2007-064


2007-12-23, 07:12:40.914 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, Š15000-109

2007-064A
SSC 32391
Progress-M-62   (Прогресс-М 62) Rusko
ISS-27P   (International Space Station 27 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmickou loď pro Roskosmos vyrobila RKK Energija v ZAO Zavod eksperimentalnovo mašinostrojenija, Koroljov. Kosmická nákladní loď (typové číslo 11F615A55), výr. č. 362, o celkové hmotnosti asi 7150 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 980 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 365 kg pro americký segment), 870 kg paliva a okysličovadla, 281 kg potravin, 110 kg vody a 50 kg kyslíku. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici asi 250 kg paliva. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2007-12-23.32 51.64° 88.64 min 180 - 234 km
2007-12-23.54 51.64° 89.43 min 245 - 248 km
2007-12-26.16 51.64° 91.25 min 335 - 336 km
2008-02-11.79 51.64° 91.33 min 332 - 348 km
2008-02-15.39 51.64° 91.18 min 326 - 339 km

Události:
2007-12-23 07:12:41 UT: Vzlet.
07:21:30 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2007-12-26 08:14:06 UT: Připojení k modulu Pirs komplexu ISS. [2]
2008-02-04 10:31:52 UT: Odpojení od modulu Pirs následováno odletem od ISS. [2]
2008-02-15 09:44:00 UT: Zapálením brzdicího motoru byl zahájen sestup do atmosféry.
10:29 UT: Řízený zánik lodi po 54.14 dne letu nad jižním Tichým oceánem; neshořené zbytky dopadly do oblasti kolem 43.97° j.š. a 142.32° z.d. [2]
2007-064B
SSC 32392
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2400 kg; válcové těleso má průměr 266 cm a délku 810 cm. [1]
Parametry dráhy:
2007-12-23.29 51.64° 88.63 min 180 - 233 km
2007-12-26.73 51.63° 87.34 min 138 - 147 km

Události:
2007-12-23 07:12:41 UT: Vzlet.
07:21:30 UT: Oddělení nákladní lodi. [2]
2007-12-26 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2007-064A – Progress M-62 / A. Vítek – 2009-04-10 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/064A.HTM.
  3. Progress / A. Zak - 2012-07-31 - http://www.russianspaceweb.com/progress.html.
  4. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-12       © Jan Sedláček