2009-028


2009-05-19, 23:55:00 UT; Wallops Island Flight Facility, MARS LP-0B; Minotaur 1, (8)

2009-028A
SSC 35001
TacSat-3   (Tactical Satellite) USA
 
Vojenská technologická družice.
Družici pro Air Force Research Laboratory (AFRL), Albuquerque, postavila AFRL ve spolupráci s firmami Alliant Techsystems Inc., Arlington, a Raytheon Co., Lexington.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 400 kg má šestiúhelníkový základní modul, z něhož vychází objektiv (průměr 35 cm) aparatury ARTEMIS, ke spodní podstavě jsou symetricky připojeny tři dvoudílné panely sluneční baterie. Snímky se předávají pozemní stanici v reálném čase; palubní paměť má kapacitu 16 GB.
Družice nese:
- spektrometr ARTEMIS (Advanced Responsive Tactical Effective Military Imaging Spectrometer) pro detekci taktických cílů s rozlišením kolem 4 m;
- komunikační aparaturu ODTML (Ocean Data Telemetry Microsatellite Link) pro přenos dat z automatických měřicích bójí v oceánech;
- prototyp ovládacího systému ORS (Operationally Responsive Space).
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1], [6]
Parametry dráhy:
2009-05-20.04 40.46° 93.58 min 432 - 468 km
2010-04-30.50 40.45° 93.42 min 427 - 457 km
2011-05-06.20 40.45° 93.03 min 407 - 440 km
2012-04-30.72 40.43° 87.53 min 147 - 157 km

Události:
2009-05-06 Plánovaný vzlet odvolán pro bouřku v oblasti základny.
2009-05-09 Start družice zrušen pro technickou závadu na raketě.
2009-05-19 23:55:00 UT: Vzlet. [1]
2009-05-20 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:07 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2010-06-12 Družice dokončila technické zkoušky a byla uvedena do běžného provozu. [1]
2012-02 Družice byla vyřazena z aktivní služby.
2012-04-30 Přirozený zánik v atmosféře po 1077 dnech letu (2.95 roku).
2009-028B
SSC 35002
PharmaSat   USA
 
Vědecká družice typu CubeSat.
Družici postavilo a provozuje středisko NASA Ames Research Center, Moffett Field.
Družice o hmotnosti 5.5 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x30 cm.
Družice nese experiment sledující vliv mikrogravitace na účinnost fungicidních prostředků na růst kvasinek; na družici je radioamatérský maják vysílající na 437.465 MHz.
Plánovaná aktivní životnost 21 den; hlavní experiment 96 hodin. [2], [7]
Parametry dráhy:
2009-05-20.04 40.46° 93.52 min 428- 465 km
2010-05-06.94 40.47° 93.38 min 424 - 456 km
2011-05-07.97 40.47° 93.04 min 406 - 441 km

Události:
2009-05-06 Plánovaný vzlet odvolán pro bouřku v oblasti základny.
2009-05-09 Start družice zrušen pro technickou závadu na raketě.
2009-05-19 23:55:00 UT: Vzlet. [2]
2009-05-20 00:05 UT: Navedení na základní dráhu.
00:17 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2009-05-21 22:30 UT: Spuštění hlavního experimentu. [8]
2012-08-14 Přirozený zánik v atmosféře po 1183 dnech letu (3.24 roku).
2009-028C
SSC 35003
CP-6   (Cal Poly) USA
PolySat-6  
Studentská technologická družice typu CubeSat.
Družici postavili a provozují studenti California Polytechnic State University, San Luis Obispo.
Družice o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizaci zajišťuje dvouosý magnetometr a magnetické cívky.
Družice nese dvě mikrokamery pro snímkování Země a komunikační aparaturu pro amatérské pásmo UHF (437.365 MHz), u níž se testují přenosové možnosti.
Plánovaná aktivní životnost jsou 2 roky. [3], [9], [10]
Parametry dráhy:
2009-05-20.17 40.47° 93.52 min 427 - 467 km
2010-06-06.70 40.46° 93.18 min 415 - 446 km
2011-05-16.93 40.46° 92.18 min 367 - 396 km
2011-07-11.81 40.45° 91.79 min 350 - 375 km

Události:
2009-05-06 Plánovaný vzlet odvolán pro bouřku v oblasti základny.
2009-05-09 Start družice zrušen pro technickou závadu na raketě.
2009-05-19 23:55:00 UT: Vzlet. [3]
2009-05-20 00:05 UT: Navedení na základní dráhu. [3]
2011-10-06 ~07:12 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 869 dnech letu (2.38 roku).
2009-028D
SSC 35004
Hawksat-1   USA
 
