2013-066


2013-11-21, 07:10:16.697 UT; Jasnyj; Dnepr

  Hvězdičkou (*) označené údaje jsou předběžné a mohou se změnit!
2013-066A
SSC 39416
Aprizesat 7   Argentina
 
Telekomunikační kurýrní družice.
Družici pro operátora LatinSat Argentina, postavila americká firma SpaceQuest Ltd., Faifax; na provozu systému AIS se podílí exactEarth of Cambridge, Ontario.
Družice o startovní hmotnosti 12 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm; články sluneční baterie jsou pokryty všechny stěny tělesa družice, dodávají průměrně 15 W a dobíjejí palubní NiCd baterie. Přenášené zprávy jsou zaznamenávány do polovodičové paměti s kapacitou 12nbsp;GB.
Družice nese retranslační zařízení obsahující pět přijímačů a dva vysílače s výkonem 1 W. Na družici je přijímač dat systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků.[1],[12],[13]
Parametry dráhy:
2013-11-24.99 97.80° 97.17 min 594 - 653 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066B
SSC 39417
ZACUBE-1   (South Africa CubeSat) Jižní Afrika
Tshepisosat  
Studentská technologická družice.
Družici postavili na základě stavebnice firmy Pumpkin Inc a provozují ji postgraduální studenti Cape Peninsula University of Technology, Cape Town.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat o startovní hmotnosti 1.2 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizační systém vyvinutý ve spolupráci s Stellenbosch University obsahuje magnetické tyče, magnetické cívky a tříosý magnetometr. komunikace s družicí probíhá v pásmech UHF a VHF.
Družice nese
- vysílač HF (High Frequency) pracující na frekvenci 14.099 MHz pro ionosférické výzkumy, který je využíván i pro kalibraci radaru Sanae v Antarktidě;
- kameru VGA pro snímkování Země.
[1],[24]
Parametry dráhy:
2013-11-25.81 97.80° 97.49 min 594 - 683 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066C
SSC 39418
Skysat 1   (Science and Technology Satellite) USA
 
Komerční družice pro snímkování zemského povrchu.
Družici vyvinula a postavila společnost Skybox Imaging, Mountain View.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 100 kg má tvar krychle o délce hrany 80 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese zobrazovací aparaturu pro pořizování snímků zemského povrchu s rozlišením 1 m. [1],[7]
Parametry dráhy:
2013-11-25.02 97.81° 96.33 min 567 - 598 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066D
SSC 39419
DubaiSat 2   SAE
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Emirates Institute for Advanced Science and Technology (EIAST) postavila firma Satrec Initiative, Daejeon (Jižní Korea) na základě typu SI-300.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 300 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu o průměru 150 cm a výšce 195 cm s připojenými čtyřmi pevnými panely sluneční baterie dodávajících průměrně 450 W a dobíjejících palubní Li-ion baterie s kapacitou 33.6 Ah. Z horní podstavy vychází tubus dalekohledu systému HiRAIS. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 256 Gbit a předávají se na Zemi v pásmu X rychlostí až 160 Mbit/s. Pro úpravy dráhy je družice vybavena systémem HEPS (Hall Effect Propulsion System) s iontovým motorem o tahu 7 mN a se zásobou 2 kg xenonu.
Družice nese optický systém HiRAIS (High Resolution Imaging Advanced System) pro snímkování Země s rozlišením 1 m (panchromatický režim) nebo 4 m (multispektrální režim);
Plánovaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2013-11-25.17 97.81° 96.56 min 585 - 603 km

Události:
2013-10-24 Družice byla letecky dopravena na základnu Jasnyj. [4]
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066E
SSC 39420
OPTOS   (Optical Nanosatellite) Španělsko
 
