 Ah. Vysílání probíhá prostřednictvím pěti parabolických antén. Družice je vybavena pohonným systémem s motorem LAM (Liquid Apogee Motor) s tahem 440 N pro navedení do pracovní polohy a 16 motorky o tahu po 22 N pro drobné korekce dráhy a udržování stabilizace (zásoba paliva na počátku letu je 840 kg).
Družice nese:
- komunikační experimentální aparaturu obsahující 4 transpondéry pro pásmo C, 2 transpondéry pro pásmo Ku a jeden transpondér pro mobilní pojítka pracující v pásmu S/C;
- dozimetr TRDM (Total Radiation Dose Monitor) pro měření radiace uvnitř družice;
- spektrometr SOXS (Solar X-ray Spectrometer) pro sledování slunečních erupcí;
- přístroj SCM (Surface Charge Monitor) pro měření povrchového náboje družice;
- experiemnt CRABEX (Coherent Radio Beacon Experiment) pro studium ionosféry.
Plánovaná poloha na dráze je nad 47.95° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 3 až 5 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-05-08.72 19.23° 627.00 min 172 - 35605 km
2003-05-09.62 7.36° 801.10 min 5526 - 35563 km
2003-05-11.23 0.35° 1436.81 min 33601 - 38000 km nad 36.0° v.d.
2003-05-23.89 0.05° 1436.13 min 35783 - 35792 km nad 48.0° v.d.
2008-01-03.01 0.04° 1436.06 min 35768 - 35804 km nad 48.0° v.d.
2011-05-09.00 0.42° 1442.21 min 35882 - 35930 km
2013-01-01.36 1.79° 1442.13 min 35883 - 35926 km

Události:
2003-05-08 11:28 UT: Vzlet.
11:50 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[2],[5]
2003-05-11 Družice dosáhla stacionární dráhu. [1]
2003-05-18 Družice byla zakotvena v plánovaném pracovním bodě stacionární dráhy. [6],[7]
2011-květen Družice ukončila činnost a byla převedena na odkládací dráhu.
2003-018B
SSC 27808
horní stupeň rakety   Indie
 
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-05-08.29 19.24° 622.89 min 168 - 35397 km
2004-01-01.85 18.83° 481.26 min 137 - 27792 km
2005-01-01.15 18.78° 208.77 min 117 - 10442 km
2005-02-23.43 18.69° 101.85 min 110 -   1582 km

Události:
2003-05-08 11:28 UT: Vzlet.
11:50 UT: Oddělení družice. [1],[2],[5]
2005-02-24 Přirozený zánik v atmosféře po 658 dnech letu (1.80 roku). [8]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 14, s. 54.
  3. Geo-Stationary Satellites; GSAT-2 – 2008 - http://www.isro.org/satellites/gsat-2.aspx.
  4. GSat 2 – 2014-03-30 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/gsat-2.htm.
  5. Second GSLV rocket launched – 2003-05-08 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0305/08gslvd2/.
  6. GSAT-2 reaches final geo-stationary orbit – 2003-05-20 - http://www.rediff.com/news/2003/may/20gsat.htm.
  7. GSAT 2 – 2013-08-16 - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2003-018A.
  8. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-05-28       © Jan Sedláček