Technologická družice typu CubeSat.
Družici postavil na základě konstrukce firmy Pumpkin, Inc. a provozuje Hawk Institute for Space Sciences, Pocomoke City.
Družice o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, další články jsou na dvou výklopných panelech o rozměru 10x10 cm.
Družice nese experimenty testující povelový subsystém, systém dodávky elektrické energie, záznam a zpracování dat a vliv kosmického prostředí na různé materiály. [4], [11]
Parametry dráhy:
2009-05-21.93 40.46° 93.51 min 427 - 466 km
2010-06-08.64 40.46° 93.13 min 413 - 443 km
2011-05-19.81 40.46° 91.85 min 351 - 379 km
2011-07-16.71 40.45° 91.17 min 321 - 343 km

Události:
2009-05-06 Plánovaný vzlet odvolán pro bouřku v oblasti základny.
2009-05-09 Start družice zrušen pro technickou závadu na raketě.
2009-05-19 23:55:00 UT: Vzlet. [4]
2009-05-20 00:05 UT: Navedení na základní dráhu. [4]
2011-09-04 ~19:11 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 837 dnech letu (2.29 roku).
2009-028E
SSC 35005
Aerocube 3   USA
 
Technologická družice typu CubeSat.
Družici postavila provozuje firma The Aerospace Corp., El Segundo.
Družice o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm. Několik první dní zůstává spojena lankem s posledním stupněm nosné rakety.
Družice nese:
- senzory Slunce a Země;
- širokoúhlá kamera pro sledování posledního stupně rakety (během spojení);
- systém pro odvíjení lanka o délce 61 m;
- nafukovací balón o průměru 60 cm (slouží k urychlení sestupu z dráhy). [5], [12]
Parametry dráhy:
2009-05-21.80 40.47° 93.53 min 431 - 464 km
2010-06-01.51 40.47° 92.86 min 402 - 427 km
2011-01-06.09 40.45° 87.85 min 151 - 185 km

Události:
2009-05-06 Plánovaný vzlet odvolán pro bouřku v oblasti základny.
2009-05-09 Start družice zrušen pro technickou závadu na raketě.
2009-05-19 23:55:00 UT: Vzlet. [5]
2009-05-20 00:05 UT: Navedení na základní dráhu. [5]
2009-05-26 Nejpozdější termín oddělení od posledního stupně nosné rakety. [5]
2011-01-06 Přirozený zánik v atmosféře po 597 dnech letu (1.63 roku).
2009-028F
SSC 35006
horní stupeň rakety   USA
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2009-05-26.82 40.47° 93.52 min 427 - 466 km
2012-11-05 40.4°   87.6   min 150 - 156 km

Události:
2009-05-19 23:55:00 UT: Vzlet. [1]
2009-05-20 00:05 UT: Navedení na základní dráhu. [1]
Oddělení družic TacSat-3, PharmaSat, CP-6 a Hawksat-1.
2009-05-26 Oddělení družice Aerocube 3. [5]
2012-11-05 Přirozený zánik v atmosféře po 1266 dnech letu (3.47 roku). [13]
Zdroje informací:
 1. 2009-028A – TacSat-3 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/028A.HTM.
 2. 2009-028B – Pharmasat / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/028B.HTM.
 3. 2009-028C – CP-6 / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/028C.HTM.
 4. 2009-028D – Hawksat / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/028D.HTM.
 5. 2009-028E – Aerocube 3 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/028E.HTM.
 6. TacSat-3 to demonstrate rapid delivery of imagery / M. Kleiman - 2009-04-17 - http://www.af.mil/news/story.asp?id=123144823.
 7. PharmaSat - 2008-03 - http://web.archive.org/web/20100716133216/http://microsatellitefreeflyer.arc.nasa.gov/pharmasat.html.
 8. PharmaSat Mission Dashboard - [2013-07-02] - http://pharmasat.engr.scu.edu/Dashboard/.
 9. CP 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 2013-03-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cp-1.htm.
 10. CP6 - [2013-03-02] - http://polysat.calpoly.edu/launched-missions/cp6/.
 11. HawkSat - 2013-02-19 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/hawksat-1.htm.
 12. Aerocube 3 - 2013-07-01 - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=2009-028E.
 13. MINOTAUR R/B - [2013-07-02] - http://heavens-above.com/SatInfo.aspx?satid=35006&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT.
Poslední aktualizace: 2013-07-10       © Jan Sedláček