2011-044


2011-08-17, 07:12:20 UT; Jasnyj (základna Dombarovskij), PU16(?); Dnepr-1, (17)

2011-044A
SSC 37788
EDUSAT   Itálie

Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti Scuola di Ingegneria Aerospaziale pod vedení prof. Fillipa Grazianiho ve spolupráci s firmou IMTsrl (Ingegneria Marketing Tecnologia) a za podpory ASI (Agenzia Spatiale Italiana); družici provozuje Scuola di Ingegneria Aerospaziale.
Družice o hmotnosti 10 kg má tvar hranolu o rozměrech 31.5x31.5x26 cm; články sluneční baterie, dobíjející NiCd baterie, jsou umístěny na bocích tělesa. Přenos získaných dat probíhá v pásmu S. K orientaci družice slouží sluneční senzor.
Na družici jsou instalována čidla pro měření magnetického pole Země, detekci kosmických částic a slunečního záření. Součástí experimentů je též sledování chování článků sluneční baterie v podmínkách kosmického letu. [1], [2], [3]

Parametry dráhy:
2011-08-19.46 98.26° 98.12 min 641 - 697 km
2013-03-02.24 98.22° 98.07 min 638 - 694 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet.
07:28 UT: Oddělení od horního stupně.
2011-044B
SSC 37789
NigeriaSat-2   Nigérie
N2   (Nigeria 2)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro National Space Research and Development Agency (NASRDA) postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) na základě typu SSTL-300.
Družice o hmotnosti 286 kg má tvar nepravidelného sedmibokého hranolu; články sluneční baterie jsou umístěny na bocích tělesa. Vědecká data jsou zapisována na pevný disk o kapacitě 16GB, na Zemi se přenášejí v pásmu X. Orientace a stabilizace družice je postavena na silových setrvačnících a využívá úhloměrné gyroskopy a sledovače hvězd.
Družice nese vysokorozlišující kameru VHRI (Very High Resolution Imager) s dalekohledem o průměru zrcadla 38.5 cm a multispektrální kameru s rozlišením 32 m. VHRI pracuje ve dvou režimech: multispetrálním s rozlišením 5 m a panchromatickém s rozlišením 2.5 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku. [4], [5]

Parametry dráhy:
2011-08-19.13 98.26° 99.00 min 693 - 728 km
2013-03-03.46 98.20° 98.73 min 692 - 704 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet.
07:28 UT: Oddělení od horního stupně.
2011-044C
SSC 37790
NigeriaSat-X   Nigérie
NX   (Nigeria Experimental)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro National Space Research and Development Agency (NASRDA) postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), za účasti 26 nigerijských inženýrů, na základě typu SSTL-100.
Družice o hmotnosti asi 87 kg má tvar krychle o délce hrany 60 cm; tři stěny jsou pokryty GaAs články sluneční baterie dobíjející Li-Ion baterie s kapacitou 15 Ah. Vědecká data jsou zapisována do dvou polovodičových pamětí každá s kapacitou 2GB (vystačí jen na několik snímků za den), na Zemi se přenášejí v pásmu X rychlostí 20 Mbit/s a v pásmu S rychlostí 8 Mbit/s. Orientaci v prostoru zajišťuje systém senzorů Slunce a magnetometry s gyroskopy. Pro korekce je vybavena soustavou trysek a zásobou 2.35 kg paliva
Družice nese šestikanálovou kameru SLIM6 (Surrey Linear Imagenr Multispectal 6 Channels) pracující ve třech spektrálních pásmech a s rozlišením 22 m.
[6], [7]

Parametry dráhy:
2011-08-19.46 98.26° 98.29 min 657 - 697 km
2013-03-04.11 98.21° 98.31 min 659 - 696 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet.
~07:28 UT: Oddělení od horního stupně. [6]
2011-08-20 Družice pořídila první snímky zemského povrchu. [8]
2012-03 Úplné řízení družice bylo předáno NASRDA. [7]
2011-044D
SSC 37791
Rasat   Turecko
 
