1991-015


1991-03-02, 23:36:00 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44LP, V42

1991-015A
SSC 21139
Astra 1B   Lucembursko
 Satcom K3   název, pod kterým byla vyrobena pro DBS Crimson Satellite Associates
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Société Européene des Satellites, Betzdorf, postavila americká firma GE Astro Space, East Windsor, na základě platformy AS-5000.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2580 kg má tvar kvádru o rozměrech 220×220×280 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 21.5 m dodávajících průměrně 2.136 kW. Družice je vybavena pohonným systémem pro dosažení pracovní pozice a korekce dráhy se dvěma motory LEROS-1 o tahu 500 N.
Družice nese 16 transpondérů (a 6 záložních) pro pásmo Ku.
Plánovaná pozice na dráze je nad 19.2° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
1991-03-03.00 7.02° 637.20 min 200 - 36102 km
1991-03-03.16 4.02° 718.57 min 4586 - 35808 km
1991-03-06.25 0.45° 1131.31 min 23400 - 35774 km
1991-03-12.20 0.21° 1424.32 min 35474 - 35637 km
1991-03-30.43 0.20° 1436.06 min 35766 - 35805 km nad 19.2° v.d.
1996-01-03.00 0.08° 1436.07 min 35772 - 35800 km nad 19.2° v.d.
2001-01-02.85 0.10° 1436.03 min 35750 - 35821 km nad 19.2° v.d.
2006-01-01.71 0.21° 1436.08 min 35753 - 35819 km nad 19.2° v.d.
2006-07-05.97 0.68° 1441.39 min 35860 - 35920 km
2016-01-06.28 8.53° 1461.76 min 36244 - 36331 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-04-15 Družice zahájila operační provoz.
1991-09-01 Na družici selhal primární stabilizační setrvačník a elektronika záložního.
2006-07-05 Družice byla převedena na odkládací dráhu.
2006-07-14 Družice byla oficiálně vyřazena z provozu.
1991-015B
SSC 21140
Meteosat-5   ESA
 MOP-2   (Meteosat Operational Programme)   předstartovní označení
Stacionární meteorologická družice.
Družici pro European Space Agency, Paříž, postavila francouzská firma Aérospatiale, Les Mureaux.
Rotací (100 ot/min) stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 681 kg (prázdná 277 kg) má tvar válce o průměru 210 cm a délce 320 cm s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících 200 W. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy a udržování orientace s motorem na hydrazin.
Družice nese:
- rastrující radiometr MVIRI (Meteosat Visible Infra-Red Imager)pro snímkování Země ve střech spektrálních pásmech (0.5-0.9 μm, 5.7-7.1 μm a 10.5-12.5 μm);
- aparaturu DSC (Data Collection Service) pro retranslaci dat z automatických meteorologických stanic, přenosová rychlost je 100 b/s.
Plánovaná pozice na dráze je nad 9° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
1991-03-03.66 7.10° 632.55 min 210 - 35852 km
1991-03-04.46 1.21° 1424.84 min 35147 - 35986 km
1991-04-03.30 1.15° 1135.76 min 35770 - 35790 km nad 9° z.d.
1993-11-07.07 0.28° 1436.15 min 35781 - 35794 km nad 0° v.d.
1994-03-02.60 0.22° 1436.12 min 35784 - 35790 km nad 1° z.d.
1996-01-01.36 0.20° 1436.18 min 35783 - 35793 km nad 1° z.d.
1997-05-30.12 1.25° 1436.08 min 35783 - 35790 km nad 10.5° z.d.
1998-06-23.04 2.03° 1436.00 min 35757 - 35813 km
2001-01-03.76 3.94° 1435.99 min 35774 - 35795 km
2006-01-01.96 8.03° 1436.11 min 35777 - 35796 km
2007-04-25.00 9.13° 1462.66 min 36284 - 36326 km
2011-01-01.33 12.10° 1462.62 min 36285 - 36323 km
2016-01-01.71 14.74° 1462.68 min 36257 - 36354 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-04-03 Družice pořídila první snímek Země ve viditelné části spektra.
1998-06-01 Družice ukončila operační provoz.
1991-015C
SSC 21141
horní stupeň rakety   Francie
 H10+
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1200 kg je dlouhé 990 cm s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1991-03-03.23 7.07° 640.54 min 235 - 36237 km
1994-04-29.65 6.77° 501.51 min 241 - 28822 km
1996-01-01.94 6.85° 443.66 min 211 - 25744 km
2001-01-01.00 6.96° 305.99 min 185 - 17143 km
2002-01-01.47 6.89° 126.78 min 149 -   3814 km
2002-02-09.63 6.88° 92.89 min 119 -     713 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1994-04-27 Desintegrace stupně na dráze (zřejmě exploze zbytků paliva).
2002-02-10 Přirozený zánik v atmosféře po 3998 dnech letu (10.95 roku).
1991-015D
SSC 21142
adaptér Spelda   Francie
 Spelda 10 S/N UV11
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic.
Parametry dráhy:
1991-03-03.66 7.07° 634.14 min 220 - 35925 km
1995-01-01.47 6.78° 236.12 min 167 - 12386 km
1995-06-29.12 6.76° 160.22 min 167 -   6620 km
1995-11-15.66 6.71° 98.13 min 138 -   1201 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1995-11-23 Přirozený zánik v atmosféře po 1727 dnech letu (4.73 roku).
