2011-043


2011-08-15, 22:57:19.391 UT; Taiyuan Space Center, ; Čchang čeng CZ-4B

2011-043A
SSC 37781
HY-2A   (Hai Yang erhao) Čína
海洋二号 A   (Hǎiyáng èr hào)
Haiyang 2A
Oceánografická družice.
Družici pro State Oceanic Administration People's Republic of China (SOA) postavila firma China Academy of Space Technology (CAST), Peking, ve spolupráci s Dongfanghong Satellite Corporation Ltd. na platformě CAST968.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1575 kg má nepravidelný tvar, k tělesu jsou připojeny dva panely sluneční baterie s výkonem 1.55 kW o celkovém rozpětí 8.5 m. Vědecká dat jsou přenášena na Zem v pásmu X, pro komunikaci s družicí se používá pásmo S. Pro korekce dráhy je vybavena vlastním motorem.
Družice nese:
dvoufrekvenční radiolokační výškoměr ALT (Radar Altimetr),
mikrovlnný rozptyloměr pro měření vln, síly a směru větru MWI (Microwave Imager),
multispektrální zobrazující radiometr pracující v pěti frekvenčních pásmech KU-RFSCAT (Ku-band Rotational Fan-beam Scatterometer),
dopplerovský systém pro přesné měření dráhy DORIS (Doppler Orbitography and RadiopositionningIntegrated by Satellite) a
přijímač navigačních signálů systému GPS.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2011-08-16.21 99.47° 100.27 min 630 - 912 km
2011-08-17.37 99.36° 103.22 min 906 - 916 km
2013-03-06.09 99.36° 104.40 min 965 - 967 km

Události:
2011-08-14 Start družice byl odložen o 24 hodiny pro nepříznivé počasí.
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet. [1]
2011-08-31 00:27 UT: Zprovozněny aparatury DORIS a GPS. [3]
2012-03-02 Řízení družice předáno SOA a zahájen standardní provoz. [2]
2011-043B
SSC 37782
horní stupeň rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2012-10-31 99.4° 100.2 min 631 - 910 km
2013-03-05.21 99.40° 100.25 min 630 - 910 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2011-043C
SSC 38313
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2013-01-15.91 99.39° 106.67 min 907 - 1237 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2011-043D
SSC 38314
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2013-02-23.37 99.42° 107.42 min 905 - 1309 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2011-043E
SSC 38315
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2013-01-15.91 99.44° 106.64 min 906 - 1235 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2011-043F
SSC 38316
fragment rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2013-01-05.91 99.41° 106.82 min 906 - 1253 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2011-043G
SSC 40092
fragment družice   Haiyang 2A Čína
 
Fragemnt katalogizovaný v červenci 2014.
Parametry dráhy:
2014-07-18.51 99.35° 103.63 min 879 - 982 km
2014-11-08.57 99.40° 95.23 min 489 - 570 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2014-11-12 Přirozený zánik v atmosféře po 1185 dnech letu (3.24 roku).
2011-043H
SSC 40093
fragment družice   Haiyang 2A Čína
 
Fragemnt katalogizovaný v červenci 2014.
Parametry dráhy:
2014-07-18.23 99.40° 103.74 min 891 - 980 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2011-043J
SSC 40094
fragment družice   Haiyang 2A Čína
 
Fragemnt katalogizovaný v červenci 2014.
Parametry dráhy:
2014-07-18.52 99.35° 104.30 min 917 - 1007 km
2014-12-12.48 99.25° 95.36 min 480 -   592 km

Události:
2011-08-15 22:57:19 UT: Vzlet.
2014-12-15 Přirozený zánik v atmosféře po 1218 dnech letu (3.33 roku).
Zdroje informací:
  1. 2011-043A – HY-2A / A. Vítek – 2011-08-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2011/043A.HTM.
  2. HY-2A – [2013-05-06] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/h/hy-2a.
  3. HY-2A: first data from Doris – 2011-09-09 - http://www.aviso.oceanobs.com/en/news-storage/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1068&cHash=f4f0578477f201bb3c7d97503cc8f00a.
  4. HY-2A – 2012-09-17 - http://ilrs.gsfc.nasa.gov/missions/satellite_missions/current_missions/hy2a_general.html.
Poslední aktualizace: 2014-12-29       © Jan Sedláček