Technologická družice.
Družici pro Španělskou kosmickou agenturu postavil Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial, Madrid.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o startovní hmotnosti asi 3 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících 7.2 W (na konci aktivní životnosti). Stabilizační systém obsahuje dvě sluneční čidla, silové setrvačníky a magnetické cívky. Komunikace probíhá v pásmu UHF (435 MHz), spojovou aparaturu dodala Thales Alenia Space España.
Družice nese
- zobrazovací aparaturu APIS (Athermalized Panchromatic Image Sensor), na kterém se bude studovat degradace čoček v kosmickém prostoru;
- aparaturu FIBOS (Fiber Bragg Gratings for Optical Sensing) pro měření teploty laserovým paprskem;
- magnetometr GMR (Giant Magneto-Resistance) pro studium zemského magnetického pole;
- zařízení ODM (OPTOS Dose Monitoring) pro měření záření působícího na elektroniku.
[1],[30]
Parametry dráhy:
2013-11-24.70 97.79° 98.68 min 594 - 798 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066F
SSC 39421
Unisat 5   Itálie
 
Studentská technologická družice.
Družici postavila a provozuje skupina GAUSS (Group of Astrodynamics of the University of Roma "La Sapienza"), kterou tvoří studenti a výzkumní pracovníci vysokých škol.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 28 kg má tvar krychle o délce hrany 50 cm se čtyřmi vyklápěcími panely sluneční baterie dodávajícími 200 W (panely vyvinuli studenti na University of Pisa). Stabilizace družice se dosahuje pomocí magnetických tyčí a silových setrvačníků.
Družice nese
- zobrazovací aparaturu DIP (Digital Imaging Payload) pro vyhledávání objektů na geocentrických drahách;
- biomedicínský experiment GlioSat k výzkumu účinků mikrogravitace a záření na chování buněk;
- pouzdra MRFOD (Morehead-Roma FemtoSat Orbital Deployer) a dvě PEPOD, z nichž budou později uvolněny další družice.
[1],[14],[15]
Parametry dráhy:
2013-11-25.05 97.80° 97.04 min 595 - 639 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066G
SSC 39422
STSat-3   (Science and Technology Satellite) Jižní Korea
 
Vědecká a technologická družice.
Družici postavily SaTRec (Satellite Technology Research Center) a KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Daejeon.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 150 kg má tvar kvádru o rozměrech 102x103x88.5 cm se dvěma pevnými vyklápěcími panely sluneční baterie dodávajících 275 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní Li-ion baterie s kapacitou asi 20 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje senzory Slunce, dva hvězdné sledovače, čtyři silové setrvačníky a tříosý magnetometr; poloha na dráze se zjišťuje podle signálů GPS. Obrazová data se přenáší na Zemi v pásmu S rychlostí do 38.4 kbit/s, ostatní data se vysílají v pásmu X rychlostí 10 Mbit/s. Pro úpravy dráhy je družice vybavena systémem HPS (Hall-thrust Propulsion Subsystem) s iontovým motorem o tahu 10 mN.
Družice nese
- zobrazovací aparaturu MIRIS (Multi-purpose Infrared Imaging System) pro detekci infračerveného záření kosmického pozadí;
- zobrazovací spektrometr COMIS (Compact Imaging Spectrometer) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 30 nebo 60 m.
Plánovaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[5],[6]
Parametry dráhy:
2013-11-25.11 97.81° 96.88 min 593 - 626 km

Události:
2013-10-24 Družice byla letecky dopravena na základnu Jasnyj. [4]
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066H
SSC 39423
WNISAT   (WeatherNews Inc. Satellite) Japonsko
 
