2004-050


2004-12-21, 21:50 UT; Cape Canaveral, SLC-37B; Delta 4050H, 310

2004-050A
SSC 28500
Delta 4 Demo Spacecraft   USA
DemoSat   (Demonstration Satellite)
HLVOLSDP   (Heavy Lift Vehicle Operational Launch Service Demostration Payload)
Hmotnostní a rozměrová maketa užitečného zatížení.
Družici pro U.S. Air Force postavila firma Process Fab, Inc., Santa Fe Springs, ve spolupráci s The Boeing Co., Seattle.
Družici o hmotnosti 5993 kg tvoří hliníkový válec o průměru 137 cm a délce 183 cm; zátěž tvoří 60 mosazných tyčí. Instalovaná aparatura je napájena pouze z chemické baterie. K boku válce byly připojeny dvě nanodružice, které se oddělují po dosažení první parkovací dráhy.
Družice nese aparaturu sledující tlak, teplotu, vibrace a rázy při oddělování jednotlivých stupňů rakety.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 hodin. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-12-22.14 27.28° 644.35 min 276 - 36391 km
2004-12-27.21 13.47° 1044.67 min 19038 - 36415 km plánovaná byla kruhová dráha v 36350 km
2009-04-15.83 11.92° 1019.03 min 17656 - 36676 km podle amatérských pozorování

Události:
2003-2004 Start byl postupně odkládán ze září 2003 na 2004-07-03, 2004-09-10, 2004-11-10, 2004-12-11 a 2004-12-12. [1]
2004-12-21 21:50 UT: Vzlet.
~22:06 UT: Navedení na první parkovací dráhu.
V čase T+16:23 min se oddělily obě nanodružice.
22:10 UT: Restart motoru druhého stupně.
22:18 UT: Navedení na druhou parkovací dráhu. [2]
2004-12-22 03:40 UT: Pravděpodobné oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2005-leden Vyšetřování zjistilo, že první stupeň a startovací stupně pracovaly kratší dobu a výpadek musel nahradit horní stupeň. Navádění na plánovanou dráhu bylo z důvodu nedostatku paliva předčasně ukončeno. [1]
2004-050B
SSC 28546
horní stupeň rakety   USA
 
Třetí stupeň nosné rakety; je opatřen motorem RL-10B-2.
Parametry dráhy:
2004-12-27 13.48° 1044.23 min 19035 - 36413 km neoficiální parametry dráhy

Události:
2004-12-21 21:50 UT: Vzlet.
~22:06 UT: Navedení na první parkovací dráhu.
22:10 UT: Restart motoru druhého stupně.
22:18 UT: Navedení na druhou parkovací dráhu. [2]
2004-12-22 03:40 UT: Pravděpodobné oddělení družice. [1]
2005-leden Vyšetřování zjistilo, že první stupeň a startovací stupně pracovaly kratší dobu a výpadek musel nahradit horní stupeň. Navádění na plánovanou dráhu bylo z důvodu nedostatku paliva předčasně ukončeno. [1]

3CSat-1   (Three Corner Satellite) USA
Ralphie  
Nanosat-2 1  
     družice zanikla na prvním oběhu, nebyla katalogizována
Studentská technologická družice.
Družici navrhli a postavili studenti z Arizona State University, Tempe, a Colorado University, Boulder,.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 15 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 46 cm a výšce 31 cm s bočními stěnami a horní podstavou pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- TV kamery pro snímkování oblačnosti a povrchu Země;
- aparaturu pro prověrku možnosti mezidružicového spojení.
Předpokládaná aktivní životnost maximálně 3 dny. [1],[4],[6]
Parametry dráhy:
Suborbitální dráha s maximální výškou 106 km.
Události:
2004-12-21 21:50 UT: Vzlet.
~22:06 UT: Navedení na první parkovací dráhu.
V čase T+16:23 min oddělení od mateřské družice DemoSat.
~22:45 UT: Zánik v atmosféře na prvním oběhu. [1],[4]

3CSat-2   (Three Corner Satellite) USA
Sparky  
Nanosat-2 2  
     družice zanikla na prvním oběhu, nebyla katalogizována
Studentská technologická družice.
Družici navrhli a postavili studenti z Arizona State University, Tempe, a Colorado University, Boulder,.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 15 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 46 cm a výšce 31 cm s bočními stěnami a horní podstavou pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- TV kamery pro snímkování oblačnosti a povrchu Země;
- aparaturu pro prověrku možnosti mezidružicového spojení.
Předpokládaná aktivní životnost maximálně 3 dny. [1],[5],[6]
Parametry dráhy:
Suborbitální dráha s maximální výškou 106 km.
Události:
2004-12-21 21:50 UT: Vzlet.
~22:06 UT: Navedení na první parkovací dráhu.
V čase T+16:23 min oddělení od mateřské družice DemoSat.
~22:45 UT: Zánik v atmosféře na prvním oběhu. [1],[5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-050A – DemoSat / A. Vítek – 2009-04-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/050A.HTM.
  3. DemoSat (HLVOLSDP) - 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/hlvolsdp.htm.
  4. 2004-050 sine 1 - 3CS-1 / A. Vítek – 2006-08-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/050B.HTM.
  5. 2004-050 sine 2 - 3CS-2 / A. Vítek – 2005-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/050C.HTM.
  6. 3CSat 1, 2, 3 (Nanosat 2) - 2013-01-24 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/3csat.htm.
Poslední aktualizace: 2014-03-25       © Jan Sedláček