2009-027


2009-05-16, 00:57:38.007 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-M/Briz-M, 935-05/99505

2009-027A
SSC 34941
SES-7   (Société Européene des Satellites) SES
ProtoStar 2   do prosince roku 2009
Cakrawarta 2  
Indostar 2  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost ProtoStar Ltd., Hamilton (Bermudy), postavila firma Boeing Satellite and Intelligence Systems, Inc., Los Angeles, na základě typu Boeing 601HP (původně jako Galaxy 8iR); od roku 2010 družici provozuje koncern Société Européene des Satellites, Betzdorf (Lucembursko) prostřednictvím SES World Skies, Princeton.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 4007 kg (po dosažení pracovní dráhy 3087 kg) má tvar hranolu s připojenými dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 26 m dodávajícími 8.8 kW (na konci aktivní životnosti); ve složeném stavu družice zabírá prostor 400x270x360 cm. K tělesu družice jsou připojeny dvě výklopné parabolické antény o průměru 280 cm a dvě pevné antény o průměru 130 cm. Pro navedení do pracovní polohy je vybavena motorem R-4D-11-300 o tahu 440 N, korekce dráhy je družice vybavena čtyřmi iontovými motory XIPS-13.
Družice nese 22 transpondérů (+5 záložních) pro pásmu Ku a 10 transpondérů (+3 záložní) pro pásma X/S.
Plánovaná pracovní poloha je nad 107.7° v.d. (od roku 2010 nad 108.2° v.d.); předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2009-05-16.20 49.10° 634.70 min 402 - 35771 km
2009-05-16.74 8.41° 916.65 min 14025 - 35735 km
2009-05-20.75 5.06° 1037.52 min 19364 - 35777 km
2009-05-28.24 0.04° 1436.18 min 35779 - 35798 km nad 107.5° v.d.
2013-07-02.78 0.05° 1436.11 min 35782 - 35791 km nad 108.2° v.d.

Události:
2009-05-16 00:57:38 UT: Vzlet.
09:58 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
10:12:18 UT: Oddělení od urychlovacího bloku Briz-M. [1]
2009-06-16 Byly dokončeny zkoušky družice na oběžné dráze. [4]
2009-12-16 Společnost SES zakoupila družici ve veřejné dražbě. [1]
2010-05-05 Společnost SES oznámila převzetí družice a její přesun nad 108.2° v.d. [1]
2009-027B
SSC 34942
blok Briz-M   (Бриз-М) Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti asi 1220 kg má tvar válce o průměru asi 240 cm a délce 262 cm.
Parametry dráhy:
2009-05-16.73 8.43° 921.42 min 14172 - 31367 km
2013-06-29.67 6.95° 915.57 min 14308 - 35402 km

Události:
2009-05-16 00:57:38 UT: Vzlet.
09:58 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
10:12:18 UT: Oddělení družice na přechodové dráze. [1]
2009-027C
SSC 34943
odhazovací nádrž   Rusko
 
Těleso toroidního tvaru o hmotnosti asi 1290 kg má vnější průměr 410 cm, vnitřní 80 cm a délku 210 cm.
Parametry dráhy:
2009-05-17.56 49.09° 494.03 min 389 - 28257 km
2013-07-02.68 49.23° 312.78 min 148 - 17622 km
2016-01-15.01 48.92° 88.85 min 116 -     318 km

Události:
2009-05-16 00:57:38 UT: Vzlet. [1]
2016-01-15 Přirozený zánik v atmosféře po 2435 dnech letu (6.67 roku).
Zdroje informací:
  1. 2009-027A – SES-7 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/027A.HTM.
  2. Boeing Awarded Contract for Direct-to-Home Entertainment Satellite - 2008-01-14 - http://www.boeing.com/news/releases/2008/q1/080114b_nr.html.
  3. Indostar II/ProtoStar II - 2008-11-05 - http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/601/indostar2/IndostarII_ProtoStarII_Factsheet.pdf.
  4. Boeing Hands Over IndoStar II/ProtoStar II Satellite Following Successful In-Orbit Tests - 2009-06-16 - http://www.protostarsat.com/news/16jun09.html.
Poslední aktualizace: 2013-07-03       © Jan Sedláček