Družice pro sledování ker v arktických vodách.
Družici pro společnost Weathernews Inc., Tokio, postavila firma Axelspace, Tokio.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 10 kg má tvar krychle o délce hrany 27 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 12.6 W a dobíjejícími Li-ion baterie s kapacitou 7.7 Ah. Z družice se vysunuje pět tyčových antén pro komunikaci, která se děje v pásmu UHF. Stabilizační systém využívá tříosé magnetometry, čtyři silové setrvačníky, čtyři senzory Slunce a tříosý gyroskop; pro určení polohy na dráze se využívá signálů GPS. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 Gbyte a vysílají na Zemi rychlostí od 4.8 do 38.4 kbit/s.
Družice nese
- dvě kamery pro snímkování zemského povrchu ve viditelném spektru - VIS - a v infračervené oblasti - NIR (Near Infrared) - s rozlišením 500 m. Kamery pořizují 10 snímků za den;
- laserový přístroj pro sledování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře (aktivuje se při přeletu pozemní stanice)
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[8],[9]
Parametry dráhy:
2013-11-24.24 97.78° 99.22 min 594 - 849 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066J
SSC 39424
CINEMA 2   (CubeSat for Ion, Neutral, Electron, Magnetic fields) Jižní Korea
KHUSat-01   (Kyung Hee University Satellite)
Studentská vědecká družice postavená v rámci projektu ELaNa (Educational Lanuch of Nanosatellite) pro studium magnetického pole Země.
Družici vyvinuli a postavili studenti University of California, Berkeley, ve spolupráci s Imperial College v Londýně a NASA Ames Research Center.
Družice má tvar kvádru s rozměry 10x10x30 cm, její hmotnost je 3.15 kg. Elektrickou energii dodávají buňky sluneční baterie umístěné na desíti výklopných panelech 10x10 cm, které dobíjejí palubní Li-Ion baterii.
Družice nese přístroje pro zkoumání magnetických bouří, sledování srážek nabitých částic ve vysoké atmosféře, měření iontů a elektronů v rozmezí 2 až 100 keV (aparatura STEIN - Suprathermal Electrons, Ions, & Neutrals) a výzkum magnetického pole Země (magnetometr MAGIC je umístěn na výsuvné tyči).
[1],[29]
Parametry dráhy:
2013-11-25.15 97.79° 97.99 min 594 - 731 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066K
SSC 39425
Aprizesat 8   Argentina
 
Telekomunikační kurýrní družice.
Družici pro operátora LatinSat Argentina, postavila americká firma SpaceQuest Ltd., Faifax; na provozu systému AIS se podílí exactEarth of Cambridge, Ontario.
Družice o startovní hmotnosti 12 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm; články sluneční baterie jsou pokryty všechny stěny tělesa družice, dodávají průměrně 15 W a dobíjejí palubní NiCd baterie. Přenášené zprávy jsou zaznamenávány do polovodičové paměti s kapacitou 12nbsp;GB.
Družice nese retranslační zařízení obsahující pět přijímačů a dva vysílače s výkonem 1 W. Na družici je přijímač dat systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků.[1],[12],[13]
Parametry dráhy:
2013-11-25.20 97.80° 97.34 min 594 - 669 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066L
SSC 39426
CINEMA 3   (CubeSat for Ion, Neutral, Electron, Magnetic fields) Jižní Korea
KHUSat-02   (Kyung Hee University Satellite)
Studentská vědecká družice postavená v rámci projektu ELaNa (Educational Lanuch of Nanosatellite) pro studium magnetického pole Země.
Družici vyvinuli a postavili studenti University of California, Berkeley, ve spolupráci s Imperial College v Londýně a NASA Ames Research Center.
Družice má tvar kvádru s rozměry 10x10x30 cm, její hmotnost je 3.15 kg. Elektrickou energii dodávají buňky sluneční baterie umístěné na desíti výklopných panelech 10x10 cm, které dobíjejí palubní Li-Ion baterii.
Družice nese přístroje pro zkoumání magnetických bouří, sledování srážek nabitých částic ve vysoké atmosféře, měření iontů a elektronů v rozmezí 2 až 100 keV (aparatura STEIN - Suprathermal Electrons, Ions, & Neutrals) a výzkum magnetického pole Země (magnetometr MAGIC je umístěn na výsuvné tyči).
[1],[29]
Parametry dráhy:
2013-11-25.16 97.79° 98.16 min 594 - 747 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066M
SSC 39427
Triton-1   Velká Británie
 
Experimentální komunikační družice.
Družici vyvinula a postavila společnost Innovative Solutions In Space BV (ISIS-BV).
Družice typu 3U o startovní hmotnosti asi 3 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměru 10x10x30 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese
- experimentální aparaturu pro přenos dat systému AIS (Automatic Identification System);
- radioamatérskou vysílačku umožňující sledování činnosti družice.
[1],[27]
Parametry dráhy:
2013-11-25.51 97.79° 98.32 min 594 - 763 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
Družice odvysílala první relaci a potvrdila dobrý stav aparatury. [28]
2013-066N
SSC 39428
Delfi-n3Xt   Nizozemsko
Delfi-Next  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Technische Universiteit, Delft.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti asi 3 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se čtyřmi panely sluneční baterie; každý panel má rozměry 32.6x7.7 cm a je vyklopen od stěny družice v úhlu 35°; průměrně dodávají 5.4 W. Stabilizační systém orientuje družici na Slunce a využívá sluneční čidla, magnetometr, magnetické tyče a silové setrvačníky.
Družice nese:
- prototyp mikropohonu T3µPS pracující se studeným dusíkem (vyvinuto ve spolupráci s University of Twente);
- transpondér pro amatérské komunikace.
[1],[25]
Parametry dráhy:
2013-11-25.99 97.79° 98.50 min 593 - 780 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066P
SSC 39429
Dove-3   USA
 
