2004-051


2004-12-23, 22:19:34.124 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 092

2004-051A
SSC 28503
Progress-M 51   (Прогресс-М 51) Rusko
ISS-16P   (International Space Station 16 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 352) o vzletové hmotnosti 7268 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1136 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 362 kg pro americký segment), 310 kg paliva a okysličovadla, 216 kg potravin, 420 kg vody, 28 kg kyslíku a 21 kg vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-12-23.92 51.64° 88.75 min 187 - 238 km
2004-12-25.51. 51.64° 91.62 min 351 - 356 km
2005-03-07.49 51.64° 91.24 min 316 - 355 km

Události:
2004-12-23 22:19:34 UT: Vzlet.
22:28:23 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3]
2004-12-24 00:56:57 UT: Korekční manévr; motory pracovaly 51.8 s; změna rychlosti 20.49 m/s.
01:37:33 UT: Korekční manévr; motory pracovaly 51.9 s, změna rychlosti 20.66 m/s.
23:00:33 UT: Korekční manévr; motory pracovaly 6.2 s, změna rychlosti 2.0 m/s. [2]
2004-12-25 21:12:10 UT: Zahájení automatického setkávacího manévru.
~23:16 UT: Rozhodnuto odložit stykovací manévr o 27 minut (plán byl 23:31 ±3 min).
~23:50 UT: Obnoveno závěrečné přibližování.
23:57:45 UT: Nákladní loď se připojila k modulu Zvezda. [2],[3]
2005-01-15 15:10:25 UT: Korekce dráhy letu komplexu ISS; motory lodi zvýšily střední výšku o 8.75 km. [3]
2005-02-16 01:22:00 UT: Korekce dráhy letu ISS; motory lodi pracovaly 457 s a zvýšily rychlost o 1.9 m/s. [3]
2005-02-27 10:06:30 UT: Oddělení lodi od modulu Zvezda.
Přechod na nižší dráhu; během desetidenního autonomního letu mají probíhat testy stabilizace gravitačním gradientem (pokračování experimentu zahájeného Progressem M1-11. [2],[3]
2005-03-09 16:17:00 UT: Spuštěním brzdicího motoru byl zahájen sestup z dráhy; motor pracoval 151.7 s a snížil rychlost o 79.7 m/s.
16:50 UT: Vstup do atmosféry a řízený zánik.
17:03:11 UT: Dopad neshořených zbytků do jižní části Tichého oceánu, asi 4500 km východně od Nového Zélandu. Celková doba letu lodi byla 75.78 dne. [2],[3]
2004-051B
SSC 28504
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné Rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-12-24.11 51.63° 88.67 min 187 - 231 km
2004-12-27.49 51.64° 86.97 min 122 - 127 km

Události:
2004-12-23 22:19:34 UT: Vzlet.
22:28:23 UT: Oddělení nákladní lodi. [2],[3]
2004-12-27 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-051A – Progress-M 51 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/051A.HTM.
  3. Прогресс-М 51 - 2005-03-10 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m51.htm.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-03-25       © Jan Sedláček