2008-027


2008-05-31, 21:02:11.970 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

2008-027A
SSC 32960
STS 124   (Space Transportation System) USA
Discovery F-35  
ISS-1J   (International Space Station 1 Japan)
Shuttle Mission 123  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 122 072 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2048, 2051 a 2058, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese k ISS:
- stykovací modul ODS (Orbiter Docking Systém) o hmotnosti asi 1800 kg;
- japonský robotický manipulátor;
- japonský modul laboratoře Kibo PM.
Posádka:
Mark Edward Kelly NASA, USA 3. let
Kenneth Todd Ham NASA, USA 1. let
Karen Lyjean Nybergová NASA, USA 1. let
Ronald John Garan NASA, USA 1. let
Michael Edward Fossum NASA, USA 2. let
Akihiko Hoshide JAXA, Japonsko 1. let
Gregory Errol Chamitoff NASA, USA 1. let jen ze Země na ISS
Garrett Erin Reisman NASA, USA jen z ISS na Zem

Parametry dráhy:
2008-05-31.90 51.64° 89.96 min 231 - 314 km
2008-06-01.13 51.65° 90.88 min 311 - 324 km
2008-06-02.54 51.64° 91.13 min 324 - 336 km
2008-06-13.69 51.64° 91.42 min 337 - 351 km

Události:
2007-03-22 NASA jmenoval posádku raketoplánu (do posádky byl nominován Stephen G. Bowen, kterého v lednu 2008 nahradil Gregory Chamitoff). [3], [4]
2008-05-03 Raketoplán byl převezen na startovní rampu. [4]
2008-05-31 21:02:11 UT: Vzlet.
21:40:32 UT: Zahájení manávru OMS-2; oba motory OMS pracovaly 164 s.
~22:30 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru. [1]
2008-06-01 16:42 až 18:52 UT: Revize stavu dlaždic tepelné ochrany a náběžné hrany křídel. [1]
2008-06-02 16:57 UT: Raketoplán zastavil přibližování ve vzdálenosti 180 m od ISS.
16:59 až 17:08 UT: Snímkování raketoplánu z ISS (pro kontrolu dlaždic tepelné ochrany).
18:03:03 UT: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2.
19:07 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a ISS; přestup kosmonautů do stanice. [1], [4]
2008-06-03 Přesun modulu Kibo PM z nákladového prostoru raketoplánu k uzlu modulu Harmony. [1], [4]
2008-06-10 po 19:57 UT: Přestup posádky do raketoplánu.
20:07 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a ISS. [1], [4]
2008-06-11 11:41:54 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2.
Dva úhybné manévry.
15:02 až 19:37 UT: Následná kontrola stavu dlaždic tepelné ochrany, náběžných hran a přídě raketoplánu. [1]
2008-06-12 Deaktivace manipulátoru SRMS.
Osobní volno posádky před návratem na Zem. [3]
2008-06-13 Úklid vnitřních prostor raketoplánu a příprava na návrat.
11:47 UT: Zkušební zážeh motorů RCS.
od 13:02 UT: Trénink pilotů na řízení sestupu na trenažéru PILOT. [1], [4]
2008-06-14 11:43 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
14:10:10 UT: Zahájen brzdicí manévr; oba motory OMS pracovaly 155 s a snížily rychlost o 88.1 m/s.
14:43:37 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 122  km rychlostí 7.59 km/s.
15:15:19 UT: Raketoplán dosedl na přistávací dráhu 15 Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
15:16:19 UT: Raketoplán se zastavil; celkové trvání mise 13.76 dne. [1], [4]
Zdroje informací:
  1. 2008-027A – STS-124 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/027A.HTM.
  2. STS-124 / NASA – 2008-06-20 - http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts124/main/index.html.
  3. NASA Assigns Crew for Shuttle Mission to install Japanese Lab / NASA – 2007-03-22 - http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/mar/HQ_07073_STS-124_crew_release.html.
  4. Mgr. Antonín Vítek, Csc.: STS-124/ISS-1J. Největší modul ISS; Letectví a kosmonautika, ročník 2008, číslo 7, s. 42 - 46.
Poslední aktualizace: 2013-08-26       © Jan Sedláček