Družice pro dálkový průzkum Země a testování technologie.
Družici pro Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşturma Kurumu (TÜBITAK) postavil Uzay Teknolojileri Araştirma Enstitüsü, Ankara.
Družice o startovní hmotnosti 113 kg (suchá hmotnost 95 kg) má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 70x70x55.4 cm; články sluneční baterie jsou umístěny na třech stěnách tělesa, dodávají maximálně 65 W (běžně 42 až 52 W), a dobíjející Li-Ion baterii s kapacitou 9 Ah. Vědecká data jsou zapisována do polovodičové paměti o kapacitě 7 GB, na Zemi se přenášejí v pásmu X volitelnou rychlostí (25, 50 nebo 100 Mbit/s). Orientace a stabilizace družice je postavena na čtyřech detektorech Slunce, dvou magnetometrech a čtyřech úhloměrných gyroskopech.
Družice nese kameru OIS (Optical Imaging System), kterou vyrobil Korean Advanced Institute of Science and Technology, pracující buď v panchromatickém režimu s rozlišením 7.5 m nebo v multispektrálním režimu s rozlišením 15 m.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [9], [10]

Parametry dráhy:
2011-08-19.47 98.26° 98.41 min 668 - 698 km
2013-03-04.12 98.21° 98.39 min 666 - 697 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet.
~07:28 UT: Oddělení od horního stupně. [9]
První kontrakt s družicí navázala norská stanice v Andoya. [10]
2012-01-01 Na konci prosince 2011 skončil zkušební provoz a od 2012-01 je družice ve standardním provozu. [10]
2011-044E
SSC 37792
AprizeSat 5   USA
 
Telekomunikační kurýrní družice.
Družici pro Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila americká firma SpaceQuest; na provozu se podílí exactEarth of Cambridge, Ontario.
Družice o startovní hmotnosti 12 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm; články sluneční baterie jsou pokryty všechny stěny tělesa družice. Přenášené zprávy jsou zaznamenávány do polovodičové paměti s kapacitou 12 GB.
Družice nese retranslační zařízení obsahující pět přijímačů a dva vysílače s výkonem 1 W. Na družici je přijímač dat systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků. [11], [14]

Parametry dráhy:
2011-08-19.45 98.27° 97.81 min 611 - 697 km
2013-03-04.25 98.22° 97.76 min 608 - 695 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet. [13]
~07:28 UT: Oddělení od horního stupně. [11]
2011-044F
SSC 37793
AprizeSat 6   USA
 
Telekomunikační kurýrní družice.
Družici pro Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila americká firma SpaceQuest Ltd.; na provozu AIS se podílí exactEarth of Cambridge, Ontario.
Družice o startovní hmotnosti 12 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm; články sluneční baterie jsou pokryty všechny stěny tělesa družice. Přenášené zprávy jsou zaznamenávány do polovodičové paměti s kapacitou 12 GB.
Družice nese retranslační zařízení obsahující pět přijímačů a dva vysílače s výkonem 1 W. Na družici je přijímač dat systému AIS (Automatic Identification System) pro sledování námořních lodí.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků. [12], [14]

Parametry dráhy:
2011-08-19.45 98.26° 97.99 min 628 - 697 km
2013-03-05.15 98.22° 97.94 min 626 - 695 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet. [13]
~07:28 UT: Oddělení od horního stupně. [12]
2011-044G
SSC 37794
Sič-2   (Січ-2) Ukrajina
Sich-2  
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Národní kosmickou agenturu Ukrajiny (NKAU; Nacionalne kosmične agentstvo Ukrajiny) postavil Pivdennyj mašynobudivnyj zavod im. O. M. Makarova, Dněpropetrovsk.
Družice o startovní hmotnosti 169 kg (hmotnost přístrojů 50 kg) má přibližný tvar krychle s připojenými čtyřmi panely sluneční baterie dodávajících maximálně 372 W (spotřeba aparatury je průměrně 59 W). Získaná data jsou zaznamenávána do polovodičové paměti s kapacitou 2 GB a na Zem jsou přenášena v pásmu X. Orientační a stabilizační systém je vybaven silovými setrvačníky, magnetickými cívkami a hysterezními tyčemi a umožňuje udržet velmi přesnou polohu podél všech tří os.
Družice nese skener s rozlišením 7.8 m pracujícím buď v panchromatickém nebo multispetrálním režimu, skener pracující v infračervené oblasti (1.55-1.70 µm) s rozlišením 39.5 m a aparaturu pro měření nabitých částic a kosmického záření.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [15], [16]

Parametry dráhy:
2011-08-19.13 98.26° 98.64 min 685 - 702 km
2013-03-05.22 98.20° 98.61 min 683 - 701 km