Komerční družice. Družici vyrobila a provozuje firma Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti 5.2 kg má tvar pravidelného hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými fotovoltaickými články a dvěma výklopnými panely sluneční baterie o rozměru 26x30 cm dobíjejícími palubní Li-ion baterii.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu pro komerční účely společnosti Planet Labs Inc. a snímkování oblohy s cílem vyhledávání kosmického odpadu.
Předpokládaná doba aktivní životnosti jsou 2 roky. [1],[26]
Parametry dráhy:
2013-11-25.19 97.78° 98.87 min 594 - 816 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066Q
SSC 39430
GomX-1   Dánsko
 
Studentská komunikační družice.
Družici postavili studenti na University of Aalborg pod správou společnosti GomSpace.
Tříose stabilizovaná družice typu 2U Cubesat o startovní hmotnosti asi 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjející palubní baterie. Stabilizační systém využívá sluneční čidla, tříosý magnetometr a silový setrvačník.
Družice nese retranslační aparaturu k ověření přenosu dat z komerčních letadel na transoceánských trasách.
[1],[33]
Parametry dráhy:
2013-11-25.46 97.78° 98.90 min 593 - 819 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066R
SSC 39431
BRITE-PL   (Bright Target Explorer - Poland) Polsko
Lem  
BRITE Poland   (Bright Target Explorer - Poland)
CanX 3C   (Canadian Advanced Nanospace eXperiments)
Vědecká astronomická družice.
Družici pro Astronomické středisko Mikuláše Kopernika, Varšava, a Polskou akademii věd vyvinulo konsorcium kanadských, rakouských a polských ústavů při využití platformy CanX 3.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 6 kg má tvar krychle o délce hrany 20 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie dodávajícími od 5.4 do 10 W a dobíjející palubní Li-ion baterii s kapacitou 5.3 Ah. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 256 MB a přenášejí na Zemi rychlostí 256nbsp;kbit/s; družice vysílá v pásmech UHF a S.
Družice nese fotometr připojený k dalekohledu s aperturou 30 mm; získaný obraz má rozměr 37x25 mm a obsahuje 4008x2672 pixelů.
Předpokládaná doba aktivní životnosti jsou 2 roky. [1],[31],[45]
Parametry dráhy:
2014-01-01.73- 97.77° 99.60 min 592 - 887 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
07:26:06 UT: Uvolnění na samostatnou dráhu. [45]
08:47 UT: Družice úspěšně zahájila činnost na oběžné dráze. [32],[45]
2013-066S
SSC 39432
iCube-1   Pákistán
 
Technologická družice; první pákistánská družice.
Družici postavil a provozuje Insstitute of Space Technology, Islamabad.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat o startovní hmotnosti 1.33 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 2 W a dobíjející palubní baterii s kapacitou 1.5 Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmech VHF a UHF. Ke stabilizaci a orientaci družice se využívá tříosý magnetometr a permanentní magnety.
Družice nese zobrazovací zařízení s kamerou CMOS pro snímkování Země s malým rozlišením a amatérskou vysílačku.
[1],[36]
Parametry dráhy:
2014-01-01.12 97.80° 96.98 min 588 - 640 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra PEPPOD 1 umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066T
SSC 39433
HumSat-D   (Humanitarian Satellite Network-Demonstrator) Španělsko
GENSO   (Global Educational Network for Satellite Operations)
GEOID   (GENSO Experimental Orbital Initial Demonstration)
Studentská komunikační družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Vigo za podpory UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) a ESA.
Nestabilizovaná družice typu Cubesat o startovní hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími přibližně 3 W a dobíjející dvě palubní Li-ion baterie s kapacitou 1.25 Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmech VHF a UHF. Data se z družice vysílají rychlostí 9.6 kbit/s.
Družice nese
- retanslační zařízení DSC (Data Collection Subsystem) pro přenos dat z automatických pozemních stanic;
- aparaturu RDDDS (Radiation Displacement Damage Dose Sensor) pro měření dopadajícího ionizujícího záření; experiment dodala INTA.
[1],[37],[38]
Parametry dráhy:
2014-01-01.25 97.80° 96.97 min 588 - 640 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra PEPPOD 1 umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066U
SSC 39434
Dove-4   USA
 
