2008-026


2008-05-27, 03:02:33.070 UT; Taiyuan Space Center, rampa 1; CZ-4C, F2

2008-026A
SSC 32958
FY-3A   (Feng Yun 3A) Čína
Feng Yun 3A   (风云三号甲 [Fengyun san hao jia])
Meteorologická a klimatologická družice.
Družici pro organizaci China Meteorological Administration (CMA), Peking, postavila firma Shanghai Aerospace Technology Research Institute; operativní provoz zajišťuje National Satellite Meteorological Center (NSMC), Peking.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2297 kg má tvar kvádru o rozměrech 200x200x440 cm s připojeným jedním panelem sluneční baterie dlouhý 800 cm s plochou 22.5 m2, který dodává 2.48 kW (na konci plánované aktivní životnosti) a dobíjí dvě NiCd baterie, každá s kapacitou 50 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahují systém silových setrvačníků, systém hvězdných čidel a navigační systém využívající signálů GPS. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 142 Gbit a vysílána na povel ze Země rychlostí 93 Mbit/s; část dat se vysílá v reálném čase rychlostí 4.2 Mbit/s z kamery MERSI rychlostí 18.2 Mbit/s. Pro korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem se zásobou 64 kg hydrazinu.
Družice nese:
- radiometr VIRR (Visible and Infrared Radiometer) pro snímkování s rozlišením 1.1 km;
- multispektrální kameru MERSI (Medium Resolution Spectral Imager) s rozlišením až 250 m;
- přístroj IRAS (Infrared Atmospheric Sounder) pro sondáž atmosféry;
- aparaturu MWTS (Microwave Temperature Sounder) pro měření teplotního profilu atmosféry;
- aparaturu MWHS (Misrowave Humidity Sounder) pro meření obsahu vodní páry v atmosféře;
- aparaturu SBUS (Solar Backscatter Ultraviolet Sounder) pro měření koncentrace ozónu;
- přístroj TOU (Total Ozone Unit) pro stanovení celkového obsahu ozónu v atmosféře;
- kameru MWRI (Microwave Radiation Imager) pro snímkování oblačnosti, srážek a vegetace;
- přístroj SIM (Solar Irradiation Monitor) pro sledování celkového toku slunečního záření;
- soubor ERM (Earth Radiation Budget Measurement) pro měření radiační rovnováhy Země;
- soubor SEM (Space Environment Monitor) pro měření kosmické radiace a plazmatu.
Předpokládaná aktivní životnost je 3 roky.
Parametry dráhy:
2008-05-27.17 98.83° 101.06 min 807 - 811 km
2008-06-01.59 98.82° 101.44 min 825 - 829 km
2011-01-01.06 98.71° 101.43 min 826 - 827 km
2013-08-15.12 98.60° 101.45 min 820 - 835 km

Události:
2008-05-27 03:02:33 UT: Vzlet.
03:29 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2008-06-06 Zapojením přístroje IRAS bylo ukončeno postupné uvádění aparatury do provozu. [1]
2009-01-12 Družice zahájila operační provoz. [3]
2013-01-29 Družice pořídila snímky velkého oblaku smogu nad jižní Čínou. [4]
2008-026B
SSC 32959
horní stupeň rakety   Čína
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1730 kg má délku 493 cm a průměr 290 cm.
Parametry dráhy:
2008-05-27.25 98.85° 99.93 min 703 - 807 km
2013-08-14.10 98.95° 99.92 min 704 - 806 km

Události:
2008-05-27 03:02:33 UT: Vzlet.
03:29 UT: Oddělení družice. [1]
2008-026C
SSC 37571
fragment rakety   Čína
 
Objekt byl katalogizován v květnu 2011.
Parametry dráhy:
2013-08-14.34 98.88° 104.85 min 803 - 1172 km

Události:
2008-05-27 03:02:33 UT: Vzlet. [1]
2008-026D
SSC 37572
fragment rakety   Čína
 
Objekt byl katalogizován v květnu 2011.
Parametry dráhy:
2013-08-14.31 98.81° 104.79 min 803 - 1167 km

Události:
2008-05-27 03:02:33 UT: Vzlet. [1]
2008-026E
SSC 37573
fragment rakety   Čína
 
Objekt byl katalogizován v květnu 2011.
Parametry dráhy:
2013-08-08.80 98.79° 104.47 min 802 - 1138 km

Události:
2008-05-27 03:02:33 UT: Vzlet. [1]
2008-026F
SSC 37574
fragment rakety   Čína
 
Objekt byl katalogizován v květnu 2011.
Parametry dráhy:
2013-08-14.28 98.86° 104.95 min 803 - 1181 km

Události:
2008-05-27 03:02:33 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2008-026A – FY-3A / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2008/026A.HTM.
  2. FY-3 (Feng-Yun-3) Polar-orbiting Meteorological Satellite Series - 2008-01-24 - http://www.eoportal.org/directory/pres_FY3FengYun3PolarorbitingMeteorologicalSatelliteSeries.html.
  3. Fenyun-3A Weather Satellite Begins Weather Monitoring - 2009-01-13 - http://www.spacedaily.com/reports/Fengyun_3A_Weather_Satellite_Begins_Weather_Monitoring_999.html.
  4. China Releases Feng Yun Satellite Images of Smog - 2013-02-07 - http://www.spacenews.com/article/civil-space/33539china-releases-feng-yun-satellite-images-of-smog.
Poslední aktualizace: 2013-08-26       © Jan Sedláček