2005-043


2005-10-27, 06:52:26 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M, 104

2005-043A
SSC 28890
Beijing 1   (北京一号) Čína
Tsinghua  
China DMC 4   (Disaster Monitoring Constellation)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Beijing Landview Mapping Information Technology Ltd., Peking, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), Guildford, na základě platformy SSTL-150.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 166 kg má tvar kvádru o rozměrech 90x77x91.2 cm s panely slunečních baterií pevně připojenými ke čtyřem stěnám družice. Pořízená data se na Zemi předávají v pásmu X buď přímo (rychlost přenosu 20 až 40 Mbit/s) nebo na povel pozemního střediska ze záznamu - k dispozici je paměť s kapacitou 240 GB. Pořízené digitální snímky se na palubě družice zpracovávají kompresí.
Družice nese:
- multispektrální kameru pro snímkování s rozlišením 32 m v panchromatickém režimu;
- vysokorozlišující mapovací kameru pro snímkování s rozlišením 4 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků. [1],[2],[9]
Parametry dráhy:
2005-10-27.62 98.18° 98.63 min 682 - 704 km
2009-01-01.07 98.07° 98.63 min 682 - 704 km
2014-01-01.14 98.59° 98.59 min 680 - 702 km
2015-01-01.11 97.81° 98.57 min 679 - 702 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:27:21 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-11-16 Družice dokončila provozní zkoušky. [2]
2006-06-08 Družice zahájila běžný provoz. [10]
2005-043B
SSC 28891
TopSat   (Tactical Optical Satellite) Velká Británie
 