Komerční družice. Družici vyrobila a provozuje firma Planet Labs, Inc., San Francisco.
Družice typu 3U CubeSat o hmotnosti 5.2 kg má tvar pravidelného hranolu o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami pokrytými fotovoltaickými články a dvěma výklopnými panely sluneční baterie o rozměru 26x30 cm dobíjejícími palubní Li-ion baterii.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu pro komerční účely společnosti Planet Labs Inc. a snímkování oblohy s cílem vyhledávání kosmického odpadu.
Předpokládaná doba aktivní životnosti jsou 2 roky. [1],[26]
Parametry dráhy:
2014-01-02.13 97.80° 96.96 min 588 - 638 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet v pouzdru PEPPOD-2 na družici UniSat 5. [35]
2013-066V
SSC 39435
Wren   Německo
Eagle 1  
SWEsat  
Technologická družice.
Družici postavila německá skupina StaDoKo, Aachen.
Stabilizovaná družice typu 1p PocketQub o hmotnosti 0.25 kg má tvar krychle o rozměrech 5x5x5 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá na frekvenci 437.405. MHz
Družice nese
- zkušební čtyři plazmové trysky;
- experimentální stabilizační systém s tříosým silovým setrvačníkem a tříosým magnetometrem;
- barevnou kameru využívanou i v systému stabilizace jako čidlo Slunce a zemského horizontu.
Předpokládaná minimální aktivní životnost je 1 rok. [1],[43]
Parametry dráhy:
2013-12-31.26 97.80° 97.03 min 592 - 641 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra MRFOD (Morehead Roma Femtosat Orbital Deployer) umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066W
SSC 39436
Eagle 2   USA
$50Sat  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Morehead State University, Kentucky ve spolupráci s místními radioamatéry.
Družice typu 2.5p PocketQub má tvar kvádru o rozměrech 12.5x5x5 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dobíjejícími palubní Li-ion baterii.
Družice předává pozemním stanicím telemetrické informace o provozu družice; na družici je radioamatérský vysílač.
[1],[42]
Parametry dráhy:
2014-01-01.40 97.80° 96.99 min 593 - 637 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra MRFOD (Morehead Roma Femtosat Orbital Deployer) umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066X
SSC 39437
BeakerSat   USA
Eagle 1  
SWEsat  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Morehead State University, Kentucky.
Tříose stabilizovaná družice typu 2.5p PocketQub má tvar kvádru o rozměrech 12.5x5x5 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie.
Družice předává pozemním stanicím informace o stavu palubních systémů (vnitřní a vnější teplota, procházející proud, napětí slunečních článků a baterie). Družice testuje komponenty pro nový typ nanosatelitů.
[1],[41]
Parametry dráhy:
2014-01-02.03 97.81° 97.05 min 596 - 640 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra MRFOD (Morehead Roma Femtosat Orbital Deployer) umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066Y
SSC 39438
Velox-PII   Singapur
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Nanyang Technological University, Singapur.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat o hmotnosti 1.33 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x11.3 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 2.4 W a dobíjející Li-ion baterii s kapacitou 2.6 Ah. Systém stabilizace a orientace obsahuje dvě inerciální plošiny, senzory Slunce tři magnetické tyče; poloha na dráze se určuje podle přijímaných signálů GPS. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 GB.
Družice nese vývojovou verzi dvojitého senzoru Slunce a pokusný řídicí systém odolný proti chybám v příkazech.
Předpokládaná doba aktivní životnosti je 1 rok. [1],[23]
Parametry dráhy:
2014-01-02.01 97.79° 97.65 min 593 - 700 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066Z
SSC 39439
First-MOVE   (First Munich Orbital Verification Experiment) Německo
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Technische Universität München.
Družice typu Cubesat o startovní hmotnosti 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se čtyřmi stěnami a dvěma výklopnými panely sluneční baterie. Družice vysílá na frekvenci 145.970 MHz.
Družice nese experiment zaměřený na výzkum Slunce (čtyři snímače) a malou kameru (1.3 Mpx) pro snímkování Země.
[1],[21]
Parametry dráhy:
2014-01-01.19 97.79° 97.64 min 592 - 699 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066AA
SSC 39440
CubeBug-2   Argentina
Manolito  
LO-74  
Radioamatérská družice.
Družici pro argentinské ministerstvo vědy, techniky a výrobních inovací vyrobila firma División Proyectos Aerospaciales, Bariloche.
Družice typu 2U Cubesat o startovní hmotnosti asi 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice vysílá na frekvenci 437.445 MHz.
Družice nese
- radioamatérskou vysílačku, která vysílá údaje o aktuálním stavu satelitu;
- 20megapixelový fotoaparát pro snímkování zemského povrchu;
- přijímač signálů GPS pro určení přesné polohy na dráze.
[1],[20]
Parametry dráhy:
2014-01-01.87 97.79° 97.81 min 593 - 715 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066AB
SSC 39441
NEE-02 Krysaor   (Nave Espacial Ecuatoriana) Ekvádor
 
