2007-063


2007-12-21, 21:41:55 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5GS, V-180

2007-063A
SSC 32387
Rascom-QAF 1   RASCOM
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost RASCOM (Regional African Satellite Communications Organization), Abidjan, postavila firma Thales Alenia Space, Cannes, na základě platformy Spacebus 4000-B3; provoz zajišťuje společnost RascomStar, Port Louis.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 3160 kg (prázdná 1395 kg) má tvar kvádru o rozměrech 375x236x180 cm s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 31.8 m dodávajících 6.4 kW (na konci životnosti). Pro dosažení pracovní polohy na dráze je družice vybavena vlastním motorem S400.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo Ku a 8 transpondérů pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 2.9° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2007-12-22.15 5.51° 637.85 min 590 - 35745 km
2008-02-01.06 0.14° 1436.14 min 35778 - 35797 km nad 2.9° v.d.
2010-10-08.81 0.05° 1454.01 min 36132 - 36142 km
2013-11-06.75 2.61° 1453.57 min 36092 - 36164 km

Události:
2007-12-21 21:41:55 UT: Vzlet.
22:10 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety. [3]
2007-12-29 Družice přešla do bezpečnostního režimu pro únik helia z pohonného systému. [3]
2008-leden Družice byla zakotvena na stacionární dráze, aktivní životnost díky ztrátě helia poklesla na asi 2.5 roku. [3]
2010-říjen Družice byla převedena na odkládací dráhu a předčasně vypnuta. [5]
2007-063B
SSC 32388
Horizons-2   Intelsat
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Horizons 2 Satellite LLC (společný podnik Intelsatu a Japan Satellite Corp.), postavila firma Orbital Sciences Corp., Dulles, na základě typu STAR 2.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2304 kg (prázdná hmotnost 1018 kg) má tvar kvádru o rozměrech 400x330x230 cm s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 18 m dodávajících 4.4 kW (na konci životnosti) a dobíjejících palubní Li-ion baterie s kapacitou 2x3850 Wh. Vysílání se děje prostřednictvím dvou parabolických antén o průměru 230 cm. Pro dosažení pracovní polohy na dráze je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem IHI BT-4.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo Ku a 8 transpondérů pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 74° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[4]
Parametry dráhy:
2007-12-22.15 5.51° 638.68 min 589 - 35788 km
2007-12-23.48 2.58° 784.83 min 7674 - 35938 km
2007-12-26.70 0.46° 1210.95 min 26732 - 35779 km
2008-02-06.57 0.02° 1436.12 min 35784 - 35789 km nad 74.1° z.d.
2011-01-02.06 0.01° 1436.09 min 35780 - 35793 km nad 74.0° z.d.
2013-11-06.83 0.00° 1436.11 min 35778 - 35796 km nad 84.8° z.d.

Události:
2007-12-21 21:41:55 UT: Vzlet.
22:14 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety. [4]
2011-prosinec Družice byla přemístěna nad 84.85° v.d. [4]
2007-063C
SSC 32389
horní stupeň rakety   Francie
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2800 kg má průměr 394 cm a délku 792 cm. [1]
Parametry dráhy:
2007-12-22.15 5.31° 624.92 min 572 - 35096 km
2013-11-06.61 5.53° 624.80 min 609 - 35054 km

Události:
2007-12-21 21:41:55 UT: Vzlet.
22:10 UT: Oddělení družice Rascom 1. [3]
22:14 UT: Oddělení družice Horizons 2. [4]
2007-063D
SSC 32390
adaptér Sylda   Francie
 
Adapér umožňující současné vynesení dvou družic; těleso tvaru dutého válce má hotnost 445 kg, vnější průměr je 460 cm a délka 520 cm. [1]
Parametry dráhy:
2007-12-22.15 5.51° 638.25 min 587 - 35767 km
2013-11-07.31 5.55° 637.45 min 592 - 35723 km

Události:
2007-12-21 21:41:55 UT: Vzlet. [3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 2, s. 48.
  3. 2007-063A – Rascom-QAF1 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/063A.HTM.
  4. 2007-063B – Horizons-2 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2007/063B.HTM.
  5. Rascom-QAF 1 Parked in Graveyard Orbit - 2010-10-22 - http://www.spacenews.com/article/rascom-qaf-1-parked-graveyard-orbit.
  6. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-12       © Jan Sedláček