2009-059


2009-11-02, 01:50:51 UT; Pleseck, PU-133/3; Rokot/Briz-KM, 4925882033

2009-059A
SSC 36036
SMOS   (Soil Moisture and Ocean Salinity) ESA
 
Družice pro měření vlhkosti půdy a salinity oceánů.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), Paříž, postavila firma Thales Alenia Space, Toulouse, ve spolupráci s CNES (Centre National d'Etudes Saptiale).
Družice o hmotnosti 658 kg má tvar spojených šestibokého a čtyřbokého hranolu s připojenými dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie dobíjejícími Li-ion palubní baterie. Ke spodní šestiúhelníkové podstavě jsou připojena tři ramena radiometru MIRAS. Družice je vybavena vlastním pohonným systémem sestávajícím ze čtyř motorů, každý o tahu 1 N, a se zásobou 28 kg hydrazinu.
Družice nese interferometrický mikrovlnný radiometr MIRAS (Microvawe Imaging Radiometer using Aperture Synthesis) pracující v pásmu 1.4 GHz; systém sleduje povrchovou vlhkost půdy s rozlišením pod 50 km a salinitu oceánu s prostorovým rozlišením 200x200 km.
Předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 3 roky. [1], [3], [4]
Parametry dráhy:
2009-11-02.83 98.45° 100.03 min 759 - 761 km
2013-07-24.52 98.45° 100.02 min 758 - 760 km

Události:
2009-11-02 01:50:51 UT: Vzlet. [1]
2009-11-20 V rámci ověřování aparatury byla přijata první data z aparatury MIRAS. [5]
2009-059B
SSC 36037
PROBA-2   (Project for On Board Autonomy) ESA
 
Vědecká technologická družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), Paříž, postavila belgická firma Verhaert Design and Development, Kruibeke.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 133 kg má tvar čtyřbokého hranolu o rozměrech 60x70x85 cm s povrchem částečně pokrytým články sluneční baterie dodávajícími 110 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícími Li-ion palubní baterii s kapacitou 16.5 Ah. Orientaci a stabilizaci zajišťují silové setrvačníky a magnetické cívky, pro kontrolu polohy na dráze se využívá signálů družic GPS. Pro drobné korekce dráhy je na družici iontový motor o tahu 20 mN.
Družice nese:
- kamera SWAP (Sun Watcher usign Active Pixel System Detectors and Image Processing) pro snímkování Slunce (připravilo Centre Spatial de Liège;
- radiometr LYRA (Lyman-alpha Radiometer) pro měření slunečního záření (připravila Observatoire Royal de Belgique);
- přístroj TPMU (Thermal Plasma Measurement Unit) pro sledování vlastností plazmatu (připravil Ústav fyziky atmosféry, Praha);
- Langmuirova sonda DSLP (Dual segmented Langmuir probe) pro měření vlastností plazmatu (připravil Ústav fyziky atmosféry, Praha).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [2], [3], [6]
Parametry dráhy:
2009-11-02.75 98.30° 99.18 min 711 - 728 km
2013-07-24.52 98.30° 99.15 min 708 - 727 km

Události:
2009-11-02 01:50:51 UT: Vzlet. [2]
2009-11-11 Na družici byly ukončeny první technické zkoušky systémů. [2]
2009-059C
SSC 36038
horní stupeň rakety   Rusko
Briz-KM   (Бриз-КМ)
Třetí stupeň nosné rakety. Válcové těleso o hmotnosti asi 1700 kg je 300 cm dlouhé s průměrem 250 cm.
Parametry dráhy:
2009-11-02.75 98.31° 99.10 min 709 - 722 km
2013-07-22.82 98.29° 99.04 min 705 - 721 km

Události:
2009-11-02 01:50:51 UT: Vzlet. [1]
2009-059D
SSC 36039
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2009-11-02.67 98.46° 97.07 min 511 - 726 km
2013-07-24.14 98.33° 96.97 min 510 - 717 km

Události:
2009-11-02 01:50:51 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2009-059A – SMOS / A. Vítek – 2010-04-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/059A.HTM.
  2. 2009-059B – PROBA-2 / A. Vítek – 2010-04-03 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/059B.HTM.
  3. (let): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2010, číslo 1, s. 48.
  4. ESA's water mission SMOS - 2011-05-12 - http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/The_Living_Planet_Programme/Earth_Explorers/SMOS/ESA_s_water _mission_SMOS.
  5. First SMOS data received - 2009-11-20 - http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/First_SMOS_data_received.
  6. About PROBA-2 - 2012-12-17 - http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/Proba_Missions/About_Proba-2.
Poslední aktualizace: 2013-07-25       © Jan Sedláček