Technologická družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro British National Space Centre (BNSC), Londýn, postavily britské firmy Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), Guildford, (služební část na základě platformy MicroSat-150), Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, (kamerový systém) a QinetiQ, Farnborough (finální dodavatel); na financování se podílelo britské ministerstvo obrany.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 115 kg má tvar kvádru o rozměrech 80x85x35 cm s připojeným služebním modulem tvaru čtyřbokého jehlanu o rozměrech 85x85x80 cm. Články slunečních baterií jsou na třech stěnách služebního modulu a dodávají průměrně 55 W a dobíjejí NiCd baterii s kapacitou 4 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje čidla Slunce a zemského horizontu, magnetometry a úhloměrné gyroskopy; pro stanovení polohy na dráze se prostřednictvím přijímače SGR-20 (Space GPS Receiver-20) využívá satelitní navigační systém GPS. Pořízené snímky se vysílají buď v reálném čase nebo ze záznamu (lze uložit 4 snímky) v pásmu X rychlostí 10 Mbit/s a mohou být přijímány mobilními pozemními stanicemi s anténami o průměru 250 cm. Řídicí systém je schopen vyfotografovat několik cílových oblastí v rychlém sledu za sebou.
Družice nese zobrazovací systém s kamerou RALCam1 (Rutherford Appleton Laboratory Camera 1) pořizující snímky s rozlišením 2.8 m (panchromatický režim) nebo 5.6 m (multispektrální režim).
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1],[3],[11]
Parametry dráhy:
2005-10-27.41 98.19° 98.65 min 682 - 706 km
2009-01-01.12 98.07° 98.65 min 681 - 707 km
2014-01-01.15 97.83° 98.60 min 680 - 704 km
2015-01-01.07 97.82° 98.57 min 678 - 703 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:27:18 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2007-leden Družice demonstrovala pořizování snímků zájmové oblasti na příkaz mobilní pozemní stanice. [11]
2008-08-17 Byly ukončeny operace, přestože družice je v dobrém stavu. [11]
2005-043C
SSC 28892
UWE-1   (Universität Würzburg Experimentalsatellit) Německo
Cubesat UWE-1   (Universität Würzburg Experimentalsatellit)
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Universität Würzburg, Würzburg, a Hochschule Ravensburg-Weingarten, Weingarten.
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat o vzletové hmotnosti 0.978 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články slunečních baterií dodávající průměrně 2 W a dobíjejí dvě Li-ion baterie s kapacitou po 2.3 Ah. Dvouosé stabilizace se dosahuje pomocí permanentních magnetů. Komunikace s družicí probíhá v radioamatérském pásmu UHF (437 MHz).
Družice nese testovaný řídicí počítač Hitachi H8S-2674R a zkouší GaAs fotovoltaické články.
[1],[4],[12]
Parametry dráhy:
2005-10-29.95 98.18° 98.68 min 683 - 708 km
2009-01-01.67 98.07° 98.65 min 681 - 707 km
2014-01-01.53 97.84° 98.53 min 676 - 701 km
2015-01-01.99 97.82° 98.57 min 673 - 698 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:27:25 UT: Uvolnění na samostatnou dráhu.
10:06 UT: První navázání spojení s družicí. [4]
2006-leden S družicí bylo ztraceno spojení. [12]
2005-043D
SSC 28893
Sina 1   (۱ سینا ) Írán
Sinah-1   Podle katalogu Spacetrack
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Teherán, postavila ruská firma FGUP PO Poljot, Omsk, na základě typu Sterch; užitečné zatížení dodala firma Sanaye Elektronik-e Iran, Teherán.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti asi 160 kg má tvar kvádru o rozměrech 80x130x160 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 300 cm. Komunikace s družicí se děje v pásmech VHF a UHF.
Družice nese zobrazovací systém s panchromatickou kamerou (rozlišení 20 m) a barevnou kamerou (rozlišení 250 m).
Podrobnosti o družici nebyly zveřejněny. [1],[5],[11]
Parametry dráhy:
2005-10-27.41 98.19° 98.65 min 682 - 706 km
2009-01-01.12 98.07° 98.65 min 681 - 707 km
2014-01-01.15 97.83° 98.60 min 680 - 704 km
2015-01-01.08 97.82° 98.56 min 678 - 702 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:27:18 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [5]
2007-leden Družice demonstrovala pořizování snímků zájmové oblasti na příkaz mobilní pozemní stanice. [11]
2008-08-17 Byly ukončeny operace, přestože družice je v dobrém stavu. [11]
2005-043E
SSC 28894
SSETI Express   (Student Space Education and Technology Initiative) ESA
XO-53   Označení AMSAT
Technologická studentská družice.
Družici postavili studenti z několika zemí EU za finanční a technické pomoci Evropské kosmické agentury; provoz družice je řízen ze střediska ESTEC, Noordwijk.
Družice stabilizovaná ve dvou osách o vzletové hmotnosti 62 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 56x56x90 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávající průměrně 12 W a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 3.2 Ah. Komunikace s družicí se děje v pásmech UHF a S; orientační a stabilizační systém obsahuje dvě čidla Slunce, tříosý magnetometr, magnetické cívky a permanentní magnety.
Družice nese:
- barevnou kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 100 m;
- radioamatérský převáděč 145/437 MHz;
- prototyp pohonného systému pracujícím na plynný dusík;
- vypouštěcí pouzdra T-POD s cubesaty XI-V, UWE- a nCube-2.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 měsíce. [1],[6],[14]
Parametry dráhy:
2005-10-27.55 98.19° 98.67 min 682 - 708 km
2009-01-01.77 98.08° 98.65 min 682 - 707 km
2014-01-02.16 97.84° 98.60 min 679 - 704 km
2015-01-01.10 97.82° 98.57 min 677 - 703 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:27:24 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
08:35 UT: Navázání prvního spojení. [6]
2005-říjen Krátce po uvedení družice na dráhu došlo k poruše nabíjení palubní baterie. [14]
2005-043F
SSC 28895
Cubesat XI-5   (Cubesat X-factor Investigator) Japonsko
XI-V   (X-factor Investigator 5)
Shi 5  
Saikoro   (さいころ)
CO-58   Označení AMSAT
Studentská technologická družice sloužící k ověření různých komerčně vyráběných prvků konstrukce nanodružic.
Družici postavili a provozují studenti z University of Tokyo, Tokio, v Intelligent Space Systems Laboratory (ISSL); družice byla postavena jako záložní exemplář družice XI-4.
Družice typu Cubesat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 1.2 W a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 6.2 Ah. Pořízené snímky se ukládají do palubní paměti s kapacitou 64 kbyte. Komunikace s družicí se děje v pásmu UHF (437 MHz), rychlost přenosu dat 1200 bit/s. Družice je částečně stabilizována pomocí magnetických cívek a permanentních magnetů.
Družice nese:
- experimentální typ fotovoltaických článků;
- barevnou kameru pro snímkování Země s rozlišením asi 4 km.
[1],[7],[15],[16]
Parametry dráhy:
2005-10-28.99 98.19° 98.68 min 682 - 708 km
2009-01-01.16 98.08° 98.65 min 681 - 707 km
2014-01-01.52 97.85° 98.53 min 676 - 701 km
2015-01-01.95 97.82° 98.47 min 672 - 699 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:27:25 UT: Oddělení společně s mateřskou družicí SSETI Express od horního stupně rakety.
10:15 UT: Navázání prvního spojení. [7]
2013-říjen Družice je po osmi letech stále funkční. [15]
2005-043G
SSC 28898
Možajec 5 + horní stupeň rakety   (Можаец 5) Rusko
Rubin-5   aparatura instalovaná na posledním stupni rakety
Safir S   aparatura instalovaná na posledním stupni rakety
Technologická družice pevně spojená s posledním stupněm rakety.
Družici postavili a provozují studenti Vojenské kosmické akademie Možajského, Sankt-Petersburg; na stavbě družice se podílelo FGUP PO Poljot, Omsk.
Tříose stabilizovanou družici o hmotnosti 73.3 kg tvoří nepravidelné těleso o přibližných rozměrech 54x114x146 cm s panelem sluneční baterie, které pro závadu zůstalo pevně spojené s horním stupněm rakety.
Družice nese:
- aparaturu pro vývoj navigačních systémů GLONASS, studium vlivu radiace na životnost elektronických prvků a pro výuku studentů při práci s reálnou kosmickou technikou;
- radioamatérský převáděč RS-25 (Radio Sport).
Druhý stupeň rakety (hmotnost 1434 kg; délka 422 cm, maximální průměr 320 cm) dále nese aparatury:
- Rubin-5 - systém pro měření vibrací, zrychlení, teploty a tlaku v průběhu vzletu rakety;
- Safir S - telekomunikační radioamatérské zařízení pracující v pásmu S provozované německou společností Arbetskreis Amateurfunk und Telekomunikation in der Schule (AATiS) e. V., Harsum. [1],[8],[17]
Parametry dráhy:
2005-11-03.14 98.18° 98.74 min 683 - 713 km
2009-01-01.11 98.06° 98.73 min 684 - 711 km
2014-01-01.62 97.84° 98.68 min 681 - 710 km
2015-01-01.16 97.84° 98.65 min 679 - 709 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:26:53 UT: Navedení na základní dráhu. Oddělení družice od horního stupně se nezdařilo. [8]
2005-10-28 Oznámeno, že se nepodařilo navázat spojení s družicí. [18]
2005-043H
SSC 28897
fragment družice SSETI Express   ESA
 