1991-015E
SSC 21904
apogeový motor družice   Meteosat-5 ESA
 Mage-1
Motorová jednotka, která zajišťuje nevedení z přechodové ke stacionární dráze. Po splnění úkolu se odděluje.
Parametry dráhy:
1992-03-04.14 0.73° 1437.78 min 35165 - 36474 km
1996-01-09.42 2.86° 1437.67 min 35170 - 36465 km
2001-01-13.92 5.95° 1437.87 min 35139 - 36504 km
2006-01-01.40 9.18° 1437.60 min 35118 - 36514 km
2011-01-03.80 12.50° 1437.70 min 35159 - 36477 km
2016-01-01.67 14.37° 1438.10 min 35161 - 36490 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015F
SSC 23236
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v srpnu 1994.
Parametry dráhy:
1994-04-28.61 6.19° 501.70 min 251 - 28823 km
1996-01-02.42 6.24° 468.84 min 210 - 27016 km
2001-01-01.34 6.74° 374.89 min 225 - 21464 km
2004-01-01.32 6.67° 287.94 min 162 - 15970 km
2004-06-30.42 6.63° 176.52 min 132 -   7959 km
2004-09-27.47 6.64° 90.05 min 117 -     437 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
2004-09-28 Přirozený zánik v atmosféře po 4959 dnech letu (13.58 roku).
1991-015G
SSC 23246
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v srpnu 1994.
Parametry dráhy:
1994-04-27.91 6.79° 501.53 min 242 - 28823 km
1996-01-04.50 6.84° 456.70 min 217 - 26317 km
2001-01-01.25 7.15° 325.90 min 345 - 18273 km
2006-01-01.70 7.20° 265.22 min 165 - 14427 km
2007-01-01.48 7.21° 161.94 min 170 -   6757 km
2007-07-01.41 7.19° 116.26 min 165 -   2860 km
2007-09-05.68 7.17° 89.23 min 136 -     337 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
2007-09-06 Přirozený zánik v atmosféře po 6032 dnech letu (16.51 roku).
1991-015H
SSC 23232
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v srpnu 1994.
Parametry dráhy:
1994-05-03.40 7.16° 502.39 min 320 - 28792 km
1996-01-09.28 6.87° 472.83 min 227 - 27226 km
2001-01-01.66 6.88° 304.67 min 451 - 16790 km
2006-01-02.03 6.85° 303.76 min 844 - 16337 km
2011-01-01.38 6.88° 303.65 min 854 - 16320 km
2016-01-01.99 6.96° 302.47 min 530 - 16566 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015J
SSC 25928
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v září 1999.
Parametry dráhy:
1999-09-26.00 7.10° 506.99 min 564 - 28803 km
2001-01-01.40 7.29° 505.56 min 599 - 28689 km
2006-01-01.16 6.85° 500.63 min 528 - 28486 km
2011-01-02.45 7.23° 500.63 min 581 - 28433 km
2016-01-01.38 7.45° 497.17 min 525 - 28296 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015K
SSC 26371
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v červnu 2000.
Parametry dráhy:
2000-05-30.12 7.46° 97.63 min 172 - 1119 km
2000-05-30.99 7.32° 95.81 min 160 -   956 km
2000-06-01.03 7.29° 92.57 min 138 -   663 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
2000-06-01 Přirozený zánik v atmosféře po 3379 dnech letu (9.25 roku).
1991-015L
SSC 26794
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v červnu 2001.
Parametry dráhy:
2001-05-13.71 6.83° 507.24 min 634 - 28747 km
2006-01-01.77 6.62° 504.77 min 630 - 28614 km
2011-01-05.47 7.23° 504.06 min 666 - 28539 km
2016-01-01.77 7.09° 501.24 min 662 - 28385 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015M
SSC 27661
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v lednu 2003.
Parametry dráhy:
2003-01-22.67 5.45° 497.37 min 423 - 28409 km
2006-01-02.41 5.73° 496.15 min 413 - 28352 km
2011-01-01.85 5.45° 495.22 min 359 - 28354 km
2016-01-02.83 5.37° 492.12 min 420 - 28119 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015N
SSC 27662
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v lednu 2003.
Parametry dráhy:
2003-01-04.67 6.06° 436.27 min 512 - 24841 km
2006-03-21.43 6.27° 447.50 min 446 - 25558 km
2011-01-01.84 6.23° 441.95 min 464 - 25219 km
2016-01-01.19 5.85° 421.55 min 430 - 24060 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015P
SSC 28040
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v říjnu 2003.
Parametry dráhy:
2003-10-03.99 7.49° 520.42 min 1258 - 28850 km
2006-01-01.41 7.50° 520.35 min 1211 - 28893 km
2011-01-01.30 7.71° 520.44 min 1206 - 28903 km
2016-01-01.40 7.89° 520.57 min 1216 - 28901 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
1991-015Q
SSC 41118
fragment rakety   Francie
 
Fragment vzniklý po explozi horního stupně nosné rakety dne 1994-04-27.
Objekt byl katalogizován v prosinci 2015.
Parametry dráhy:
2015-12-15.63 3.88° 507.99 min 662 - 28761 km
2016-01-02.97 3.86° 507.99 min 666 - 28757 km

Události:
1991-03-02 23:36:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2017-01-07       © Jan Sedláček
TOPlist