2005-042


2005-10-19, 18:05 UT; Vandenberg AFB, SLC-4E; Titan 4B, B-26

2005-042A
SSC 28888
USA 186   USA
NROL-20   (National Reconnaisance Office Launch 20)
EIS-3 3   (Earth Imaging System)
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici zřejmě postavila firma Lockheed Martin Space Systems Co., Sunnyvale, provozovatelem je National Reconnaisance Office, Chantilly.
Družice o hmotnosti asi 20 000 kg má tvar válce o průměru 535 cm a délce přibližně 15 m. Elektronika a optika má zvýšenou odolnost proti nukleárních zbraní a laserovým paprskům. Pořízené snímky jsou v zašifrované podob předávány na Zem prostřednictvím družic systému SDS.
Družice nese kamery pořizující snímky zemského povrchu s rozlišením kolem 15 cm; zrcadlo dalekohledu má průměr asi 240 cm.
[1],[2]
Parametry dráhy:
2005-11-03.81 97.86° 97.87 min 264 - 1049 km podle amatérských pozorování
2009-01-22.80 97.93° 97.48 min 263 - 1013 km podle amatérských pozorování
2014-02-12.76 96.91° 97.00 min 262 -   968 km

Události:
2005-10-19 18:05 UT: Vzlet.
18:16 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-042B
SSC 28889
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2000 kg má délku 994 cm a maximální průměr 305 cm.[1]
Parametry dráhy:
2014-02-12 97.8° 169 - 723 km odhadované parametry

Události:
2005-10-19 18:05 UT: Vzlet.
18:16 UT: Oddělení družice. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-042A – USA 186 / A. Vítek – 2011-06-05 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/042A.HTM.
Poslední aktualizace: 2014-02-18       © Jan Sedláček