2009-047


2009-09-08, 21:35:00.254 UT; Cape Canaveral, SLC-41; Atlas 5 401, AV-018

2009-047A
SSC 35815
USA 207   USA
PAN   (Palladium At Night)
P360  
Vojenská stacionární komunikační družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Sunnyvale, na základě komerčního typu A2100.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti kolem 3500 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie.
Družice zřejmě nese komunikační aparaturu pro spojení s mobilními pojítky.
Parametry dráhy:
2009-09-20.68 0.07° 1434.50 min 35746 - 35765 km na základě optických pozorování
2010-07-01.19 0.02° 1436.07 min 35753 - 35819 km na základě optických pozorování
2011-05-09.24 0.05° 1436.02 min 35742 - 35828 km
2013-07-04.17 0.11° 1436.12 min 35772 - 35801 km

Události:
2009-09-08 21:35:00 UT: Vzlet.
23:34 UT: Oddělení od horního stupně rakety na přechodové dráze. [1]
2009-10 Družice byla zakotvena nad 33.0° v.d.. [3]
2009-12 Družice byla zakotvena nad 38.0° v.d.. [3]
2010-05 Družice byla zakotvena nad 49.0° v.d.. [3]
2011-04 Družice byla zakotvena nad 44.9° v.d.. [3]
2012-05 Družice byla zakotvena nad 38.0° v.d.. [3]
2013-01 Družice byla zakotvena nad 42.5° v.d.. [3]
2009-047B
SSC 35816
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti asi 2100 kg má průměr 305 cm a délku 12.68 m.
Parametry dráhy:
nebyly zveřejněny

Události:
2009-09-08 21:35:00 UT: Vzlet.
23:34 UT: Oddělení družice na přechodové dráze. [1]
Zdroje informací:
  1. 2009-047A – USA 207 / A. Vítek – 2011-05-13 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/047A.HTM.
  2. (let): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2009, číslo 11, s.39.
  3. PAN and Mentor 4 in March - 2013-04-23 - http://sattrackcam.blogspot.nl/2013/04/pan-and-mentor-4-in-march.html.
Poslední aktualizace: 2013-07-14       © Jan Sedláček