2009-048


2009-09-10, 17:01:46 UT; Tanegashima Uchu Senta, Yoshinobu 2; H-2B 304, TF-1

2009-048A
SSC 35817
HTV-1   (H-2B Transfer Vehicle) Japonsko
Kounotori 1   (こうのとり 1)
Nákladní modul.
Modul postavila Japonská kosmická agentura JAXA, subdodavatelem je firma Mitsubishi Heavy Industries.
Nákladní modul o hmotnosti 16500 kg má tvar válce o průměru 440 cm a délce 980 cm po obvodu je umístěno 57 panelů sluneční baterie dobíjející palubní baterii; během připojení k ISS je zásobována ze stanice. Modul je tvořen čtyřmi sekcemi - přetlaková sekce PLC (Pressurized Logistics Carrier), otevřené nákladové sekce ULC (Unpressurized Logistics Carrier), sekce avioniky AM (Avionics Module) a pohonné sekce PM (Propulsion Module). Přední část PLC je osazena pasivním stykovacím uzlem CBM (Common Berthing Mechanism) a PLC je dále vybaven systémem pro zajištění životních podmínek; pohonná sekce je vybavena čtyřmi manévrovacími motory každý o tahu 490 N a 28 motorků orientačního a stabilizačního systému, každý s tahem 110 N.
Modul v sekci PLC nese náklad o hmotnosti 3600 kg - potraviny, materiál pro pro další provoz stanice, výbavu pro posádku a součásti pro manipulátor JRMS; v sekci ULC nese na paletě EP (Exposed Pallet) náklad o hmotnosti 900 kg - aparaturu pro detekci submilimetrového záření zemské atmosféry SMILES (Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder) a soubor přístrojů HREP (HICO and RAIDS Experiment Payload), který dodal NASA.
Maximální doba trvání mise je 55 dní.
Parametry dráhy:
2009-09-10.81 51.66° 89.30 min 185 - 295 km
2009-09-11.75 51.66° 89.58 min 203 - 304 km
2009-10-31.84 51.64° 91.28 min 333 - 341 km

Události:
2009-09-10 17:01:46 UT: Vzlet.
17:16:56 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2009-09-12 01:12 až 07:34 UT: Nácvik setkávacího a přibližovacího manévru. [1]
2009-09-15 Pro HTV-1 bylo schváleno závěrečné přiblížení k ISS. [4]
2009-09-17 19:47 UT: Zachycení lodi manipulátorem SSRMS ovládaným z paluby ISS Nicole Stott[ovou].
22:12 UT: Připojení modulu k dolnímu stykovacímu uzlu modulu Harmony.
22:26 UT: Dokončeno pevné spojení modulu k ISS. [1]
2009-10-30 15:02 UT: Pomocí manipulátoru SSRMS oddělení od modulu Harmony.
17:32 UT: Uvolnění lodi z manipulátoru SSRMS.
17:39 a 17:49 UT: Úhybné manévry pro vzdálení se od ISS. [1]
2009-11-01 14:55 UT: Prvním brzdicím manévrem byl zahájen řízený sestup do atmosféry k zániku.
21:26 UT: Ve výšce asi 120 km vstup do atmosféry; modul v atmosféře shořel.
21:38 až 21:58 UT: Případný dopad neshořených zbytku do jižního Tichého oceánu. [1]
2009-048B
SSC 35818
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; těleso tvaru válce má hmotnost asi 3000 kg, maximální průměr 400 cm a délku 10.6 m.
Parametry dráhy:
2009-09-10.81 51.60° 89.03 min 166 - 287 km
2009-09-14.13 51.59° 87.20 min 126 - 145 km

Události:
2009-09-10 17:01:46 UT: Vzlet.
17:16:56 UT: Oddělení modulu HTV-1. [1]
2009-09-14 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
2009-048C
SSC 35819
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2009-09-11.30 51.63° 89.03 min 172 - 282 km

Události:
2009-09-10 17:01:46 UT: Vzlet. [1]
2009-09-13 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu.
2009-048D
SSC 35820
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2009-09-11.31 51.64° 89.27 min 170 - 305 km

Události:
2009-09-10 17:01:46 UT: Vzlet. [1]
2009-09-15 Přirozený zánik v atmosféře po 5 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2009-048A – HTV-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/048A.HTM.
  2. HTV-1 Mission Press Kit / JAXA - 2009-09-09 - http://www.jaxa.jp/countdown/h2bf1/pdf/presskit_htv_e.pdf.
  3. History-making Japanese space mission ends in flames / S. Clark - 2009-11-01 - http://spaceflightnow.com/h2b/htv1/091101reentry/.
  4. HTV-1 Approved for Proximity Operation and Final Approach / JAXA - 2009-09-15 - http://iss.jaxa.jp/en/htv/news/htv1_fd06.html.
Poslední aktualizace: 2013-07-15       © Jan Sedláček