Události:
2010-11 Start odložen z plánovaného 2010-12-16 na konec února 2011 a později na červen a srpen 2011. [16]
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet.
~07:28 UT: Oddělení od horního stupně. [15]
2011-08-25 Družice pořídila první snímky zemského povrchu. [15]
2012-12-12 Bylo ztraceno spojení s družicí (porucha energetického systému). [19]
2013-05-22 Družice byla vyřazena z provozu. [19]
2011-044H
SSC 37795
BPA-2 + horní stupeň   (Blok perspektivnoj avioniki) Ukrajina (Rusko)
БПА-2   (Блок перспективной авионики)
Blok zařízení umístěný na horním stupni rakety.
Soubor navigačních a telemetrických zařízení vyrobila firma Chartron-Arkos, Kyjev, pro Národní kosmickou agenturu Ukrajiny (NKAU; Nacionalne kosmične agentstvo Ukrajiny).
Hmotnost tělesa (stupeň a BPA-2) je asi 1910 kg. Soubor přístrojů je určen pro testování technologií, která mají být využity na nosné raketě Zenit-4. Aparatura je vybavena pouze chemickou baterií. [17], [18]

Parametry dráhy:
2011-08-19.54 98.22° 104.98 min 691 - 1296 km
2013-03-05.10 98.16° 104.98 min 691 - 1296 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet. [17]
2011-044J
SSC 37796
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2011-08-19 98.2° 98.8 min 690 - 710 km
2013-03-02.85 98.20° 98.76 min 689 - 708 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet. [17]
2011-044K
SSC 37797
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2012-10-31 98.2° 97.0 min 568 - 662 km
2013-03-04.88 98.23° 96.86 min 563 - 653 km
2016-03-03.61 98.19° 87.96 min 167 - 181 km

Události:
2011-08-17 07:12:20 UT: Vzlet. [17]
2016-03-03 Přirozený zánik v atmosféře po 1660 dnech letu (4.54 roku).
Zdroje informací:
 1. 2011-044A – EduSAT / A. Vítek – 2011-08-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044A.HTM.
 2. Edusat è in orbita – 2011-08-17 - http://www.asi.it/it/news/edusat__in_orbita.
 3. EDUSAT primo satellite didattico italiano – [2013-03-03] - http://edusat.it/.
 4. 2011-044B – NigeriaSat-2 / A. Vítek – 2011-10-05 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044B.HTM.
 5. NigeriaSat-2 – 2013-01-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/nigeriasat-2.htm.
 6. 2011-044C – NigeriaSat-X / A. Vítek – 2011-08-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044C.HTM.
 7. NX (NigeriaSat-X – [2013-03-03] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/nigeriasat-x.
 8. Image of the week from NigeriaSat-X – 2011-08-30 - http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/news-and-events/2011/Aug/image-of-the-week-nigeriasat-x-acquires-first-image.
 9. 2011-044D – Rasat / A. Vítek – 2012-01-04 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044D.HTM.
 10. RASAT – [2013-03-03] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/r/rasat.
 11. 2011-044E – AprizeSat 5 / A. Vítek – 2011-08-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044E.HTM.
 12. 2011-044F – AprizeSat 6 / A. Vítek – 2011-08-19 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044F.HTM.
 13. DNEPR LAUNCHES APRIZESAT-5 AND APRIZESAT-6 – 2011-08-17 - http://www.exactearth.com/news/dnepr-launches-aprizesat-5-and-aprizesat-6/.
 14. DNEPR LAUNCHES APRIZESAT-5 AND APRIZESAT-6 – 2011-08-17 - http://www.industrycortex.com/datasheets/profile/1500384424/dnepr-launches-aprizesat-5-and-aprizesat-6-russian-rocket-li.
 15. 2011-044G – Sič-2 / A. Vítek – 2011-08-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044G.HTM.
 16. Sich-2 /A. Zak – 2011-08-27 - http://www.russianspaceweb.com/sich2.html.
 17. 2011-044H – BPA-2 / A. Vítek – 2012-01-01 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/044H.HTM.
 18. BPA 1, 2, 3 – 2013-02-06 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/bpa-1.htm.
 19. Ситуація з космічним апаратом "Січ-2" – 2013-05-22 - http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallU/61B7248DD2E0136BC2257B7400255CDF?OpenDocument&Lang=U.
Poslední aktualizace: 2016-03-14       © Jan Sedláček