Technologická nanodružice.
Družici postavila a provozuje Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA); byla postavena jako záložní exemplář družice NEE-01 Pegasus.
Družice typu CubeSat o hmotnosti 1.2 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s připojenými dvěma rozkládacími trojdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 75 cm.
Družice nese aparaturu pro snímkování s vysokým rozlišením okolí Země (s cílem zachytit součásti kosmického odpadu) a zemského povrchu (pro vědecké a výukové účely). Na solárních panelech se testují nové vícevrstvé buňky sluneční baterie.
Plánovaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[10],[11]
Parametry dráhy:
2014-01-01.81 97.79° 97.81 min 593 - 715 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066AC
SSC 39442
PUCP Sat 1   (Pontificia Universidad Católica del Perú Satellite) Peru
 
Technologická družice.
Družici postavil a provozuje instutut radioastronomie na Pontificia Universidad Católica del Perú (INRAS - PUCP), Lima.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat o startovní hmotnosti 1.28 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm s pěti stěnami opatřenými desíti články sluneční baterie (maximální výkon 1.2 W) dobíjejícími Li-polymer baterii s kapacitou 1.5 Ah. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF, data se přenášejí rychlostí 1.2 kbit/s. Ke stabilizaci se využívají pevné magnety a dvouosé silové setrvačníky.
Družice nese 19 senzorů pro měření teploty. Součásti družice je mikrosatelit Pocket-PUCP, který se po dosažení samostatné dráhy odděluje.
[1],[39],[40]
Parametry dráhy:
2014-01-01.45 97.80° 96.98 min 588 - 640 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra PEPPOD 1 umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066AD
SSC 39443
QB Scout 1   USA
QubeScout-S1  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Maryland, Baltimore County.
Tříose stabilizovaná družice typu 2.5p PocketQub o hmotnosti 0.4 kg má tvar kvádru o rozměrech 12.5x5x5 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dobíjejícími palubní baterii.
Družice testuje sluneční čidlo, s jehož pomocí se sledují změny v rotaci družice po vysunutí panelů pro zkrácení životnosti družice.
[1],[44]
Parametry dráhy:
2014-01-01.89 97.80° 97.04 min 595 - 639 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet uvnitř pouzdra MRFOD (Morehead Roma Femtosat Orbital Deployer) umístěného na družici UniSat 5. [35]
2013-066AE
SSC 39444
FUNcube-1   Velká Británie
AO-73  
Radioamatérská družice.
Družici vyvinula a postavila společnost AMSAT-UK, která ji rovněž provozuje.
Nestabilizovaná družice o startovní hmotnosti necelý 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese převaděč pro radioamatérské vysílání.
[1],[17]
Parametry dráhy:
2014-01-02.14 97.80° 97.47 min 592 - 683 km