Parametry dráhy:
2005-12-21.19 98.18° 98.65 min 682 - 707 km
2009-01-01.64 98.08° 98.64 min 681 - 706 km
2014-01-01.15 97.85° 98.51 min 675 - 700 km
2015-01-02.11 97.82° 98.44 min 672 - 697 km

Události:
2005-10-27 06:52:26 UT: Vzlet.
07:26:53 UT: Navedení na základní dráhu. [2]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. 2005-043A – Beijing-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043A.HTM.
 3. 2005-043B – TopSat / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043B.HTM.
 4. 2005-043C – UWE-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043C.HTM.
 5. 2005-043D – Sina 1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043D.HTM.
 6. 2005-043E – SSETI Express/Cubesta nCube-2 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043E.HTM.
 7. 2005-043F – XI-5 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043F.HTM.
 8. 2005-043G – Možajec 5/Safir-S/ Rubin 5 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/043G.HTM.
 9. Beijing-1 - [2014-02-05] - http://www.sstl.co.uk/Missions/Beijing-1--Launched-2005/Beijing-1/Beijing-1--The-Mission.
 10. "Beijing-1" satellite starts remote sensing service - 2006-06-08 - http://english.people.com.cn/200606/08/eng20060608_272262.html.
 11. TopSat - [2014-02-10] - .
 12. UWE-1 (Universität Würzburg je Experimentalsatellit-1) - 2008-01-24 - http://www.eoportal.org/directory/pres_UWE1UniversittWrzburgsExperimentalsatellit1.html.
 13. Iran’s Efforts to Conquer Space - 2012-09-12 - http://beforeitsnews.com/space/2012/09/irans-efforts-to-conquer-space-2446138.html.
 14. XO-53 (SSETI Express) Is Launched - 2006 - http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/sat_summary/SSETI.php.
 15. The Eighth Anniversary of XI-V on Orbit Operation. - 2014-01-14 - http://www.space.t.u-tokyo.ac.jp/cubesat/index-e.html.
 16. University of Tokyo's CubeSat Pro ject - http://www.crn2.inpe.br/conasat1/projetos_cubesat/projetos/XI%20Cubesat%20-%20University%20of%20Tokyo%20-%20Japan/XI%20Cubesat%20-%20SYS%20-%20University%20of%20Tokyo's%20CubeSat.pdf.
 17. Микроспутник Можаец-5 - [2014-02-15] - http://www.khrunichev.ru/main.php?id=97.
 18. Связь со спутником "Можаец-5" не установлена из-за сбоя при отделении - 2005-10-28 - http://ria.ru/science/20051028/41924752.html.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček