2009-057


2009-10-18, 16:12:01.270 UT; Vandenberg AFB, SLC-3E; Atlas 5 (401), AV-017

2009-057A
SSC 35951
USA 210   USA
DMSP Block 5D-3 F-18   (Defense Meteorological Satellite Program)
Vojenská meteorologická družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila firma Lockheed Martin Space Systems Company, Sunnyvale.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1220 kg má tvar nepravidelného pětibokého hranolu o průměru asi 120 cm a délce asi 640 cm s připojeným desetidílným panelem sluneční baterie o ploše 9.29 m2 a výkonu 2.2 kW; z dolní podstavy vychází 2.5 m dlouhá tyč s experimentem SSI-ES. Stabilizaci zajišťují silové setrvačníky a magnetické cívky. Data jsou na družici předzpracována a pozemním stanicím se předávají buď v reálném čase, nebo ze záznamu jednou za oběh, rychlostí 1.33 nebo 2.66 Mbit/s. Prto dosasžení pracovní dráhy je vybavena motorem Thiokol Star 37S na TPL.
Družice nese:
- kamerový systém OLS (Operational Linescan System) pro snímkování oblačnosti ve viditelném a infračerveném oboru;
- radiometr SSMIS (Special Sensor Microwave Imager Sounder) měřící mikrovlnné záření Země (dodavatel Aerojet Corporation, Azusa);
- aparatura SSJ/4 (Precipitating Electron and Ion Spectrometr) pro sledování přenosu energie v magnetosféře Země (dodavatel Ampek, Inc.);
- experiment SSI/ES (Special Sensor for Ions and Electrons) pro měření elektronové hustoty (připravila University of Texas);
- detektor rentgenového a gama záření;
- tříosý magnetometr SSM (Spacial Sensor Magnetometer) - pracuje v kombinaci s SSI-ES (dodalo NASA Goddard Space Flight Center);
- detektor SSF (Laser Threat Warning Sensor).
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
2009-11-05.15 98.93° 101.94 min 843 - 858 km podle optických pozorování
2009-12-10.78 98.93° 101.93 min 842 - 858 km podle optických pozorování
2013-07-14.17 98.76° 101.92 min 841 - 857 km

Události:
2009-10-18 16:12:01 UT: Vzlet.
16:30:21 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2009-057B
SSC 35952
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2100 kg má průměr 305 cm a délku 12.68 m.
Parametry dráhy:
2009-10-19 heliocentrická dráha

Události:
2009-10-18 16:12:01 UT: Vzlet.
16:30:21 UT: Oddělení družice.
19:20:07 UT: Restart motoru na 220 s; stupeň byl urychlen na únikovou dráhu. [2]
2009-057C
SSC 35953
fragment družice   USA
 
Krytka optiky.
Parametry dráhy:
2009-10-18.79 98.95° 101.92 min 848 - 851 km
2013-07-22.39 98.79° 101.78 min 839 - 846 km

Události:
2009-10-18 16:12:01 UT: Vzlet. [2]
2009-057D
SSC 35954
fragment družice   USA
 
Kryt chladiče aparatury OLS.
Parametry dráhy:
2009-10-18.79 98.94° 101.93 min 848 - 851 km
2013-07-22.70 98.80° 101.79 min 840 - 846 km

Události:
2009-10-18 16:12:01 UT: Vzlet. [2]
2009-057E
SSC 36099
fragment družice   USA
 
Parametry dráhy:
2009-11-23.56 98.93° 101.93 min 843 - 858 km
2013-07-22.44 98.84° 101.67 min 831 - 844 km

Události:
2009-10-18 16:12:01 UT: Vzlet. [2]
2009-057F
SSC 36100
fragment družice   USA
 
Parametry dráhy:
2009-11-23.63 98.93° 101.93 min 842 - 858 km
2013-07-22.79 98.82° 101.67 min 834 - 848 km

Události:
2009-10-18 16:12:01 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. DMSP - [2013-07-22] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/dmsp-block-5d.
  2. 2009-057A – USA 210 / A. Vítek – 2010-08-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/057A.HTM.
  3. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 12, s. 81.
  4. Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) - [2013-07-22] - http://ngdc.noaa.gov/eog/dmsp.html .
Poslední aktualizace: 2013-07-23       © Jan Sedláček