Události:
2013-10-16 Družice byla letecky přepravena na základnu Jasnyj. [18]
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
07:37 UT: V Jižní Africe byly zachyceny první signály družice. [19]
2013-066AF
SSC 39445
HiNCube   (Høgskolen i Narvik Cubesat) Norsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili v rámci programu ANSAT a provozují ji studenti Narvik University College.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle o délce hrany 10 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Družice vysílá každých 20 s krátkou informaci, další data jsou vysílána na povel pozemní stanice; komunikace probíhá na frekvenci 437.305 MHz.
Družice nese zobrazovací aparaturu (barevnou kameru CMOS) a osm teplotních čidel pro měření vnitřní teploty.
[1],[16]
Parametry dráhy:
2014-01-01.87 97.80° 97.47 min 593 - 683 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066AG
SSC 39446
UWE-3   (Universität Würzburg Experimentalsatellite) Německo
 
Družici postavili a provozují studenti Universität Würzburg.
Tříose stabilizovaná družice typu Cubesat má hmotnost 1 kg a je tvaru krychle o délce hrany 10 cm se stěnami osazenými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 2 W a dobíjející dvě Li-Ion baterie s kapacitou 2.3 Ah.
Družice nese prototyp orientačního systému ADCS (Attitude Determination and Control System), přijímač navigačních signálů GPS a amatérskou vysílačku (frekvence 437.385 MHz, výkon 1 W).
Předpokládaná aktivní životnost družice je 1 rok. [1],[22]
Parametry dráhy:
2014-01-01.13 97.79° 97.65 min 593 - 700 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066AJ
SSC 39448
BPA-3 + horní stupeň rakety   (Blok perspektivnoj avioniki) Ukrajina (Rusko)
БПА-3   (Блок перспективной авионики)
Blok zařízení umístěný na horním stupni rakety.
Soubor navigačních a telemetrických zařízení vyrobila firma Chartron-Arkos, Kyjev, pro Národní kosmickou agenturu Ukrajiny (NKAU; Nacionalne kosmične agentstvo Ukrajiny).
Hmotnost tělesa (stupeň a BPA-2) je asi 1910 kg. Soubor přístrojů je určen pro testování technologií, která mají být využity na nosných raketách a v leteckém průmyslu. Aparatura je vybavena pouze chemickou baterií.
[1], [34]

Parametry dráhy:
2013-11-22.69 97.70° 107.28 min 591 - 1610 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2013-066AK
SSC 39449
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2013-11-25.48 97.81° 96.12 min 548 - 597 km
2015-07-12.36 97.73° 87.98 min 165 - 184 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
2015-07-12 Přirozený zánik v atmosféře po 598 dnech letu (1.64 roku).
2013-066AL
SSC 39450
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2013-11-25.51 97.81° 96.70 min 590 - 611 km

Události:
2013-11-21 07:10:16 UT: Vzlet. [35]
Zdroje informací:
 1. Dnepr Launch 2013 November 21 – 2013-10-31 - http://www.zarya.info/blog/?p=1745.
 2. EIAST engineers reveal design details and specifications of DubaiSat-2 - 2011-05-25 - http://www.zawya.com/story/ZAWYA20110525094627/.
 3. DubaiSat-2 - [2013-11-20] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/dubaisat-2.
 4. DubaiSat-2 and STSAT-3 satellites delivered to Yasny Launch Base - 2013-10-25 - http://www.kosmotras.ru/en/news/135/.
 5. STSAT 3 - 2013-02-11 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/stsat-3.htm.
 6. STSat-3 - [2013-11-20] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/stsat-3.
 7. SkySat 1, 2 - 2013-11-02 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/skysat-1.htm.
 8. 世界初、民間企業による商用超小型衛星来秋、北極海航路を支援する「WNISAT-1」打ち上げ決定 [Sekai hatsu, minkan kigyo ni yoru shoyo cho kogata eisei raishu, Hokkyoku-kai koro o shien suru `WNISAT - 1' uchiage kettei] - 2011-09-15 - http://www.axelspace.com/info/press20110915/.
 9. WNISAT-1 - [2013-11-20] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/wnisat-1.
 10. С российского космодрома "Ясный" состоится запуск эквадорского спутника "Крисаор" – 2013-09-18 - http://www.itar-tass.com/c19/880439.html.
 11. NEE-02 KRYSAOR - 2013-09-18 - http://www.exa.ec/nee-02-eng.htm.
 12. Aprite Satellite - 2013-11-20 - http://www.aprizesat.com/space.php.
 13. AprizeSat-3 and -4 - [2013-11-20] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aprizesat-3-4.
 14. UNISAT-5 Satellite info - 2011-11-20 - http://www.gaussteam.com/unisat-5-satellite-info/.
 15. UniSat-5 - [2013-11-20] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/u/unisat-5.
 16. HINCUBE - 2013-11-20 - http://hincube.cubesat.no/wp/.
 17. FUNcube Satellite - 2013-11-21 - http://amsat-uk.org/funcube/funcube-cubesat/.
 18. FUNcube-1 has arrived in Russia - 2013-10-16 - http://funcube.org.uk/2013/10/16/funcube-1-has-arrived-in-russia/.
 19. FUNcube-1 Deployed‼! - 2013-11-21 - http://amsat-uk.org/.
 20. Argentina pone en órbita a "Manolito", el nano satélite educativo - 2013-11-21 - http://www.telam.com.ar/notas/201311/41643-argentina-pone-en-orbita-a-manolito-el-nano-satelite-educativo.html.
 21. MOVE - 2013-11-21 - http://move.lrt.mw.tum.de/.
 22. UWE-3 - 2013-11-20 - http://www7.informatik.uni-wuerzburg.de/forschung/space_exploration/projects/uwe_3/.
 23. VELOX-P Pico-satellite - 2013-11-21 - http://www.sarc.eee.ntu.edu.sg/Project/Pages/VELOX-P.aspx.
 24. ZACUBE-1 - [2013-11-21] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/zacube-1.
 25. Delfi Space - 2013-11-21 - http://www.delfispace.nl/.
 26. Dove 3, 4 - 2013-11-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dove-3.htm.
 27. Triton 1, 2 - 2013-11-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/triton-1.htm.
 28. Status update: TRITON-1 alive - 2013-11-21 - http://blog.isilaunch.com/?p=562.
 29. Home page /University of California – (http://sprg.ssl.berkeley.edu/cinema/default.html).
 30. OPTOS - [2013-11-21] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/o/optos.
 31. BRITE Poland - [2013-11-21] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/b/brite-poland.
 32. Первый польский научный спутник "Лем" вышел на связь - 2013-11-21 - http://ria.ru/space/20131121/978719817.html.
 33. GomX-1: A Nano-satellite Mission to Demonstrate Improved Situational Awareness for Air Traffic Control - 2012-08-13 - http://vbn.aau.dk/files/70858093/GomX_1_A_Nano_satellite_Mission_to_Demonstrate_Improved_Situatio.pdf.
 34. BPA 1, 2, 3 – 2013-02-06 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/bpa-1.htm.
 35. Ракета-носитель "Днепр" вывела на околоземную орбиту спутники - 2013-11-21 - http://ria.ru/space/20131121/978579795.html.
 36. ICUBE-1: First Step towards Developing an Experimental Pico-satellite at Institute of Space Technology - 2011-červen - http://www.ist.edu.pk/downloads/jst/previous-issues/june-2011/1.pdf.
 37. Humsat-D mission - Space Segment - 2013-11-21 - http://www.humsat.org/humsat-d-mission/space-segment/.
 38. HumSat - [2013-11-21] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/humsat.
 39. PUCP-Sat 1 - 2013-11-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/pucp-sat-1.htm.
 40. Proyecto PUCP-Sat-1 - 2013-11-21 - http://inras.pucp.edu.pe/proyectos/pucp-sat-1/?lang=es.
 41. Beakersat 1 (Eagle 1, SWEsat) - 2013-11-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/beakersat-1.htm.
 42. $50SAT - Eagle2 - 2013-11-21 - http://www.50dollarsat.info/.
 43. WREN: The First Satellite YOU Can Fly (Canceled) - 2013-11-21 - http://www.kickstarter.com/projects/1467273745/wren-fly-a-real-spacecraft-by-yourself.
 44. QubeScout S1 - 2013-11-21 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/qubescout-s1.htm.
 45. BRITE-PL-1 - [2013-11-29] - http://lk.astronautilus.pl/sat/britepl1.htm.
Poslední aktualizace: 2015-07-14       © Jan Sedláček
TOPlist